Priče u fokusu

FEDERALNI REVIZORI „U FOTOFINIŠU“ REALIZOVALI SVOJ PLAN FINANSIJSKIH REVIZIJA ZA OVU GODINU – PONOVO PREKO 100!

Realizovane su 102 od 103 planirane finansijske revizije, dok je od jedne Ured morao odustati, zbog skandaloznog odbijanja direktora firme – Naftnih terminala Federacije d.o.o. Ploče – da dopusti provođenje revizije i još skandaloznije nemoći ili nehtijenja Vlade FBiH da omogući reviziju te firme čiji je stopostotni vlasnik.

Ured za reviziju institucija u FBiH objavio je 30. septembra u popodnevnim satima, deveti, dosad najobimniji, “paket” izvještaja o provedenim finansijskim revizijama za 2021. godinu.

Sa čak 27 izvještaja o finansijskim revizijama objavljenih u ovom paketu, Ured je, u roku predviđenom godišnjim planom ze 2022. godinu, završio sa realizacijom planiranih finansijskih revizija.

Tačnije realizovane su 102 od 103 planirane finansijske revizije, dok je od jedne Ured morao odustati, zbog skandaloznog odbijanja direktora firme da dopusti provođenje revizije i još skandaloznije nemoći ili nehtijenja Vlade FBiH da omogući reviziju te firme čiji je stopostotni vlasnik.

“Budući da Ured za reviziju nije dobio traženu dokumentaciju, a rokovi po oba zaključka Komisije su istekli, generalni revizor Ureda za reviziju je 13. 5. 2022. godine donio Zaključak o privremenoj obustavi finansijske revizije Naftnih terminal Federacije”, naveli su svojevremeno iz Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Podsjetimo da je slično ponašenje Pretisa, Operatora za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju i FIA-e Federalni parlament, svojevremeno, nazvao rušenjem pravnog sistema i poretka, nepoštivanjem procedura i zakonskih propisa, te privatizacijom institucija i preduzeća koji su u vlasništvu Federacije BiH.

Nakon što je 29.07. državni ured za reviziju završio reviziju i objavio prateće izvještaje za svih 74 institucije na državnom nivou, ovo je druga vrhovna revizorska institucija u BiH koja je završila sa realizacijom finansijskih revizija planiranih za ovu godinu.

Ured za reviziju institucija u FBiH u posljednijh je 6 godina, od kako mu je na čelu generalni revizor Dževad Nekić, povećao produktivnost za 100% i postao prva vrhovna revizorska institucija u BiH koja je u jednoj godini realizovala trocifren broj revizija.

Usporedbe radi, u istom periodu, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS ostvarila je povećanje od svega 7%.

Spomenimo da su, u posljednjem paketu, objavljeni i izvještaji o reviziji još 6 institucije koje su dobile negativnu ocjenu za jednu od komponenti finansijske revizije, čime se procenat revidiranih subjekata sa jednom ili obje negativne ocjene popeo na 16%. Dok je broj subjekata koji su dobili obje pozitivne ocjene svega 11. Čime je Ured za reviziju Federacije BiH potvrdio status najkritičnije vrhovne revizorske institucije u BiH.

Usporedbe radi, 40% subjekata revidiranih od strane Glavne službe za reviziju javnog sektora RS ima pozitivne ocjene za obje komponente finansijske revizije – i za finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima, a nijedna od dosad revidiranih 60, nije dobila negativno mišljenje.

Dodajmo da je, pored ovih 27 izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji za 2021., Ured 30.09. objavio i 8 izvještaja o praćenju postupanja po preporukama institucija nad kojim je revizija izvršena ranijih godina (između 2016. i 2020.).

(T.H., Revizije info)