Komentari i analize

PRVA INSTITUCIJA U BRČKO DISTRIKTU KOJA JE DOBILA LOŠIJU OCJENU REVIZORA NEGO PROŠLE GODINE – KOMISIJA ZA PAPIRE OD VRIJEDNOSTI

Negativna promjena kod ove institucije je vidljiva i iz broja dobijenih preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka, grašaka i nezakonitosti. Prošle godine Komisija ih je, nakon provedene revizije, dobila svega tri, ove – trinaest.

Početkom ove sedmice Ured za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu objavio je tri nova izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji za 2021. – za Komisiju za papire od vrijednosti, Odjeljenje za javne poslove i JP “Putevi” Brčko.

Time se broj ukupno do sada, u ovoj godini, objavljenih izvještaja o provedenim finansijskim revizijama ovog ureda popeo na 12. Što je 40% od ovogodišnjeg plana.

U novoj grupi objavljenih je i izvještaj za jedinu instituciju, dosad, koja je dobila lošiju ocjenu nego prethodne godine.

Naime, za razliku od Odjeljenja za raseljena lica, izbjeglice i stambena pitanja koje je prošlogodišnju ocjenu za finansijsko poslovanje mišljenje s rezervom, zamijenilo pozitivnim mišljenjem i Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH koji je takođe, za svoje finansijske izvještaje, prošle godine dobio mišljenje s rezervom a ove pozitivno, Komisija za papire od vrijednosti je svoju prošlogodišnju pozitivnu ocjenu finansijskog poslovanja, zamijenila mišljenjem s rezervom.

Negativna promjena kod ove institucije je vidljiva i iz broja dobijenih preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka, grašaka i nezakonitosti. Prošle godine Komisija ih je, nakon provedene revizije, dobila svega 3, ove – 13. Pritom, nije realizovala nijednu od prošle joj godine datih preporuka.

Ovogodišnju ocjenu revizori su, uobičajeno, precizno argumentovali.

Pa je u osnovu za donošenje ocjene navedeno da su nenaplaćena potraživanja po osnovu naknada za usluge registracije, čuvanja i održavanja podataka o hartijama od vrijednosti Komisije na dan 31.12.2021. godine iznosila 82.816 KM i povećavaju se u odnosu na 2021. i ranije godine. I da Komisija nije pravovremeno preduzimala sve radnje radi naplate potraživanja.

“Navedena potraživanja su utužena i u toku su postupci pred sudom Brčko distrikta BiH. Obzirom da se veći dio potraživanja odnosi na raniji period i na nekoliko dioničarskih društava koja su u stečaju ili su im računi blokirani, nije izvjesno da li će se, kada i koliko naplatiti potraživanja putem suda. Navedeno nije u skladu sa odredbama člana 4, 12 i 78 stava 2 i 3 Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH.”, navodi se u izvještaju.

Registrovano je i kršenje članova 4 i 12 Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH u dijelu dobrog finansijskog upravljanja.

“Po zaključenim ugovorima o vršenju poslova registracije, čuvanja i održavanja podataka o hartijama od vrijednosti između Komisije sa Centralnim registrom hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i Registrom vrijednosnih papira u Federaciji BiH d.d. Sarajevo, Komisija je navedenim registrima za 2021. godinu uplatila iznos od 22.597 KM. Smanjuje se naplata potraživanja sa 41.201 KM (2017. godine) na 23.194 KM (2021. godine) i povećavaju se nenaplaćena potraživanja sa 69.411 KM (2017. godine) na 82.816 KM (2021. godine), a na strani rashoda redovno se izmiruju obaveze po osnovu zaključenih ugovora sa registrima”, konstatovali su revizori.

I konačno, Komisija je planirala prihode za tekuću godinu u iznosu od 45.000 KM, a ostvarila u iznosu od 18.363 KM, ili 40,81 % u odnosu na plan, odnosno manje za 26.636 KM. Prilikom izrade Dokumenta okvirnog budžeta i Okvira za procjenu prihoda Komisija nije realno planirala i procijenila prihode, što nije u skladu sa članom 39 stav 1 Zakona o budžetu Brčko distrikta BiH.

(T.H., Revizije info)