Novosti

CCI: IZVJEŠTAJE O FINANSIJSKOJ REVIZIJI ZDK I ZZO ZDK ZA 2020. UVRSTITI U PROGRAM RADA SKUPŠTINE ZDK ZA 2021.

Saopštenje Centara civilnih inicijativa prenosimo u cjelosti.

Povodom održavanja sjednice Skupštine Zeničko-dobojskog kantona (ZDK), zakazane za  25.2.2021. godine (četvrtak), Centri civilnih inicijativa žele da skrenu pažnju na posebno bitnu tačku dnevnog reda – Prijedlog Programa rada Skupštine za 2021. godinu, te predloženu inicijativu da se u isti uvrsti i razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji ZDK za 2020. godinu i Zavoda zdravstvenog osiguranja  ZDK za 2020. godinu.

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH planira u 2021. godinu objaviti revizorske izvještaje za navedene institucije. S obzirom na važnu ulogu parlamenata u procesu praćenja revizorskih nalaza, te značaj i svrhu koji bi trebali imati revizorski izvještaji, neophodno je da i Skupština ZDK planira i preuzme svoju ulogu u obavljanju jedne od značajnih funkcija – kontrole efikasnosti i zakonitosti trošenja javnog novca od strane javnih institucija, te navedeno planira kroz godišnji program rada.

Centri civilnih incijativa uputili su Inicijativu za uvrštavanje planiranih revizorskih izvještaja u Program rada Skupštine ZDK za 2021. Dodatno, pozvani su svi zastupnici Skupštine ZDK, da podrže ovu inicijativu na današnjoj sjednici, te daju veći značaj izvještajima o finansijskoj reviziji institucija koje su u nadležnosti ZDK i pokažu građanima Zeničko-dobojskog kantona jasnu opredjeljenost da se uključe u praćenje i kontrolu trošenja javnog novca.

CCI Analiza javnih  revizorskih izvještaja  kantonalnih institucija  u  Federaciji  BiH  ukazala je  na potrebu ozbiljnijeg pristupa pri razmatranju revizorskih izvještaja i nedovoljan stepen implementacije revizorskih preporuka (svega 30%  realizovanih preporuka). Razmatranje revizorskih izvještaja i praćenje realizacije preporuka od strane  skupština  uticalo bi na veću odgovornost institucija da realizuju dostavljene preporuke, čime bi se u konačnici osiguralo ekonomično, transparentno i efikasno trošenje javnog novca, što predstavlja i krajnji cilj revizije, koji je nemoguće dostići bez uključivanja  i drugih institucija. Konkretno Skupštine ZDK.

CENTRI CIVILNIH INICIJATIVA i ovim putem pozivaju zastupnike Skupštine ZDK da podrže inicijativu CCI-a i u Program rada uvrste razmatranje izvještaja o finansijskoj reviziji navedenih institucija. Obzirom da se radi o institucijama čiji ukupni budžeti iznose 599.218.640 KM javnog novca (novca građana ZDK) smatramo da je od značaja posvetiti pažnju načinu na koji je isti utrošen.