Komentari i analize

ARAPOVIĆ: VRAĆA SE AUTORITET UREDU ZA REVIZIJU I DIGNITET PARLAMENTU I KOMISIJI ZA REVIZIJU

"Iako je nezakonito i samovoljno postupanje svakog od rukovodilaca trebalo i još uvijek može biti sankcionirano, u najmanju ruku razrješenjem s direktorskih pozicija, uloženi napor Komisije za reviziju i nekoliko parlamentaraca urodio je plodom."

Adis Arapović, zastupnik u Parlamentu FBiH objavio je kako se vraća autoritet Uredu za reviziju, dignitet Parlamentu i Komisiji za reviziju, a nekim direktorima pokazuju izlazna vrata.

„Ranije sam obavjestio javnost da je parlamentarna Komisija odgovorna za reviziju, čiji sam član, pripremila, a Zastupnički dom Parlamenta FBiH 01.12.2020. usvojio Zaključak kojim od Vlade traži da se sankcioniraju i vrate u zakonito ponašanje tri rukovodioca koji su na različite načine onemogućavali Ured za reviziju da radi svoj, izuzetno važan posao kontrole zakonitosti i utroška javnog novca u institucijama u Federaciji BiH.

To su direktori Finansijsko-informatičke agencije (FIA), Operatera za obnovljive izvore energije i Pretis d.d. Vogošća. Pošto nije bilo brze reakcije, poslao sam 19.01.2021. Urgenciju Vladi i tražio hitno postupanje, sankcije prema rukovodiocima i izvještavanje Komisije o poduzetim mjerama.

Ovih dana sam dobio očitovanja – dopisi u prilogu – od Ministarstva finansija/FIA i Ministarstva energije, rudarstva i industrije, u kojima je, da pojednostavim, rečeno:

1.Finansijsko-informatička agencija (FIA) već 21.12.2020. Uredu za reviziju ustupila je SVE TRAŽENE podatke, bez uslovljavanja, što je mjesecima ranije bilo suprotno – demonstracija samovolje i nezakonitog postupanja direktora FIA-e. Time je ispunjen prvi zahtjev Komisije za reviziju, mada je još uvijek izostala sankcija prema ovom direktoru. Sankcija će uskoro vjerovatno biti predmetom novog Zaključka Komisije za reviziju zbog njegovog skandaloznog istupa na parlamentarnom javnom saslušanju početkom februara.

S obzirom na incidentnu situaciju i NEPRIHVATLJIV istup direktora FIA-e Esada Mahmutovića prema Uredu za reviziju, članovima Komisije i sindikalcima, jer je jedini rukovodilac koji je osporavao nalaze i kompetencije Ureda za reviziju, na javnom skupu vrijeđao i omlalovažavao revizore, uposlenike FIA-e, parlamentarce i članove sindikata, nadam se da će Komisija od Vlade Federacije BiH tražiti sankcioniranje i razrješenje direktora FIA-e, posebno uzevši u obzir činjenicu da je istom mandat istekao prije nekoliko mjeseci i da je Vlada, neopravdano dugo, u postupku imenovanja novog direktora. Smatram da je zadatak Komisije da zaštiti vlastiti dignitet, zatim autoritet Ureda za reviziju i da Vladi skrene pažnju na odgovornost koju ima prilikom imenovanja novog direktora FIA-e.

2. Zbog isteka mandata, početkom decembra Vlada je razriješila direktora Operatera za obnovljive izvore energije Borišu Misiraču, a na njegovo mjesto postavila novog direktora Željka Dolečeka, koji se „obavezao da omogući obavljanje revizije od strane Ureda za reviziju institucija“, što je bivši direktor onemogućavao. Ovo smatram pozitivnim potezom i ispunjavanjem zahtjava Komisije.

3. Ministarstvo energije je u dva navrata dostavilo instrukciju privrednom društvu Pretis d.d. u smislu provođenja odredaba Zakona o reviziji, te je revizija u ovom privrednom društvu konačno obavljena u drugoj polovini januara 2021, čime je u potpunosti ispunjen zahtjev Komisije za reviziju.

Iako je nezakonito i samovoljno postupanje svakog od rukovodilaca trebalo i još uvijek može biti jednako sankcionirano, u najmanju ruku razrješenjem s direktorskih pozicija, uloženi napor Komisije za reviziju i nekoliko parlamentaraca urodio je plodom.

Uredu za reviziju, ključnoj instituciji za kontrolu utroška javnog novca i zakonitog ponašanja u javnom sektoru, definitivno vraćamo autoritet, a Parlamentu Federacije BiH kao vrhovnom zakonodavnom organu, te njegovoj Komisiji za reviziju vraćamo dignitet, koji je godinama unazad zbog nerada i ignorantskog odnosa izvršne vlasti bio ozbiljno poljuljan. Pomaci se, dakle, ipak mogu desiti. Potrebno je samo da svako radi svoj posao pošteno, posvećeno i hrabro“, napisao je Arapović.

(Patria, 03.03.2021.)