Komentari i analize

SKUPŠTINA KS O PROBLEMIMA KOJE SU REVIZORI UOČILI U RADU JAVNIH INSTITUCIJA KANTONA – BEZ RASPRAVE???

Ispostavlja se da na transparentnosti i odgovornosti političari insistiraju samo kad su u opoziciji, a da kad se nađu u poziciji vlasti imaju potrebu da se o nepravilnostima, greškama i nezakonitostima, govori što manje ili po mogućnosti nikako. Pri čemu se u pokušaju „metenja problema pod tepih“ tradicionalno kao izgovor upotrebljavaju „proceduralni problemi“. Pa čak i skupštinu dovodi u podređen položaj u odnosu na vladu, što je potpuno neprihvatljivo.  

Na 4 zasjedanja u oktobru, održana je 9. redovna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na čijem dnevnom redu je bilo 77 tačaka. Između ostalog,  zastupnici Skupštine Kantona Sarajevo su na dnevnom redu imali i izvještaje o provedenoj finansijskoj reviziji, za 15 kantonalnih institucija, za 2020., 2021. i 2022. godinu.

Iz finansijske revizije za 2020., to su bili izvještaji za: JU Zavod za medicinu rada, JU „Djeca Sarajeva“, Ministarstvo privrede Kantona Sarajevo i Ministarstvo zdravstva Kantona Sarajevo.

Iz finansijske revizije za 2021.: JP za gospodarenje državnim šumama „Sarajevo-šume“ doo Sarajevo, JU „Dom zdravlja Kantona Sarajevo“, KJKP „Sarajevo gas“ doo Sarajevo, Zavod zdravstvenog osiguranja Kantona Sarajevo, Budžet Kantona Sarajevo, Ministarstvo pravde i uprave Kantona Sarajevo, JU „Služba za zapošljavanje“.

A iz finansijske revizije za 2022. izvještaji za: Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, Ministarstvo finansija Kantona Sarajevo, Ministarstvo saobraćaja Kantona Sarajevo i KJKP „Pokop“ doo Sarajevo.

Iako se radi o značajnim kantonalnim institucijama i važnim izvještajima, nije bilo nikakve rasprave o njima, jer su se revizorski izvještaji našli pred zastupnicima Skupštine Kantona Sarajevo samo kao informacija, bez mogućnosti rasprave ili donošenja dodatnih zaključaka.

Ne treba zaboraviti da su u pitanju revizorski izvještaji koji su objavljeni u prethodne 3 godine te da zastupnici Skupštine KS kao ni javnost nemaju informaciju da li su uočene nepravilnosti u radu tih institucija otklonjene i da li se javni novac troši u skladu sa zakonom.

Dakle, umjesto da se na Skupštini raspravlja o nepravilnostima, slabostima i nezakonitostima koje su uočili revizori u radu kantonalnih institucija, te, o planovima za otklanjanje tih nepravilnosti, zastupnici su samo informisani da postoje revizorski izvještaji za kantonalne institucije.

Zato se postavlja pitanje ko je onemogućio da zastupnici u Skupštini raspravljaju o tome kako se troši javni novac i da traže otklanjanje svih nepravilnosti koje onemogućavaju da se poboljša kvalitet života građana Kantona.

“Nažalost, vladajuća većina je odlučila da ova tema bude informativnog karaktera, naime na Kolegiju nije prihvaćen naš prijedlog  da se razmatranje revizorskih izvještaja uvrsti kao redovna tačka dnevnog reda i time su vješto izbjegli razmatranje i onemogućili donošenje zaključka. Ovdje se jasno vidi izbjegavanje odgovornosti za ono što je utvrđeno revizorskim izvještajima. Nastavićemo tražiti da se o revizorskim izvještajima raspravlja, to je jedini način da se prati trošenje javnog novca. Nevjerovatno je da najveća zakonodavna vlast zanemaruje ono što je relevantno”, izjavio je zastupnik u Skupštini KS, Muamer Bandić, u telefonskoj izjavi za portal Revizije info.

S druge strane, Vibor Handžić, zamjenik predsjedavajućeg Skupštine KS je, u izjavi za naš portal, naveo da niko u Kolegiju nema ništa protiv da se revizorski izvještaji nađu na dnevnom redu sjednice kao zasebne tačke, ali da je za to potrebno ispoštovati proceduru. Naime, navedeno je da se ništa ne može naći na dnevnom redu sjednice dok Vlada KS ne uputi u skupštinsku proceduru. Dodatno je istakao da do sada nije bila praksa da se revizorski izvještaji nađu na dnevnom redu sjednica Skupštine, ali da se na to obavezao prethodni saziv Skupštine.

