Novosti

CCI POZIVA VLADU I SKUPŠTINU HNK DA USPOSTAVE NADZOR NAD OTKLANJANJEM NEPRAVILNOSTI U RADU KANTONALNIH INSTITUCIJA

U posljednje dvije godine Ured za reviziju FBiH objavio je 7 izvještaja za institucije u HNK. U svim institucijama zabilježen je veliki broj nepravilnosti, a Vlada i Skupština HNK kontinuirano ignorišu nepravilnosti u radu kantonalnih institucija, te ne postoji nadzor nad implementacijom revizorskih preporuka i nalaza. Tim povodom Centri civilnih inicijativa su danas, 26.01.2024. održali press konferenciju u Mostaru, te, objavili saopšenje za javnost, koje, u nastavku, prenosimo u cjelosti.

Vlada i Skupština HNK kontinuirano ignorišu nepravilnosti u radu kantonalnih institucija koje je utvrdio Ured za reviziju institucija u FBiH. Zabrinjava to što u Hercegovačko-neretvanskom kantonu ne postoji nadzor nad implementacijom revizorskih preporuka i nalaza.

U posljednje dvije godine Ured za reviziju FBiH objavio je 7 izvještaja za institucije u HNK. U svim institucijama zabilježen je veliki broj nepravilnosti. Utvrđene su nepravilnosti u zapošljavanju uposlenika u javne institucije i u sklapanjima ugovora, da se dodatna sredstva na plate ne isplaćuju u skladu sa pravilnikom o radu i da se naknade za regres i vjerske i državne praznike isplaćuju u visini koja je iznad zakonski propisane,  da se ne primjenjuje se Zakon o javnim nabavkama, da se ne vrši interna revizija budžetskih korisnika kantona, gradova i općina, da se raspodjela tekućih transfera drugim nivoima vlasti vrši bez javnog poziva i utvrđenih kriterija i još mnogo drugih nepravilnosti koje se direktno dotiču trošenja javnog novca, a samim tim i kvaliteta života građana i građanki.

Nažalost, veliki broj prepruka se ponavlja, a institucije nastavljaju raditi sa nepravilnostima u njihovom radu. Ukupan postatak ponovljenih preporuka za 2022. godinu iznosi 43%. Zabrinjavajuće je da je za 4 institucije za 2021. godinu ukupno dato 56 preporuka, dok se u 2022. godini broj revidiranih institucija smanjio na 3, ali je broj datih preporuka povećan na 63.

Zbog navedenog, CCI su uputili inicijative da se i na Vladi i na Skupštini HNK razmatraju i prate implementacije Programa mjera za otklanjanje nepravilnosti institucija koje revidira Ured za reviziju institucija FBiH za sve institucije kojima je osnivač HNK. Važno je ispratiti da se uočene nepravilnosti u radu institucija otklone te je zbog toga neophodno da se uvedu mehanizmi nadzora kojim će se osigurati postupanje po preporukama revizije. Međutim, na upućene inicijative nije bilo povratnih informacija, a revizorski izvještaji za navedene institucije se nisu našli na sjednicama niti Vlade niti Skupštine HNK.

Vlada i Skupština HNK moraju preuzeti veću nadzornu ulogu nad implementacijom revizorskih preporuka od strane revidiranih institucija. Realizacijom revizorskih preporuka institucije otklanjaju slabosti i nepravilnosti u radu što doprinosi odgovornijem trošenju javnog novca i kvalitetnijim uslugama za građane ovog kantona.

Iz CCI-ja dodaju kako se praksa razmatranja revizorskih izvještaja na Vladi i Skupštini već provodi u Tuzlanskom kantonu, Posavskom kantonu, Srednjobosanskom kantonu, Zeničko-dobojskom kantonu dok je ista praksa prihvaćena u Bosansko-podrinjskom kantonu i Unsko-sanskom kantonu, a inicira se i u ostalim kantonima u FBiH, te kako je neophodno da i HNK započne sa ovom praksom.