Komentari i analize

VLADA RS DOBILA NAJLOŠIJE OCJENE U POSLJEDNJE 4 GODINE OD GLAVNE SLUŽBE ZA REVIZIJU

Jedini napredak revizori su konstatovali kod Ministarstva privrede i preduzetništva RS, koje je umjesto prošlogodišnjih mišljenja s rezervom, za obje komponente finansijske revizije ove godine dobilo pozitivne ocjene.

U petak objavljenim izvještajem o finansijskoj reviziji za 2021. godinu Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, kompletiran je „paket“ izvještaja koji se odnose na Vladu RS.

Završena je, dakle, finansijska revizija za 2021. za svih 16 ministarstava i za Generalni sekretarijat Vlade RS.

Više od polovine revidiranih subjekata (9 ministarstava) dobila su pozitivne ocjene za obje komponente finansijske revizije – i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima. Jedno pozitivno, a drugo mišljenje s rezervom dobilo je 6 ministarstava. Dok su samo jedno ministarstvo (rada i boračko-invalidske zaštite) i Generalni sekretarijat Vlade dobili po dva mišljenja s rezervom.

U odnosu na prethodnu finansijsku reviziju, za 2020., ocjene su nešto lošije. Smanjio se, sa 13 na 9 broj subjekata sa pozitivnim mišljenjem za obje komponente finansijske revizije. A za isto toliko se povećao broj ministarstava sa jednim pozitivnim i jednim mišljenjem s rezervom.

Poimenično, Generalni sekretarijat, Ministarstvo finansija, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave, Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo i Ministarstvo energetike imaju lošije ocjene nego prethodne godine. Ministarstva su pozitivne ocjene za usklađenost sa zakonima i drugim propisima zamijenila sa mišljenjem s rezervom, a Generalni sekretarijet je za obje komponente finansijske revizije, umjesto prošlogodišnjih pozitivnih ocjena dobio mišljenja s rezervom.

Jedini napredak revizori su konstatovali kod Ministarstva privrede i preduzetništva RS, koje je umjesto prošlogodišnjih mišljenja s rezervom, za obje komponente finansijske revizije ove godine dobilo pozitivne ocjene.

Negativnih mišljenja nema. Posljednji put negativnu ocjenu revizori su dali još 2014. godine – za Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede (za usklađenost sa zakonima) i za Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite (za obje komponente finansijske revizije) – i potpisao ih je tadašnji glavni revizor Duško Šnjegota, koji je, podsjetimo, u avgustu 2017., pod skandaloznim političkim pritiskom, zajedno sa svojim zamjenikom, podnio ostavku.

Naslijedio ga je aktuelni Glavni revizor Glavne službe za reviziju javnog sektora RS Jovo Radukić. Nakon čega su revizorske ocjene ministarstava Vlade RS postale značajno bolje. Preovladavaju pozitiva mišljenja za obje komponente finansijske revizije, koja ranije nikad nisu prelazila polovinu, a u nekim periodima su obuhvatala tek petinu revidiranih ministarstava.

Uz nagli rast broja institucija sa oba pozitivna mišljenja, od 2017. bilježimo i drastičan pad institucija sa oba mišljenja sa rezervom.

Broj subjekata s oba mišljenja s rezervom je i dalje minimalan (svega 2), ali se broj subjekata s obje pozitivne ocjene, koji se u mandatu aktuelnog glavnog revizora penjao i do 14 (od 17), u posljednjoj, finansijskoj reviziji za 2021. pao na 9, koliko ih je bilo 2017., na početku tog mandata – kada je broj ministarstava sa obje pozitivne ocjene skočio sa 4 na 9 a broj ministarstava s oba mišljenja s rezervom pao sa 8 na 3.

Ukupan broj preporuka koje su, za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti, od revizora dobila ministarstva i Generalni sekretarijat Vlade RS je 59. Što je za 6 (cca 10%) manje od broja preporuka datih u prethodnoj, prošlogodišnjoj reviziji.

Osam ministarstava dobilo je manje preporuka nego nakon finansijske revizije za 2020. Šest ministarstava i Generalni sekretarijat dobili su više preporuka. A dva ministarstva su ostala na identičnom broju preporuka.

Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju jedino je bez ijedne preporuke u Vladi RS, nakon ovog ciklusa finansijskih revizija.

Najviše – i jedini sa dvocifrenim brojem – preporuka nakon finansijske revizije za 2021. dobili su Generalni sekretarijat (12) i Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite (10), koji su i najlošije ocijenjeni u Vladi.

Posebno zabrinjava činjenica da Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite mišljenja sa rezervom i za finansijske izvještaje i za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima ima već 10 godina zaredom (povremeno i sa dodatnim skretanjem pažnje). Posljednji put je pozitivno mišljenje od revizora, naime, ovo ministarstvo dobilo još 2011. godine. I to samo za usklađenost sa zakonima, dok je i tada za finansijske izvještaje dobilo mišljenje s rezervom.

Kako je moguće da se u jednom ministarstvu uočeni problemi tako dugo ne otklanjaju i niko ne snosi sankcije za kontinuirano poslovanje koje revizori nisu mogli ocijeniti kao pozitivno, pitanje je za Vladu i Narodnu skupštinu Republike Srpske.

(T.H., Revizije info)