Novosti

UN WOMEN OKUPIO REVIZORE IZ REGIJE NA SKUPU U BANJALUCI – U FOKUSU DISKUSIJE RODNA RAVNOPRAVNOST

Regionalni sastanak VRI u Banjaluci, 12.07.2022. (Foto: Željko Ninković)
Banjaluka, 12.07.2022.

Danas, 12.07., u Banjaluci se održava regionalni sastanak vrhovnih revizorskih institucija Albanije, Sjeverne Makedonije, Srbije i 3 bosanskohercegovačke (Ureda za reviziju institucija BiH, Glavne službe za reviziju javnog sektora RS i Ureda za reviziju institucija u FBiH).

Organizator sastanka je Agencija Ujedinjenih naroda za rodnu ravnopravnost i osnaživanje žena (UN Women), uz podršku Kraljevine Švedske, čije su institucije i eksperti, inače, od početka involvirani u razvoj vrhovnih revizijskih institucija u BiH.

Prema predviđenom dnevnom redu, na sastanku će se prezentirati dosadašnja iskustva pozvanih VRI u oblasti ravnopravnosti polova i diskutovati na tu temu. A onda će se razmotriti mogućnost izvođenja paralelne regionalne rodne revizije, u kojoj bi učestvovale sve ove VRI, a kojoj bi glavni fokus bio cilj broj 5 održivog razvoja Ujedinjenih naroda – rodna ravnopravnost.

Inače, u pripremi ovog sastanka UN Women su, sredinom prošlog mjeseca, potpisali memorandume sa Uredom za reviziju institucija u BiH i Glavnom službom za reviziju javnog sektora RS.

Ovim memorandumima potvrđena je daljnja spremnost potpisnika na saradnju i integrisanje rodne ravnopravnosti u institucije i javne politike u Bosni i Hercegovini.

Aktivnosti u okviru ovog memoranduma provodit će se u okviru Strateškog plana UN Women za Bosnu i Hercegovinu 2021-2025. i regionalnog projekta „Transformativno finansiranje za rodnu ravnopravnost – prema transparentnijem, inkluzivnijem i odgovornijem upravljanju na Zapadnom Balkanu”, koji finansira Švedska.

Saradnja će se odvijati kroz različite modalitete podrške s ciljem unapređenja kapaciteta VRI u oblasti integrisanja principa rodne ravnopravnosti, rodno odgovornog budžetiranja i provođenja revizija koje će u obzir uzeti rodnu perspektivu i ciljeve i podciljeve održivog razvoja iz ove oblasti.

Memorandumima je predviđeno da će različitim aktivnostima biti omogućena i razmjena znanja između vrhovnih revizorskih institucija u BiH i zemljama u regionu, kao i sagledavanje dobrih praksi vrhovnih revizorskih institucija u EU.

I ovaj banjalučki sastanak je na tragu te zamisli.

(N.N. i Ž.N.)