Novosti

U SRIJEDU SJEDNICA KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET A U ČETVRTAK PREDSTAVNIČKOG DOMA DRŽAVNOG PARLAMENTA

Kao priprema za 17. sjednicu Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja će se održati u četvrtak 25.02., sutra, 24., održaće se 22. sjednica Komisije za finansije i budžet ovog doma.

Na sjednici Komisije, koja ima predloženi dnevni red od 7 tačaka, raspravljaće se, između ostalog, o 2 tačke koje imaju veze sa radom Ureda za reviziju institucija BiH.

Biće, naime, razmotrena 2 izvještaja o provedenim revizije učinka – na teme: “Pretpostavke za efikasno upravljanje intervencijama u slučaju incidentnog zagađenja mora” i “Aktivnosti institucija BiH na osiguravanju radijacijske i nuklearne sigurnosti”. Oba objavljena, od strane Ureda za reviziju, u zadnjim danima prethodne godine.

Oba ova revizijska izvještaja, sa zaključcima Komisije, će se, u četvrtak naći pred poslanicima državnog parlamenta. Prema najavljenom dnevnom redu od 18 tačaka, oni su među prvih 5 koje će biti razmotrene.

(Revizije.info)