Novosti

CCI POZIVA PARLAMENT I VLADU FBIH DA ZAŠTITE JAVNI NOVAC: BEZ ADEKVATNOG NADZORA NEMA NI KONTROLE JAVNE POTROŠNJE

„Neophodno je da novoimenovani predstavnici vlasti prekinu sa lošom praksom ponavljanja i gomilanja nepravilnosti te odgovorno pristupe rješavanju svih problema na koje revizori godinama upozoravaju kroz svoje izvještaje.“, navodi se u saopštenju za javnost Centara civilnih inicijativa, koje prenosimo u cjelosti.

Ured za reviziju institucija u FBIH objavio je 19 izvještaja o obavljenoj finansijskoj reviziji korisnika budžeta u Federaciji BiH za 2022. godinu. Federalni revizori su za 2022. godinu korisnicima budžeta Federacije BiH uputili 217 preporuka, od čega je čak 126 njih ponovljeno iz prethodnog perioda, što je skoro 60% od ukupno datih preporuka. Ponavljanjem preporuka i njihovom nerealizacijom nastavlja se loša praksa koja ne doprinosi odgovornom trošenju budžetskog novca. Stoga je važno uspostaviti adekvatan mehanizam postupanja po preporukama i praćenja realizacije istih.

Centri civilnih inicijativa (CCI) pozivaju Parlament i Vladu Federacije BiH da se upoznaju sa revizorskim izvještajima, te pristupe kreiranju seta mjera u cilju pravovremenog otklanjanja utvrđenih nepravilnosti i implementacije datih preporuka, kako bi se u konačnici unaprijedila efikasnost i transparentnost rada revidiranih institucija. Neophodno je da novoimenovani predstavnici vlasti prekinu sa lošom praksom ponavljanja i gomilanja nepravilnosti te odgovorno pristupe rješavanju svih problema na koje revizori godinama upozoravaju kroz svoje izvještaje. To podrazumijeva izradu adekvatnih planova postupanja po revizorskim nalazima i preporukama sa jasno naznačenim mjerama, rokovima i nosiocima aktivnosti, te uspostavu kontinuiranog nadzora nad realizacijom tih planova.

Revizorski izvještaji predstavljaju izvrstan alat za efikasan rad institucija, te odgovorno i transparentno trošenje javnih sredstava – novca građana.

Ozbiljan javni nadzor je osnovna pretpostavka dobrog upravljanja javnim finansijama i unapređenja rada institucija koje služe da građanima obezbjede kvalitetniji život. S tim u vezi, očekujemo da će i Parlament Federacije BiH u što skorijem roku formirati Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju Parlamenta Federacije BIH, te iskoristiti postojeće mehanizme da zaštiti javni novac građana, a rad institucija vrate u okvire zakonitosti.

Samo pravovremeno i adekvatno djelovanje svih nadležnih institucija u Federaciji BiH može doprinijeti zaštiti interesa građana.

(CCI)