Iz revizorskih izvještaja

DRARNS JE KRIO I ZATAŠKAVAO RADIJACIJSKI INCIDENT. KOŠTAJU NAS MILIONE.

Državna regulatorna agencija za radijacijsku i nuklearnu sigurnost osim što neadekvatno reaguje u slučajevima kao što je curenje radioaktivnog izotopa Cezija CS-137 u Sarajevu, što je dovelo do uznemirenja građana, ima i praksu angažovanja vanjskih saradnika, na temelju ugovora o djelu, na poslovima sistematizovanih radnih mjesta, i pored višestruko ponovljenih preporuka Ureda za reviziju da to ne radi. Revizori su upozorili da im tokom obavljanja revizije nisu prezentirani valjani dokazi na temelju kojih je utvrđena realna potreba angažovanja vanjskih saradnika temeljem ugovora o djelu.

Slučaj curenja radioaktivnog izotopa Cezija CS-137 u Sarajevu izazvao je ogromnu pažnju javnosti, a ono što je posebno šokantno jeste šutnja ključne nadležne institucije: Državne regulatorne agencije za radijacijsku i nuklearnu sigurnost.

Za Raport su potvrdili informaciju i dali spisak provedenih aktivnosti. Kontaminirano je oko 4.000 metara kvadratnih, a dekontaminacija će trajati do tri mjeseca.

Šokantno je da se sve to desilo još prošle godine. Javnost niti druge institucije nisu bile upoznate s ovim slučajem.

Zašto? Nije poznato.

Zanimljivo je da je DRARNS agencija koja je malo poznata u javnosti. Ali zato nas oni i njihova šutnja koštaju jako puno novca.

Raport objavljuje revizorski izvještaj DRARNS-a za prošlu godinu.

Mišljenje koje je objavljeno uglavnom otkriva brojne manjkavost i stiče se dojam da DRARNS postoji samo zbog ljudi koji u njemu rade. Većina budžeta, koji iznosi više od milion KM, troši se na plaće i troškove uposlenika – kao npr. telefon.

Na plaće je potrešeno 520.446 KM. Uposlenih je 17. Zanimljivo je da su uposlenicima isplaćivane i stimulacije – na to je potrošeno 3.000 KM.

Na putne troškove je potrošeno 32.456 KM, dok je za upotrebu vozila izdato 28.393 KM. Na telefone i poštanske usluge – 19.682 KM.

Revizori su utvrdili da se prilikom službenih putovanja nisu punili putni nalozi kako bi se znalo gdje, kada i zašto putuju uposlenici.

“Izdaci za angažiranje vanjskih suradnika temeljem ugovora o djelu su realizirani u neto iznosu od 42.507 KM za 10 osoba. Predmetni izdaci na mjesečnoj razini su isplaćeni u rasponu od 200 KM (usluge čišćenja) do 1.800 KM (poslovi javnih nabava, pristojbe za autorizaciju)”, piše u izvještaju.

Međutim, kako su naveli revizori, Agencija je zapošljavala osobe za poslove za koje već ima određene uposlenike.

“Angažiranje osoba na temelju ugovora o djelu vršeni su za obavljanje sljedećih poslova:lektoriranje (prijevod) određenih dokumenata iz domena rada Agencije, poslovi autorizacije, obavljanje protokolarnih poslova, provođenje postupaka javnih nabava, financijski poslovi, praćenje dešavanja vezano za radioaktivne izvore, poslovi vezani za zbrinjavanje radioaktivnog otpada (Trgovinska gora), te usluge čišćenja (600 KM). Pri tome je uočeno da se u zaključenim ugovorima o djelu nejasno definira koje poslove osoba treba obavljati, ili se nabrajaju različite vrste poslova.

Na temelju prethodno navedenog možemo konstatirati da je i dalje nastavljena praksa angažiranja vanjskih suradnika na temelju ugovora o djelu na poslovima sistematiziranih radnih mjesta, i pored preporuka revizije u ranijem razdobljima. Tijekom obavljanja revizije nisu nam prezentirani valjani dokazi na temelju kojih je utvrđena realna potreba angažiranja vanjskih suradnika temeljem ugovora o djelu. Prema prezentiranim informacijama u Agenciji, vrijednosti ugovora o djelu određeni su na temelju vrste i obujma posla. Također, navedeni izdaci nisu obrazloženi u zahtjevu za proračun”, ističe se u izvještaju.

(Kenan Kešmer, Raport)