Regija i svijet

Crna Gora: REVIZORI DEMOKRATSKOJ NARODNOJ PARTIJI DALI NEGATIVNO MIŠLJENJE ZA USKLAĐENOST SA ZAKONIMA I DRUGIM PROPISIMA

Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije  za 2021. godinu namijenjen je rukovodstvu subjekta revizije, Skupštini Crne Gore, Agenciji za sprječavanje korupcije i ostaloj zainteresovanoj javnosti.

Državna revizorska institucija Crne Gore, koja za razliku od bosanskohercegovačkih VRI vrši i reviziju političkih partija (u BiH se time bavi poseban odjel CIK-a), 16. septembra objavila je Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji za 2021. godinu Demokratske narodne partije, članice koalicije koja je pobijedila na izborima 2020. i skupštinske većine, u Skupštini Crne Gore, koja se ovih dana usaglasila oko novog mandatara, koga je Predsjednik države, međutim, odbio.

U maniru uobičajenom za balkanske političke subjekte, koji nikad ne priznju grešku ili poraz i prema svijetu oko sebe se odnose kao “švedskom stolu”, pa uzimaju ili ističu samo ono što im odgovara, a ono drugo nastoje ignorisati ili minorizirati, Demokratska narodna partija je, nakon objavljenog revizorskog izvještaja, javnosti Crne Gore izrazila svoje zadovoljstvo što je Državna revizorska institucija dala pozitivno mišljenje na reviziju njenog finansijskog izvještaja, navodeći da je to dokaz da su, realno i objektivno prikazali sve činjenice vezane za finansijsko poslovanje.

“Stanje iskazano u finansijskom izvještaju je dokaz da Demokratska narodna partija postupa na odgovoran način, redovno izmirujući svoje obaveze. Pozitivna ocjena finansijskog iskaza došla je nakon pregleda kompletne raspoložive dokumentacije, koju smo kao subjekt revizije dali na uvid Državnoj revizorskoj instituciji.”, navodi se u saopštenju ove partije.

I zaista, Državna revizorska institucija Crne Gore jeste Demokratskoj narodnoj partiji dala pozitivno mišljenje na Godišnji konsolidovani finansijski izvještaj ove partije, za 2021. godinu (doduše, uz skretanje pažnje na određene nepravilnosti).

No, istovremeno joj je dala i negativno mišljenje za usklađenost njenog poslovanja sa zakonima i drugim propisima. I čak 11 preporuka za otklanjanje uočenih nepravilnosti, grešaka i nezakonitosti. Što je, od strane ove partije, potisnuto u drugi plan, uz pokušaj relativizacije.

“U želji da kao i do sad budemo transparentni, izražavamo žaljenje zbog negativnog mišljenja na reviziju pravilnosti, zbog nemogućnosti da ispunimo ranije date preporuke Državne revizorske institucije, uz već iskazanu spremnost sa naše strane da pokušamo da implementiramo preporuke koje su nam date u najnovijem izvještaju DRI”, naveli su iz Demokratske narodne partije. Dodavši da “postoje objektivni razlozi zbog kojih se preporuke koje su dominantno vezane za izborne procese i troškove koji ostaju nakon izbornih kampanja, ne mogu u potpunosti ispuniti” i da će, s tim u vezi, pokrenuti konsultacije sa Državnom revizorskom institucijom, ali i Agencijom za sprečavanje korupcije, “kako bi se našao način da politički subjekti lakše ispune ono što se od njih i očekuje”.

A očekuje se da ne krše zakone.

Revizijom je, naime, utvrđeno da DNP nije sve finansijske i druge radnje uskladio sa zakonskim i drugim propisima koji su identifikovani kao kriterijumi za predmetnu reviziju.

“Neusklađenost se odnosi na nedosljednu primjenu Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja, Zakona o radu, Zakona o obligacionim odnosima, Pravilnika  o obliku, sadržini, načinu popunjavanja i dostavljanja jedinstvenog obrasca izvještaja o obračunatom i plaćenom porezu na dohodak fizičkih lica i doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, Pravilnika o načinu i rokovima za vršenje popisa imovine i obaveza pravnih lica, Uredbe o naknadi troškova zaposlenih u javnom sektoru”, precizno se navodi u Izvještaju.

Konačni izvještaj o reviziji Godišnjeg konsolidovanog finansijskog izvještaja Demokratske narodne partije  za 2021. godinu namijenjen je rukovodstvu subjekta revizije, Skupštini Crne Gore, Agenciji za sprječavanje korupcije i ostaloj zainteresovanoj javnosti.

Posebno, zbog izraženog negativnog mišljenja i utvrđenih nepravilnosti, Državna revizorska institucija konačni je izvještaj o ovoj reviziji dostavila i Odboru za politički sistem, pravosuđe i upravu Skupštine Crne Gore.

(T.H., Revizije info)