Regija i svijet

Srbija: REVIZORI UTVRDILI DA SPECIJALNA BOLNICA ZA REHABILITACIJU „RUSANDA“ I INSTITUT EKONOMSKIH NAUKA TEŠKO KRŠE OBAVEZU DOBROG POSLOVANJA

Državna revizorska institucija je, o otkrivenom teškom kršenju obaveze dobrog poslovanja, obavijestila Narodnu skupštinu Republike Srbije, te, uputila Autonomnoj pokrajini Vojvodini zahtjev za razrješenje odgovornog lica Specijalne bolnice, a Upravnom odboru Instituta zahtjev za razrešenje odgovornog lica Instituta.

Početkom juna, Državna revizorska institucija Republike Srbije na svojoj je web stranici objavila informaciju o provedenim revizijama pravilnosti poslovanja Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“, Melenci i Instituta ekonomskih nauka u Beogradu.

Kod Specijalne bolnice, u fokusu interesovanja revizora bili su uvećanje plata zaposlenih u 2019. godini i javne nabavke u 2018. i 2019. godini. A kod Institutam javne nabavke za 2018. i 2019. godinu i ostvarivanje i raspodjela prihoda za 2019. godinu.

Revizori su konstatovali da su oba slučaja odgovorna lica institucija u ostavljenom roku dostavila “odazivni izvještaj”, u kome su iskazane preduzete mjere za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti. Ali da je prilikom ocjene navedenog izveštaja, DRI utvrdila da isti nisu vjerodostojni. Nakon čega je izvršena revizija tih izvještaja.

U Izvještaju o reviziji odazivnog izvještaja Specijalne bolnice za rehabilitaciju „Rusanda“ Melenci, kao i u Poslijerevizionom izvještaju o mjerama ispravljanja, po reviziji pravilnosti poslovanja, utvrđeno je da je nastalo teško kršenje obaveze dobrog poslovanja, jer Specijalna bolnica nije otklonila otkrivenu nepravilnost, već je i dalje nastavljeno sa preuzimanjem obaveza i izvršavanjem rashoda za usluge finansijskog savjetovanja i nezakonito trošenje javnih sredstava, za usluge za koje su sistematizovana radna mjesta i bez sprovođenja postupka javne nabavke, iako nisu postojali razlozi za izuzeće od primjene Zakona o javnim nabavkama.

U Izvještaju o reviziji odazivnog izvještaja Instituta ekonomskih nauka u Beogradu, kao i Poslijerevizionom izveštaju o merama ispravljanja Instituta, utvrđeno je da je nastalo teško kršenje obaveze dobrog poslovanja, jer Institut nije otklonio otkrivenu nepravilnost koja se odnosi na neosnovano dato pravo direktoru Instituta na uvećanje plate po osnovu funkcionalnog dodatka, već je i dalje nastavljeno sa isplaćivanjem dodatka bez pravnog osnova, odnosno na taj način se nezakonito i dalje troše javna sredstva.

Državna revizorska institucija je o otkrivenom teškom kršenju obaveze dobrog poslovanja obavijestila Narodnu skupštinu Republike Srbije i shodno članu 40. stav 11. tačka 1) Zakona o Državnoj revizorskoj instituciji i članu 41. stav 1. Poslovnika o radu Državne revizorske institucije, uputila Autonomnoj pokrajini Vojvodini Zahtjev za razrješenje odgovornog lica Specijalne bolnice, a Upravnom odboru Instituta Zahtjev za razrešenje odgovornog lica Instituta.

No, do tih razrješenja nije došlo, te je sada na potezu Narodna skupština Republike Srbije i njen Odbor za finansije, republički budžet i kontrolu trošenja javnih sredstava.

(T.H., Revizije info)