Novosti

ODRŽAN OKRUGLI STO NA TEMU SARADNJE VRHOVNIH REVIZIONIH INSTITUCIJA SA CIVILNIM DRUŠTVOM

"Kroz panel diskusiju, predstavnici vrhovnih revizionih institucija i organizacija civilnog društva su razmatrali mehanizme i mogućnosti, ali i rizike i izazove ovakve vrste saradnje, usmjerene na unapređenje rezultata revizija", navodi se u kratkoj informaciji državnog Ureda za reviziju, koju, u nastavku, prenosimo u cjelosti.

U Sarajevu je, 5. i 6. juna 2023. godine održan okrugli sto na temu saradnje s civilnim društvom na unapređenju razumijevanja i uticaja vrhovnih revizionih institucija. Domaćin okruglog stola je bio Ured za reviziju institucija Bosne i Hercegovini, a organizovan je uz podršku SIGMA-e. Okrugli sto je organizovan u okviru Mreže zemalja kandidata i potencijalnih kandidata za članstvo u Evropskoj uniji i Evropskog revizorskog suda.

Na okruglom stolu su sudjelovali predstavnici vrhovnih revizionih institucija zemalja – članica Mreže kao i predstavnici organizacija civilnog društva iz Bosne i Hercegovine i regije.

Ured za reviziju institucija BiH je prezentovao vlastita iskustva u izgradnji saradnje sa organizacijama civilnog društva kroz mehanizam godišnjih sastanaka koji imaju svrhu prezentiranje potencijalnih tema revizija učinka u predstojećem revizionom ciklusu kao i ostale komunikacijske pristupe uvedene posljednjih nekoliko godina.

Predstavnik Državnog ureda za reviziju Švedske (SNAO) je prezentovao iskustva u delegiranju upravljanja u komuniciranju rezultata revizija i saradnje sa civilnim društvom dok je predstavnica Državnog ureda za reviziju Latvije predstavila iskustva ove institucije u komunikaciji sa i angažmanu vanjskih aktera u procesima revizije kroz takozvano Javno vijeće.

Kroz panel diskusiju, predstavnici vrhovnih revizionih institucija i organizacija civilnog društva su razmatrali mehanizme i mogućnosti, ali i rizike i izazove ovakve vrste saradnje, usmjerene na unapređenje rezultata revizija, a u svrhu stvaranja dodatnih koristi i dobrobiti u životima građana na koje vrhovne revizione institucije obvezuje i INTOSAI-jev okvir profesionalnih objava.

Zaključak okruglog stola ukazuje na potrebu stalnog vođenja dijaloga kako bi dvosmjerna komunikacija sa eksternim akterima imala što veće koristi, kao i na potrebu daljeg razmatranja pitanja pokazatelja stvarnog učinka ovakve komunikacije kroz iznalaženje novih mehanizama i pristupa, što opet treba biti rezultat dvosmjernog procesa razmjene informacija.

(UzRIBiH / Revizije info)