Komentari i analize

MOŽE LI SE ZA BOLJE SUTRA BORITI METODAMA LOŠEG JUČE? U ZENICI ILI BILO GDJE DRUGO.

Nestavljanje revizorskih izvještaja na dnevni red sjednica Skupštine ZDK, u prošlom mandatu, vlast je pravdala proceduralnim razlozima a opozicija tvrdila: “Neće da razmatraju izvještaje kako se ne bi pokazala njihova nesposobnost i kriminal.” No, sada je bivša opozicija vlast. Pa ostaje da vidimo kako će se oni ponašati u ovom kontekstu, u nastavku.

Na žalost, u našoj zemlji nisu dovoljni ni nalazi revizora, ni medijski napisi, ni inicijative civilnog društva, ni dokazane tvrdnje o počinjenim nezakonitostima – do promjena, koje uključuju i smjenu spornih kadrova u određenim institucijama, dolazi gotovo isključivo kao rezultat gubitka vlasti. Odnosno, uspostavljanja nove vladajuće većine, koja smjenjuje stare i postavlja nove kadrove.

Izuzetak nije ni Zeničko-dobojski kanton, u kome je stara vlast po svaku cijenu, 4 godine, štitila direktora Zavoda zdravstvenog osiguranja ovog kantona, Omera Škalju, zahvaljujući čijem „preletačkom“ glasu je, početkom 2019., i uspostavljena, u klasičnom slučaju političke korupcije, kakvi se u BiH ne sankcionišu, nego su dio kriminogenog političkog folklora.

Nova vlada, imenovana krajem 2022., u kojoj ne participira zasad posljednja u nizu Škaljinih stranaka (SBB), kao svoj prvi zadatak u kontekstu postizbornih promjena, provela je smjenu upravnog odbora ZZO ZDK. Nakon čega se očekuje i smjena kontroverznog direktora Omera Škalje, čija je politička karijera obilježena skandalima i promjenama političkih stranaka.

CIN ga je svojevremeno, kao SDA-ovog poslanika u Federalnom parlamentu razotkrio kao sitnog kradljivca javnog novca (koji je uzimao novac za smještaj, naknadu za odvojeni život, troškove režija i prevoz, iako je u Sarajevu imao stan). U Parlamentu je uzeo i otpremninu od 15.000 KM za odlazak u penziju ali je nastavio raditi (što je i za tadašnje standarde SDA bilo previše, pa su ga izbacili iz stranke). Kao poslanik Nezavisnog bloka u Skupštini ZDK, nakon izbora 2018., daje odlučujući glas koaliciji okupljenoj oko SDA i HDZ-a (zbog čega biva isključen iz NB-a, ali dobija mjesto direktora moćnog ZZO ZDK, koji upravlja sa 260 miliona KM godišnje). Direktor ZZO ZDK postao je – na prijedlog A-SDA – kao profesor Odbrane i zaštite, sa završenim dvogodišnjim studijem, nakon što je vlast, uspostavljena njegovim glasom za njega prilagodila Statut Zavoda, koji je dotad podrazumijevao da kandidati koji konkurišu za mjesto direktora moraju imati diplomu ekonomskog ili pravnog fakulteta i najmanje pet godina radnog iskustva u struci, od čega tri godine na rukovodećim pozicijama. Na direktorskoj poziciji povlači poteze koji, svojom nezakonitošću, privlače pažnju i medija i revizora i tužilaštva. A njegovi zaštitnici uporno insistiraju na netransparentnosti, što ih dovodi u sukob sa predstavnicima civilnog društva.

Ured za reviziju institucija u FBiH, u svom izvještaju o finansijskoj reviziji ZZO ZDK za 2020., otkriva da prijem zaposlenih nije vršen u skladu s odredbama Zakona o radu i Uredbom o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u ZDK.

Ovaj skandal se pretvara u još veći kad Tužilašvo ZDK prvo formira predmet u vezi s ovim, a onda donosi odluku o nesprovođenju istrage. Mediji ukazuju na dvostruke standarde – da “isto tužilaštvo koje je optuživalo direktore jer su nezakonito zaposlili jednu osobu na dva mjeseca sada tvrdi da nema krivičnog djela u slučajevima zapošljavanja više osoba po ugovoru na tri godine, a što su direktor ZZO ZDK Omer Škaljo i njegov pravni odjel učinili šest puta samo tokom 2020.” (Žurnal) – i na uticaj politike na rad tužilaštva.

Osim toga, revizori su konstatovali da je, po uredbi donešenoj zbog situacije uzrokovane Pandemijom, a s ciljem omogućavanja brzog zapošljavanja dodatnih zdravstvenih radnika u zdravstvenim ustanovama, Zavod u 2020. godini “po ovom osnovu izvršio zapošljavanje na sljedeća radna mjesta: domar, referent za javne nabavke, rukovodilac poslovnice u Žepču, referent za ino osiguranje, i za druge poslove”???

Revizori su takođe upozorili da je Upravni odbor vršio svoju funkciju u nepotpunom sastavu, što nije u skladu s odredbama Statuta, niti s članom 101. Zakona o zdravstvenom osiguranju”.

Odlukama tog “krnjeg” odbora direktoru je isplaćivana “astronomska” mjesečna plaća u iznosu od cca 7.710 KM, u prosjeku, što nije u skladu sa kantonalnim propisima, niti Pravilnikom o radu Zavoda. Pored toga, pojedini zaposlenici Zavoda, su primali i naknadu za rad u više komisija, te, po tom osnovu, pored redovne plate, ostvarili pojedinačna neto primanja do 8.200 KM, u 2020. godini.

