Novosti

PREKID BLOKADE: O NEGATIVNIM REVIZIRSKIM IZVJEŠTAJIMA, U NARODNOJ SKUPŠTINI REPUBLIKE SRPSKE, NAKON 4 I PO GODINE – 6.3.2024.

Četveroipogodišnja pauza rezultat je apsurdne opstrukcije u radu Odbora za reviziju NSRS u prethodnom mandatu, koje je prijetila da se nastavi i u aktuelnom, ali je to nerazumno ponašanje presječeno odlukom Zakonodavnog odbora Skupštine, od 11.12.2023., donesenom na zahtjev predsjednika Narodne skupštine, i to, što je posebno zanimljivo, u kontekstu trajućeg obračuna vlasti ovog entiteta sa nevladinim organizacijama, kojima se zamjera „miješanje u politiku“ – na inicijativu nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.

Prva redovna sjednica Narodne skupštine Republike Srpske u 2024. godini, po odluci njenog kolegija, održaće se , 6. marta.

Zanimljivost je da će se na sjednici prvi put od oktobra 2019. godine, naći „negativni revizorski izvještaji“, tj. izvještaji o finansijskoj reviziji ustanova i preduzeća koja su od Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske dobile negativno mišljenje za jednu ili obje komponente finansijske revizije.

Četveroipogodišnja pauza rezultat je apsurdne opstrukcije u radu Odbora za reviziju NSRS u prethodnom mandatu, koje je prijetila da se nastavi i u aktuelnom, ali je to nerazumno ponašanje presječeno odlukom Zakonodavnog odbora Skupštine, od 11.12.2023., donesenom na zahtjev predsjednika Narodne skupštine, i to, što je posebno zanimljivo, u kontekstu trajućeg obračuna vlasti ovog entiteta sa nevladinim organizacijama, kojima se zamjera „miješanje u politiku“ – na inicijativu nevladine organizacije Centri civilnih inicijativa.

„Zakonodavni odbor je jednoglasno zauzeo stav da je odredba člana 70. alineja 9. Poslovnika Narodne skupštine Republike Srpske jasna i precizna, te da u skladu sa navedenom odredbom Odbor za reviziju treba da upućuje Narodnoj skupštini na razmatranje sve negativne izvještaje Glavne službe za reviziju.“ (a ne da, kao u proteklih 5 godina na sve moguće načine onemogućava da takvi izvještaji dođu do Skupštine), stoji u odluci Zakonodavnog odbora dostavljenom Predsjedniku i Kolegiju NSRS, kojoj su se, u konačnici, povinovali i članovi Odbora za reviziju i “sporne” izvještaje konačno uputili prema Skupštini.

Tako da su, ne sjednici zakazanoj za 6. mart, čak 7 od 17 tačaka planiranog dnevnog reda (ne računajući Aktuelni čas i Izbor i imenovanja) izvještaji o provedenim revizijama, ustanova i javnih preduzeća sa negativnim ocjenama revizora.

Među njima je i Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji za 2020. za JPŠ „Šume Republike Srpske“ a.d. Sokolac, koje je dobilo negativno mišljenje za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima (a za finansijske izvještaje mišljenje s rezervom), a čije je sprečavanje vladajućih da se o njemu raspravlja na Skupštini, u prethodnom mandatu, od strane opozicije ocijenjeno kao zaštita kriminala i korupcije, uz spominjanje „astronomskih“ vrijednosti štete učinjene pljačkom, zloupotrebom položaja i neadekvatnim upravljanjem prirodnim resursima.

Iz finansijske revizije za 2021. su izvještaji o bolnicama u Trebinju i Foči, te domu zdravlja u Čajniču – sve tri ove javne ustanove sa negativnim mišljenjem za obje komponente finansijske revizije.

A na dnevnom redu su i 3 izvještaja iz finansijske revizije za 2022. – za bolnicu Gradiška, koja tekođe ima negativno mišljenje za obje komponente finansijske revizije, te za dom zdravlja u Srebrenici i Lutriju Republike Srpske, koje su dobile negativno mišljenje za finansijske izvještaje (a za usklađenost sa zakonima i drugim propisima – mišljenje s rezervom).

(N.N., Revizije info)