Komentari i analize

FEDERACIJA IGNORIŠE UPOZORENJA REVIZORA O MILIONSKOM TENDERU ZA AUTOMOBILE INVALIDA

Revizorski izvještaji posljednje dvije godine upozoravaju da nabavke vozila vrijedne 1,5 miliona maraka za ratne vojne invalide u Federaciji ne ostavljaju dovoljno prostora konkurenciji pa ovaj tender posljednjih godina dobija uvijek ista firma. Ali u federalnom ministarstvu su odlučili uglavnom ignorisati ova upozorenja i ponovo raspisati tender sa gotovo identičnim specifikacijama automobila.

Niz godina Federacija izdvaja po više od milion maraka za nabavke automobila za ratne vojne invalide po gotovo identičnim specifikacijama vozila. Revizori su zaključili da takvi uslovi na tenderu znače da vlasti ne vode dovoljno računa o posebnim potrebama pojedinačnih korisnika ovih automobila niti o konkurenciji na tenderu.

Tako je ovaj tender do sada dobijala isključivo jedna firma pojavljujući se kao ponuđač zajedno sa po jednom drugom firmom.

Mervan Miraščija, stručnjak za javne nabavke iz Fonda otvoreno društvo, kaže kako bi revizorski izvještaj Ministarstva za pitanja boraca i invalida u dijelu o nabavci automobila trebao dobiti više pažnje u Parlamentu, izvršnoj vlasti, ali i među tužiocima.

“Činjenice iz ovog slučaja ukazuju da već treću godinu tender za nabavku automobila vrijednosti preko 1,5 miliona KM može zadovoljiti samo jedan proizvođač automobila u svijetu, trebala bi sve da nas zabrine, a posebno nadležna tužilaštva u Federaciji”, kaže Miraščija.

Svake godine Federacija kupi više od 50 karavan automobila za ratne vojne invalide. U tenderu se traže automobili sa automatskim mjenjačem, a zbog niza drugih specifikacija, poput snage motora, revizori su ranijih godina upozoravali Ministarstvo da treba prilagoditi zahtjeve tako da više proizvođača odnosno prodavača automobila može da se takmiči.

Ali dokumentacija iz tendera koju je analizirala Balkanska istraživačka mreža Bosne i Hercegovine (BIRN BiH) pokazuje da su u proteklim godinama pravljene tek manje izmjene tenderske dokumentacije i da je sve tendere dobila firma “Porsche BH” nastupajući zajedno sa po još jednom firmom.

Ministarstvo slične specifikacije navodi u tenderima još od 2018. godine, a revizori na to upozoravaju u svoja dva posljednja izvještaja.

Revizori ponavljaju upozorenja


Mervan Miraščija. Foto: BIRN BiH

U izvještaju za 2019. godinu, preporučili su da je potrebno sačiniti tehničku specifikaciju na način kako bi se obezbijedilo poštivanje principa jednakog tretmana i nediskriminacije potencijalnih ponuđača, u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i stvarnih potreba korisnika, a ista preporuka se našla i u nedavno objavljenom izvještaju za 2020. godinu.

U posljednjem izvještaju su naveli i to da u tehničkoj specifikaciji nisu uzete u razmatranje posebne potrebe korisnika ratnih vojnih invalida 100 posto prve kategorije u zavisnosti od njihovog zdravstvenog stanja i objavljena je nabavka jednoobraznih automobila.

“Ne možemo potvrditi da su Uredbom propisane tehničke specifikacije, koje su objavljene u tenderskoj dokumentaciji, obezbijedile uslove aktivne konkurencije i jednak pristup nadmetanju, u skladu sa (…) Zakonom o javnim nabavkama BiH, niti da su zadovoljile potrebe svih korisnika RVI 100 posto I kategorije”, navedeno je u revizorskom izvještaju za 2020. godinu.

Uprkos ovim upozorenjima, Federalno ministarstvo za pitanja boraca i invalida u novom ovogodišnjem tenderu je zadržalo većinu specifikacija, dodajući mogućnost da automobili budu crvene boje, kao i da najmanja radna zapremina može biti 1.300 umjesto ranijih 1.400 kubika.

“Nažalost, mišljenja revizora se očigledno ne poštuju, pa će se i predmetna nabavka, kao i one iz 2019. i 2020. godine, najvjerovatnije završiti sa velikim brojem preuzimanja tenderske dokumentacije – 18 ponuđača, te samo jednom ponudom”, kazao je Miraščija u razgovoru vođenom prije isteka roka za slanje ponuda navodeći da je tender prethodno dobijala grupa ponuđača “Porsche BH” Sarajevo i “Una Auto” Bihać.

“Ukratko, mišljenja sam da se ne radi u interesu javnih finansija Federacije BiH, ratnih vojnih invalida i njihovih potreba, već isključivo uske grupe preprodavača automobila u Federaciji BiH”, kaže on.

Na osnovu preporuka revizora, novinari BIRN-a BiH u svojoj Bazi službenih automobila izdvajaju tendere koji mogu ograničiti konkurenciju navođenjem preuskih specifikacija ili na sličan način. Od 2018. godine do danas izdvojeno je više od 180 tendera.

U Ministarstvu tvrde da su postupili po preporukama Ureda za reviziju institucija u Federaciji iz 2019. godine tako što su 2020. izmijenili Uredbu o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100 posto prve grupe u dijelu tehničkih karakteristika vozila, tehničke specifikacije. Izmjene su napravili i u 2021. godini.