U izvještaju o provedenoj reviziji skrenuta je i pažnja na to da ugovaranje usluga zdravstvene zaštite za područje ZDK sa zdravstvenim ustanovama nije vršeno putem postupka javne nabavke, kako je propisano Zakonom o zdravstvenoj zaštiti i Jedinstvenom metodologijom. Te, da je Zavod, na kraju 2020. godine putem anketnih listića obavio samo jednu kontrolu izvršenja ugovora kojima su regulisani međusobni odnosi u pružanju zdravstvene zaštite u domovima zdravlja, zavodima i bolnicama, iako je prema Općem planu kontrole Zavoda i Programa rada Zavoda za 2020. godinu bio u obavezi vršiti kontinuirano praćenje i kontrolu izvršenja ugovorenih usluga.

Prekršen je i Zakona o internoj reviziji. Zavod nije uspostavio jedinicu za internu reviziju. A “nedostaci internih kontrola utvrđeni su kod: zapošljavanja, sačinjavanja finansijskog plana, izdvajanja sredstava obavezne rezerve, sačinjavanja analize iskaza uz finansijske izvještaje, otpisa potraživanja po osnovu regresnih postupaka, provođenja kontrole izvršenih zdravstvenih usluga po osnovu zaključenih ugovora sa zdravstvenim ustanovama, provođenja kontrole potrošnje lijekova sa esencijalne liste i provođenja popisa obaveza i potraživanja.”, navedeno je u izvještaju.

ZZO ZDK je od revizora ovim povodom dobio i čak 24 preporuke za otklanjanje uočenih nepravilnosti, grešaka i nezakonitosti. Između ostalog i zbog toga, iz nevladinog je sektora, tokom dvije prethodne godine, uporno insistirano da ovaj izvještaj, uz još dva iz nadležnosti kantonalne vlasti, bude razmotren na sjednici Skupštine, uz akcioni plan za realizaciju dobijenih preporuka i kontrolu te realizacije, u nastavku.

No, tadašnji Kolegij Skupštine je te zahtjeve uporno ignorisao. Pri čemu je došlo i do sukoba interesa, jer je jedan od članova Kolegija bio i sveprisutni – Omer Škalja. Koji se tako našao u situaciji da odlučuje da li će Skupština (i on u njoj) raspravljati o njemu.

Nestavljanje revizorskih izvještaja na dnevni red sjednica Skupštine ZDK, u prošlom mandatu, vlast je pravdala proceduralnim razlozima a opozicija tvrdila: “Neće da razmatraju izvještaje kako se ne bi pokazala njihova nesposobnost i kriminal.”

No, sada je bivša opozicija vlast. Pa ostaje da vidimo kako će se ponašati u ovom kontekstu, u nastavku. Ne samo prema revizorskim izvještajima koji se odnose na period pod prethodnom vlašću i čelne ljude institucija koje je ta vlast, odnosno stranke koje su je činile, instalirala (a vidimo da ih rado koriste na početku očekivane masovne “čistke”). Nego, prije svega prema revizorskim izvještajima u narednim godinama i “svojim” ljudima, u budućoj situaciji eventualnih ozbiljnih revizorskih primjedbi i preporuka, kao i prema zahtjevima iz nevladinog sektora da se o tim izvještajima i tim ljudima raspravlja na Skupštini. Transparentno i demokratski. Uz otvorenu mogućnost sankcionisanja.

Već neki startni potezi i ponašanje određenih političara iz aktuelne vladajuće većine ukazuje na mogućnost da će promjena biti samo u imenima a da će način rada i maniri ostati isti.

“Nažalost, imamo situacije da se imenuju ljudi protiv koji se vode krivični postupci i tu ne vidim nikakvu promjenu bez obzira na to koja vlast bila – svi funkcionišu na isti način“, prokomentarisala je aktuelnu situaciju Ivana Korajlić, izvršna direktorica Transparency Internationala.

“Svi”, naime, misle da “cilj opravdava sredstvo”, pa se i u promjene na čelu ZZO ZDK ulazi ignorišući činjenicu da aktuelnom menadžmentu nije istekao mandat, ne dajući nikakva obrazloženja i imenujući privremeni upravni odbor, koji predvodi osoba kojoj se u Kantonalnom sudu u Zenici, zajedno sa njenim stranačkim liderom, sudi za krivična djela (što, bez obzira na presumpciju nevinosti, naprosto nije u redu, pogotovo od zagovornika “drugačije politike”). Pritom, na samom startu, Vlada koja je obećala transparentnost i drugačiji pristup – ne odgovara na pitanja medija.

Nedostatak transparentnosti, demokratičnosti, tolerancije i poštovanja pravne države, te autokratski maniri, nisu, po svemu sudeći, karakteristike samo određenih političkih subjekata i njihovih eksponenata. Problem je mnogo ozbiljniji. I valjda vezan za onu “Daj čovjeku vlast pa ćeš vidjeti njegovo pravo lice.” No, isto tako: “Nada zadnja umire”. Uključujući i nadu da se sa negativnim društvenim pojavama i njihovom eksponentima moguće obračunati na legalan način. I da naša jedina opcija nije biranje između dva zla. Pa… hajde da ne izvlačimo zaključke na osnovu prvih poteza, nego da malo sačekamo. Bar “onih” 100 dana.

(N.N., Revizije info)