Novosti

IZVJEŠTAJ O AKTIVNOSTIMA FEDERALNOG UREDA ZA REVIZIJU U 2020. GODINI ČEKA NA RAZMATRANJE U PARLAMENTU

Danas, 27.04., se održava 21. redovna sjednica Predstavničkog doma Parlamenta Federacije BiH. Na usvojenom dnevnom redu nema tačaka u vezi sa revizijom, pa ni 7. aprila objavljenog Izvještaja o aktivnostima Ureda za reviziju institucija u FBiH za 2020. godinu.

Izvještaj još nije razmatrala ni zajednička Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju oba doma Parlamenta FBiH, jer je posljednja sjednica ove komisije održana 29. marta.

Inače, u izvještaju se podsjeća da je u prethodnoj godini, bez obzira na pandemiju, Ured za reviziju izvršio rekordnih 89 finansijskih revizija, uz 5 revizija učinka.

“Sve izvještaje dostavili smo subjektima za reviziju i objavili na internet-stranici, i putem saopćenja pravovremeno upoznali javnost o rezultatima revizije. Izvještaje o reviziji u kojima su utvrđena značajna kršenja zakona poslali smo nadležnim institucijama i organima za provođenje zakona.“, kaže se u uvodnoj riječi izvještaja o aktivnostima Ureda za 2020. godinu, koju je potpisao generalni revizor Dževan Nekić.

U Izvještaju se podsjeća i na činjenicu da je u 2020. godini, konačno, nakon više od dvije i po godine nerada, imenovana i počela sa radom Parlamentarna komisija odgovorna za reviziju.

Naime, posljednju sjednicu u prethodnom sazivu Parlamenta ta komisija, izuzetno značajna za rad Ureda, odnosno daljnje postupanje po revizorskim nalazima i preporukama, održala je 13.02.2018., a prvu sjednicu u aktuelnom mandatu, Komisija je održala tek 10.09.2020.

Kako Komisija nije bila imenovana duži period, na dosad održanim sjednicama su razmatrani brojni izvještaji o finansijskoj reviziji iz 2017, 2018. i 2019. godine. Izvještaji revizije učinka još uvijek nisu bili predmetom razmatranja Komisije, iako se Ured u proteklom periodu bavio aktuelnim temama, poput zagađenosti zraka, planiranja Budžeta FBiH i slično.

Iz Ureda za reviziju konstatovali su da su njihovi predstavnici prisustvovali svim sjednicama Komisije i dali svoj doprinos u cilju postizanja boljih efekata revizija, a naglasili su i prisustvo predstavnika civilnog društva javnim saslušanjima revidiranih institucija.

(TH, Revizije info)