“Izmjene se prevashodno odnose na obezbjeđenje transparentnosti, jednak i nediskriminirajući tretman prema svim kandidatima i ponuđačima u provođenju javne nabavke, kako bi upravo veći broj njih ispunio uslove za učešće u postupku javne nabavke, a samim tim i krajnji korisnici dobili što kvalitetniji putnički automobil koji odgovara njihovim potrebama”, kažu u odgovoru iz Ministarstva.

U svom odgovoru navode i da ratni vojni invalidi nikada nisu imali primjedbi na nabavljena vozila.

“Shodno naprijed navedenom, jasno je da ovo ministarstvo poštuje preporuke Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH, a kroz izmjene i dopune Uredbe”, smatraju u Ministarstvu.

Puno zainteresovanih, ali samo jedna ponuda


Automobili kupljeni putem tendera 2014. godine. Foto: Vlada Federacije

Vlada Federacije BiH još od 2006. godine donijela je Uredbu o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima 100 posto prve grupe, a u kojoj se, između ostalog, specificiraju tehničke karakteristike putničkih automobila koji se nabavljaju.

Miraščija smatra da od 2014. godine i stupanja na snagu aktuelnog Zakona o javnim nabavkama BiH, navedene specifikacije putničkih automobila u uredbama bi trebale biti ništavne, jer su u suprotnosti sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

U Ministarstvu kažu da se i dalje pridržavaju ove uredbe koja je mijenjana nekoliko puta “upravo iz razloga obezbjeđenja aktivne konkurencije, odnosno obezbjeđenja principa jednakog tretmana i nediskriminacije potencijalnih ponuđača.

“Ali i zahtjeva RVI-a koji su putem svojih predstavnika involvirani kako u donošenje svih izmjena i dopuna Uredbe, tako i u rad Komisije za javne nabavke, ali i u formiranje spiskova ratnih vojnih invalida 100 posto I grupe kojima se dodjeljuju vozila nakon provedenog postupka javne nabavke”, objašnjavaju iz Ministarstva.

“lz navedenog je jasno da su predstavnici ratnih vojnih invalida 100 posto I grupe uključeni u cjelokupan proces – kako odabira, tako i dodjele vozila, a dosadašnja višegodišnja iskustva odabira i dodjele vozila (…) potvrđuju da su ratni vojni invalidi kojima se dodjeljuju vozila, izuzetno zadovoljni vozilima, te da tehničke specifikacije odgovaraju njihovim potrebama, posebno imajući u vidu da se radi o najtežoj kategoriji ratnih vojnih invalida”, dodaju iz Ministarstva.

Ovaj vrijedni tender od 2015. godine dobija kompanija “Porsche BH” iz Sarajeva. Još jedan ponuđač zajedno sa ovom firmom do 2018. godine bio je “Inter Auto” iz Tuzle, dok je od 2019. godine to bio “Una Auto” iz Bihaća.

Iz “Porschea BH” su za BIRN BiH odgovorili da kompanija “u skladu sa zakonom utvrđenim pretpostavkama i svojom poslovnom politikom, učestvuje u postupcima javnih nabavki koji se objavljuju od strane ugovornih organa a koje za predmet imaju robe i usluge iz njihovog asortimana”.

Oni nisu željeli komentarisati dio revizorskog izvještaja o dobijanju tendera navodeći kako je provođenje tendera obaveza ugovornog organa odnosno institucije.


Premijer Federacije Fadil Novalić na ceremoniji uručivanja ključeva automobila 2020. godine. Foto: Vlada Federacije

Na dan predviđen za otvaranje ponuda, 2020. godine, zaprimljena je žalba na tendersku dokumentaciju kompanije “PROEX” iz Sarajeva, gdje je navedeno kako tehnička specifikacija odgovara samo jednoj robnoj marki i jednom modelu vozila, te su navedene četiri karavanske verzije automobila koji ne zadovoljavaju uslove u dijelu radne zapremina motora, zapremine prtljažnika, vrste goriva i opreme vozila – zračni jastuk za koljena vozača.

Ova žalba je odbačena jer za nju u konačnici nije uplaćena naknada za pokretanje žalbenog postupka i jer nije sadržavala sve elemente žalbe niti dokaze u prilogu.

Iz Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH kažu za BIRN BiH da su u svojim izvještajima ukazivali na potrebu preispitivanja Uredbe o obezbjeđenju sredstava za nabavku putničkih automobila ratnim vojnim invalidima, kao i način raspodjele automobila.

“Suprotno preporukama Ureda, izmjenama Uredbe omogućena je ponovna dodjela automobila ratnim vojnim invalidima (…) koji su već ostvarili pravo na dodjelu putničkog automobila u ranijim godinama, te su izvršene izmjene i tehničke specifikacije automobila tako što se uvećala jačina motora, opseg motora i veličina prtljažnika sa podignutim zadnjim sjedištem, što je sve uticalo i na uvećanje vrijednosti automobila za 5.000 KM na ukupnu vrijednost 30.000 KM”, navode iz Ureda za reviziju.

Kako su objasnili, izmjene tehničke specifikacije nisu obezbijedile poštivanje principa jednakog tretmana i nediskriminacije potencijalnih ponuđača, a u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, s obzirom na to da je 2020. godine 16 potencijalnih dobavljača preuzelo tendersku dokumentaciju, a dostavljena je samo jedna ponuda, dok je u 2019. godini 18 ponuđača preuzelo dokumentaciju, a samo je jedan u konačnici dostavio svoju ponudu.

Stoga je preporuka ponovljena u izvještaju za 2020. godinu.

Iz Ministarstva su za BIRN BiH potvrdili da do isteka roka 27. jula ove godine na tender nije dostavljena niti jedna ponuda.

(Nejra Džaferagić, DETEKTOR)