Priče u fokusu

KOMISIJA ZA REVIZIJU P FBiH KONAČNO POČINJE S RADOM – U OVOJ SEDMICI 4 DANA ZA REDOM SASLUŠANJA REVIDIRANIH KORISNIKA BUDŽETA FBIH

U pozivima na sjednice Komisija je naglasila važnost da revidirani subjekti prilikom saslušanja obezbijede prisutnost menadžmenta najvišeg nivoa.

Nakon konstitutivne sjednice, održane 10.09. i dvoipogodišnje pauze u radu, Zajednička parlamentarna komisija oba doma Parlamenta FBiH konačno počinje sa radom.

 

Danas, 5.10., prvi je dan saslušanja povodom izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji institucija u FBiH.

Na dnevnom redu sjednice Komisije, naime, naći će se saslušanja i razmatranje izvještaja o finansijskoj reviziji:

Vlade FBiH,

Federalnog ministarstva okoliša i turizma,

Federalnog ministarstva prometa i komunikacija,

Federalnog ministarstva prostornog uređenja, kao i

JU Federalne novinske agencije.

Saslušanja se nastavljaju u narednim danima.

 

6.10., na 3. sjednici Komisije, na dnevnom je redu rasprava sa sljedećim revidiranim subjektima:

Federalno ministarstvo kulture i sporta,

Federalno ministarstvo finansija,

Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke,

J.P. Ceste Federacije FBiH d.o.o. Sarajevo

Federalno ministarstvo za pitanje boraca i invalida odbrambeno-oslobodilačkog rata

 

7.10., na 4. sjednici Komisije, na dnevnom je redu rasprava sa sljedećim revidiranim subjektima:

Federalno ministarstvo pravde,

Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije,

Federalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva,

“Hrvatske pošte” d.o.o. Mostar,

Parlament Federacije BiH.

 

8.10., na 5. sjednici Komisije, na dnevnom je redu rasprava sa sljedećim revidiranim subjektima:

Predsjedništvo i dva potpredsjednika FBiH,

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike,

Federalno ministarstvo zdravstva,

“BH Gas” d.o.o. Sarajevo,

“Hidrogradnja” d.d. Sarajevo.

 

U pozivima na sjednice Komisija je naglasila važnost da revidirani subjekti prilikom saslušanja obezbijede prisutnost menadžmenta najvišeg nivoa.

Podsjećamo da zbog nerada Parlamentarne komisije za reviziju, pri Parlamentu FBiH, još od 13.02.2018., kada je održana posljednja sjednica ove komisije u prethodnom mandatu, pa sve do 10.09.2020. kada je održana Konstitutivna sjednica Komisije u aktuelnom mandatu, ova komisija i Parlament nisu razmatrali ni izvještaje o finansijskoj reviziji za 2017., ni izvještaje o finansijskoj reviziji za 2018., ni izvještaje o finansijskoj reviziji za 2019., koje je Ured za reviziju redovno objavljivao, ispunjavajući, za razliku od Parlamenta svoje obaveze i godišnje planove. Te se sada pred Komisijom i Parlamentom nalazi preko 250 izvještaja koji nisu prošli parlamentarnu proceduru. Uključujući i izvještaje o provedenim revizijama učinka, objavljivanim u 2018., 2019. i 2020. godini.

(TH, revizije.info)