Novosti

GLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA RS OBJAVILA PRVIH 14 IZVJEŠTAJA O FINANSIJSKOJ REVIZIJI ZA 2023. GODINU

Glavni revizor Glavne službe za reviziju javnog sektora Republike Srpske, govori pred poslanicima NSRS
Od 14 institucija koje su revidirane u prvom „paketu“, čak 11 je dobilo pozitivne ocjene za obje komponente finansijske revizije.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske zadnjeg radog dana protekle sedmice, 05.04.2024., objavila je prvih 14 izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji za 2023.

Najkasniji je to start realizacije planiranih obaveza, Glavne službe za reviziju, u zadnjih 6 godina.

Inače, ukupno je, programom rada za 2024. planirana realizacija 90 finansijskih revizija i pratećih izvještaja, što je najviše do sada. Uz 6 revizija učinka.

Od 14 institucija koje su revidirane u prvom „paketu“, čak 11 je dobilo pozitivne ocjene za obje komponente finansijske revizije: Služba predsjednika RS, Vijeće naroda RS, Fond za penzijsko i invalidsko osiguranje RS, Javni fond za dječiju zaštitu, Generalni sekretarijat Vlade RS, te, 6 ministarstava Vlade RS – Ministarstvo pravde, Ministarstvo energetike i rudarstva, Ministarstvo privrede i preduzetništva, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Ministarstvo uprave i lokalne samouprave i Ministarstvo prosvjete i kulture,.

Ministarstvo trgovine i turizma i Medicinska škola Doboj dobili su mišljenje s rezervom za finansijske izvještaje a pozitivno mišljenje za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Zanimljivo, Ministarstvo unutrašnjih poslova dobilo je mišljenje s rezervom za obje komponente finansijske revizije. I trenutno je institucija sa najlošijim ocjenama revizora.

Inače, pet od institucija čiji su izvještaji o provedenoj finansijskoj reviziji za 2023. godinu objavljeni u „prvom paketu“, dobilo je bolje ocjene nego prethodne godine – Generalni sekretarijat Vlade RS i 4 ministarstva. Sedam je zadržalo ocjene iz prethodne revizije. A samo je jedno ministarstvo dobilo lošiju ocjenu nego nakon prethodne finansijske revizije, za 2022. godinu.

Jedna od 14 institucija revidiranih u „prvom paketu“ po prvi put je bila predmet revizije Glavne službe za reviziju javnog sektora RS.

Inače, objavljivanje ovako velike grupe izvještaja, pogotovo na samom početku realizacije godišnjeg plana, nije karakteristično za Glavnu službu za reviziju javnog sektora Republike Srpske. U više navrata smo isticali, kao pozitivnu, praksu ove VRI da izvještaje objavljuje pojedinačno ili u manjim grupama, manje-više odmah po njihovoj finalizaciji. Što je mnogo bolje od skupljanja i objavljivanja u velikim grupama ili čak odjednom svih planiranih u jednoj godini, što je nekad bilo uobičajena praksa (koja još uvijek nije u potpunosti napuštena) većine VRI u BiH, a koja je smanjivala transparentnost rada i VRI i subjekata njihove revizije, odnosno sprječavala da revizija u većoj mjeri i tokom čitave godine bude tema medija i prisutna u javnosti na različite načine.

(T.H., Revizije info)