Komentari i analize

FEDERALNIM REVIZORIMA DVIJE I PO SEDMICE DO KRAJNJEG ROKA OSTALO DA REALIZUJU VIŠE OD ČETVRTINE PLANIRANIH IZVJEŠTAJA

Od kako je na čelu Federalnog ureda za reviziju Dževad Nekić, produktivnost mu je povećana za čak 100% (Foto: Amir Albaldavi, Creativo)
Do kraja septembra, do kada bi trebao da bude u potpunosti realizovan plan od 103 finansijske revizije za 2021. i objavljeni prateći izvještaji o njima, Uredu za reviziju institucija u FBiH ostalo je da finalizuje još 28 revizija i objavi izvještaje o njima.

Ured za reviziju institucija u FBiH danas, 14.09.2022., objavio je osmi “paket” izvještaja o finansijskoj reviziji za 2021. godinu. Ukupno je do sada objavljeno 75 izvještaja, od 103, koliko ih je planirano za ovu godinu.

Realizovano je, dakle, 73% od ukupno broja finansijskih revizija i pratećih izvještaja, planiranih Planom i programom rada Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Do kraja septembra, do kada bi trebao da bude u potpunosti realizovan ovaj daleko najambiciozniji plan jedne vrhovne revizorske institucije u BiH, ostalo je da se finalizuje i objavi još 28 izvještaja o provedenim finansijskim revizijama. Dakle, nešto više od četvrtine planiranog.

Prošle godine, došlo je do malog probijanja plana – Izvještaj o finansijskoj reviziji “Operatora – Terminali Federacije” d.o.o. Sarajevo za 2020. godinu objavljen je tek 3.11.2021. – ali to nije umanjilo sjajan uspjeh Ureda za reviziju, odnosno činjenicu da su za 5 godina, od kako je na čelu ovog ureda generalni revizor Dževad Nekić, povećali produktivnost za 100% i postali prva vrhovna revizorska institucija u BiH koja je u jednoj godini realizovala trocifren broj revizija.

Usporedbe radi, u istom period, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS ostvarila je povećanje od svega 7%.

(TH, Revizije info)