Priče u fokusu

U FEDERALNOM PARLAMENTU NEMAJU VREMENA ZA GENERALNOG REVIZORA, NI ZA FORMIRANJE KOMISIJE ZA REVIZIJU

U nedavnom intervjuu za N1 televiziju, generalni revizor Ureda za reviziju FBiH Dževad Nekić posebno je naglasio problem neformiranja parlamentarne komisije za reviziju, postavljajući pitanje smisla parlamentarnog razmatranjem revizorskih izvještaja sa višegodišnjim kašnjenjem.

„Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH, redovno, u skladu sa Planom, provodi reviziju i dostavlja sve izvještaje, kako je Zakonom definisano, Parlametnu i parlamentarnoj komisiji odgovornoj za reviziju“, istakao je Dževad Nekić, generalni revizor Ureda, dodavši:

„Ali ta komisija već dvije godine ne postoji. Nije formirana. Izvještaji koje smo uradili za 2017. i 2018. godinu još nisu bili predmet razmatranja komisije, s obzirom da komisija ne postoji. Parlament je zapravo uskraćen za informacije kada je u pitanju naš rad.“

No, ne samo da Zajednička parlamentarna komisija odgovorna za reviziju ne postoji više od 2 godine i da Parlament ne vrši jednu od svojih najznačajnijih funkcija – kontrolu efikasnosti i zakonitosti trošenja državnog novca od strane državnih i javnih institucija, čime se dodatno proširuje prostor za nekažnjeno kršenje zakona i korupciju, unutar institucija vlasti ili onih koje one kontrolišu – nego o tome ne želi ni razgovarati.

„Ja sam se dva puta obraćao Parlamentu tražio razgovor, međutim oni nikad nisu našli za shodno da obezbijede takav jedan termin na kome bi im ukazao na sve ove probleme. Poslali smo i pismenu urgenciju da se založe da se komisija što prije formira.“, kaže Generalni revizor. I dodaje:

„Mnogo je pitanja, mnogo utvrđenih nepravilnosti, koje smo konstatovali u našim izvještajima. Postavlja se pitanje da li su više i aktuelna ta pitanja i da li ima smisla razgovarati o njima. Sada je 2020. godina i da budu ti izvješataji od prije tri i dvije godine predmeti rasprave to će biti samo da se formalno pređe preko toga a ne da se suštinski uputi u detalje, same nalaze naših izvještaja.“

Na pitanje da li vlast, ovakvim ponašanjem, obezvrjeđuje rad Ureda za reviziju, Generalni revizor odgovara:

„Ne znam kako bih to protumačio. Ali je neshvatljivo… To je jedino u Federaciji. Vi u RS-u imate komisiju i na državnom nivou. Čak revizorski izvještaji na državnom nivou su tačka dnevnog reda na Predstavničkom domu i Domu naroda.“

„Šta ne štima u Federaciji? To „oni“ znaju šta ne štima. Mi znamo da ovo što radimo nije vidjelo svjetlo dana putem komisije i Parlamenta. To je veliki nedostatak. To bi doprinijelo boljoj implementaciji svih preporuka.“

(TH, revizije.info)