Komentari i analize

KONTINUITET LOŠEG RADA: MINISTARSTVO RADA I BORAČKO-INVALIDSKE ZAŠTITE POSLJEDNJI PUT POZITIVNU OCJENU REVIZORA DOBILO 2011. GODINE

I u posljednjoj provedenoj finansijskoj reviziji, za 2023., revizori su konstatovali nastavak kršenja Zakona o javnim nabavkama i – što je poseban kuriozitet, s obzirom na nadležnost ministarstva – Zakon o radu. Te Zakona o trezoru.

11.04.2024. Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske objavila je Izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite za 2023. godinu.

Za prvu godinu pod rukovodstvom ministra Danijela Egića, ovo ministarstvo je dobilo mišljenje s rezervom. Potvrđujući tako da se ministri u ovom ministarstvu mijenjaju ali da stanje ostaje isto – loše.

Podsjetimo, Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite već više od decenije je najlošije ili među par najlošijie ocijenjenih ministarstava Vlade Republike Srpske. od 2011. godine nije dobilo pozitivnu ocjenu revizora. A i tada samo za jednu komponentu finansijske revizije.

I u posljednjoj provedenoj finansijskoj reviziji, za 2023., revizori su konstatovali nastavak kršenja Zakona o javnim nabavkama i – što je poseban kuriozitet, s obzirom na nadležnost ministarstva – Zakon o radu. Te Zakona o trezoru.

Revizori su otkrili da su u Ministarstvu zaključivani ugovori o djelu za poslove koji predstavljaju redovnu, osnovnu djelatnost Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite, tj. za poslove za koje su zaposleni u tom ministarstvu već plaćeni. Takođe, otkrili su da je Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite zaključilo ugovore za realizaciju umjetničkih i scensko-tehničkih usluga na obilježavanju 30 značajnih istorijskih događaja, bez provođenja postupka javne nabavke. Zatim da se obračun dnevnica za službena putovanja ne vrši u skladu sa važećim propisima. Itd. Sve do zanimljivosti da obračun bruto plate ministra nije vršen u skladu sa važećom Odlukom o utvrđivanju plate predsjednika Vlade Republike Srpske i ministara u Vladi Republike Srpske.

Za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti, revizori su, nakon provedene finansijske revizije za 2023. Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite dali 9 preporuka – što je u ravni sa prethodnim godinama.

U ovom kontekstu spomenimo jedan pozitivan pomak. Za razliku od krajnje loše realizacije revizorskih preporuka u prethodnim godinama (od 11 preporuka datih u finansijskoj reviziji za 2018., recimo, do sljedeće revizije provedena je samo – jedna), u finansijskoj reviziji za 2023. je konstatovano, da je od 10 preporuka datih u prethodnoj godini, njih 6 provedeno, 1 djelimično provedena a 3 nisu provedene.

Podsjetimo i da je Ministarstvo rada i boračko invalidske zaštite RS trebalo, još od objavljivanja izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji za 2020., u maju 2021., biti predmet saslušanja pred Odborom za reviziju Narodne skupštine Republike Srpske. Ali do njega, usljed opstrukcija vladajuće većine, zbog kojih je Odbor na kraju, u 2022. godini, i potpuno prestao sa radom u tom mandatu, nikad nije došlo. Ostaje da vidimo šta će biti u aktuelnom mandatu i aktuelnom sastavu Odbora.

(N.N., Revizije info)