Novosti

DRŽAVNI REVIZORI S MALIM ZAKAŠNJENJEM (DANAS) REALIZOVALI SVOJ PLAN ZA 2023.

Svojevremeno je aktuelni član predsjedništva BiH, tada delegat u Domu naroda državnog parlamenta, Denis Bećirović, reagujući na neke tendenciozne kritike na račun revizora, od strane onih koji nastoje urušiti svaku funkcionalnu instituciju na državnom nivou, izjavio: “Dobra nam je ova revizija, ovaj Ured za reviziju, kakav je Dom naroda, kakav je Predstavnički dom, kakvo je Vijeće ministara, pa i Predsjedništvo BiH. Ovakvi, koji prave ovakve opstrukcije, u ovako složenim uslovima, nemaju nikakav kredibilitet nikome držati nikakve lekcije”.

Ured za reviziju institucija BiH danas je – objavom izvještaja o provedenim revizijama učinka „Upravljanje voznim parkom u institucijama BiH“ i „Povjereni javni poslovi iz nadležnosti institucija BiH – studija slučaja: Ministarstvo komunikacija i prometa BiH“, sa malim zakašnjenjem, realizovao svoj program rada za 2023. godinu.

U više navrata smo istakli da Ured za reviziju, za razliku od Parlamenta, čije je nezavisno tijelo za kontrolu rada javnih institucija, svoje godišnje programe donosi redovno i na vrijeme, te ih u potpunosti ispunjava. I to uglavnom na vrijeme. Ili, eventualno, s neznatnim zakašnjenjem, kao ove godine.

Svojevremeno je aktuelni član predsjedništva BiH, tada delegat u Domu naroda državnog parlamenta, Denis Bećirović, reagujući na neke tendenciozne kritike na račun revizora, od strane onih koji nastoje urušiti svaku funkcionalnu instituciju na državnom nivou, izjavio: “Dobra nam je ova revizija, ovaj Ured za reviziju, kakav je Dom naroda, kakav je Predstavnički dom, kakvo je Vijeće ministara, pa i Predsjedništvo BiH. Ovakvi, koji prave ovakve opstrukcije, u ovako složenim uslovima, nemaju nikakav kredibilitet nikome držati nikakve lekcije”.

A u 2023. godini, Ured za reviziju je realizovao finansijske revizije za 2022. svih 74 institucije na državnom nivou i do kraja jula te godine objavio prateće izvještaje o njima, te reviziju Godišnjeg izvještaj o izvršenju budžeta institucija BiH, o kome je izvještaj objavljen 22.09.2023.

Pri tome su izrekli 501 preporuku za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti.

Uz ovih 75 finansijskih revizija, Ured za reviziju institucija BiH, iz Programa za 2023. Realizovao je i 4 revizije učinka – dvije (“Uvođenje softverskih rješenja” i “Aktivnosti institucija BiH na osiguravanju rodne ravnopravnosti”) do kraja godine, a dvije (prethodno navedene), danas, 16.01.2024.

Objavljena su i 3 planirana izvještaja o praćenju realizacije preporuka iz revizija učinka realizovanih u prethodnim godinama.

A, uz navedeno, objavljeni su i Izvještaj o aktivnostima Ureda za reviziju institucija BiH za 2022. (11.04.2023.) i Godišnji revizorski izvještaj o glavnim nalazima i preporukama za 2022. (22.09.2023.)

Te (29.12.2023.), Program rada sa godišnjim planom revizija Ureda za reviziju institucija BiH za 2024.

(T.H., Revizije info)