Ne treba zaboraviti da su revizori u izvještajima ukazali na nepravilnosti koje itekako utiču na kvalitet života građana Kantona Sarajevo. Utvrđeni su, recimo, mnogobrojni problemi u radu stomatološke službe Doma zdravlja Kantona Sarajevo kao i da se rad radnika u Domu zdravlja u I i II smjeni preklapa u trajanju od sat i po, zbog čega ova ustanova radi od 7,30 do 20,00 sati umjesto propisanih od 7,00 do 21,00.

Nadalje, utvrđeno je da organi upravljanja KJKP “Vodovod i kanalizacija” Sarajevo nisu poduzimali odgovarajuće aktivnosti kako bi se sanirali problemi u vodovodnoj mreži, poput bespravnih priključaka i oštećenja cjevovoda, što je dovelo do ogromnih gubitaka vode u vodovodnoj mreži, koji su u 2021. godini iznosili čak 71%. To znači da do građana dolazi samo 29% vode iz vodovodne mreže. Dodatno, gubitak u poslovanju ovog javnog preduzeća u 2021. godini iznosio je više od 13 miliona KM, što se uklapa u javnu percepciju o javnim preduzećima kao “gubitašima”.

Dalje, revizori su utvrdili i da Zavod zdravstvenog osiguranja KS nije izvršio kontrolu propisivanja lijekova na recept po ovlaštenim liječnicima kao i da nabavka lijekova i medicinskih sredstava u iznosu od najmanje 8 miliona KM nije izvršena uz provođenje propisanih procedura javnih nabavki.

Da se javnim resursima ne upravlja adekvatno, pokazuju i nalazi iz revizorskog izvještaja za JP Sarajevo-šume d.o.o. Sarajevo, koje je dobilo negativne ocjene revizora za obje komponente finansijske revizije za 2021. U ovom javnom preduzeću 74% poslovnih prihoda za 2021. godinu utrošeno je na plaće radnika i troškove angažiranja usluga drugih pravnih lica za poslove koji su, pritom, u nadležnosti preduzeća.

I u radu Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo su uočene nepravilnosti. Naime, u 2021. godini Služba je realizovala samo 9% planiranih sredstava po programu mjera zapošljavanja, a revizori su utvrdili da za većinu mjera korisnici sredstava nisu dostavljali potrebnu dokumentaciju u ugovorenom roku.

Itd.

Ozbiljni problemi, dakle, za ozbiljnu raspravu. I za zahtjev za dostavljanje i analizu akcionih planova za otklanjanje tih problema i praćenje realizacije revizorskih preporuka. No, sve je to izostalo. I ostavljeno, eventualno, za neka buduća vremena.

“Na početku sjednice sam uputila inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo da Vlada Kantona Sarajevo, prilikom dostavljanja Skupštini Kantona Sarajevo, izvještaja o finansijskoj reviziji javnog sektora u KS, a koju provodi Ured za reviziju institucija Federacije BiH, dostavlja i programe mjera/akcione planove za otklanjanje nepravilnosti revidiranih subjekata i unapređenje rada i poslovanja, a koje su rukovodioci institucija obavezni sačiniti, te da Vlada Kantona Sarajevo informiše Skupštinu Kantona Sarajevo o realizaciji programa mjera/akcionih planova za otklanjanje nepravilnosti revidiranih subjekata.”, izjavila je zamjenica predsjedavajućeg u Skupštini KS, Jelena Pekić, za portal Revizije info.

Jasno je da su u pitanju institucije koje su itekako važne za kvalitet života građana i očekivano je da na ovakve nepravilnosti ne reaguju samo nevladine organizacije i mediji, već i da Skupština postavi pitanje kada će se ove nepravilnosti otkloniti. Međutim nekome očigledno nije u interesu da se o revizorskim izvještajima raspravlja u zakonodavnom tijelu u KS.

Ispostavlja se da na transparentnosti i odgovornosti političari insistiraju samo kad su u opoziciji, a da kad se nađu u poziciji vlasti imaju potrebu da se o nepravilnostima, greškama i nezakonitostima, govori što manje ili po mogućnosti nikako. Pri čemu se u pokušaju „metenja problema pod tepih“ tradicionalno kao izgovor upotrebljavaju „proceduralni problemi“. Pa čak i skupštinu dovodi u podređen položaj u odnosu na vladu, što je potpuno neprihvatljivo.

Dok Skupština KS ne uvede nadzor nad realizacijom revizorskih preporuka i obaveže Vladu da vrši pritisak u tom pravcu, građani glavnog grada Bosne i Hercegovine će nastaviti da na različite načine (kroz visoke cijene ili loše usluge) trpe loš rad javnih institucija. Za šta će odgovornost – jer nisu preduzeli ono što je bilo u njihovoj moći i obavezi – snositi prije svega vlast. Koja se, očigledno bez obzira na sastav, u kontinuitetu, rađe bavi prikrivanjem i ignorisanjem, nego rješavanjem problema.

(D.B. i N.N., Revizije info)