Komentari i analize

KAKVIH 14 PRIORITETA? – MI NI UPUTSTVO ZA REALIZACIJU REVIZORSKIH PREPORUKA NE MOŽEMO DA NAPRAVIMO.

Rok za to uputstvo bio je - maj 2020. godine.

Ni dvije godine od isteka roka za realizaciju te obaveze, Brčko distrikt još uvijek nema uputstvo o postupanju revidiranih subjekata po nalazima i preporukama datim od strane Ureda za reviziju.

Naime, sredinom oktobra 2019. godine Vijeće ministara BiH, radeći „domaću zadaću“ koju im je zadala EU, usvojilo je Akcioni plan za realizaciju prioriteta iz Analitičkog izvještaja Evropske komisije, koji je sastavni dio Mišljenja Komisije o zahtjevu BiH za članstvo u EU. I po tom akcionom planu, jedna od 729 planiranih mjera, za provođenje 115 prioriteta, određenih od strane Evropske komisije, na kojima su institucije u BiH trebale ubrzano raditi, je i: “Izrada Uputstva postupanja revidiranih subjekata revizije sa definisanim nosiocima aktivnosti i rokovima po nalazima i preporukama datim od strane Ureda za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu BiH”.

Rok za to uputstvo bio je – maj 2020. godine. A dosadašnji rezultat (u maju 2022.!) je zaključak, u tu svrhu formirane devetočlane(!) radne grupe, da se to ne može uraditi sveobuhvatno bez mijenjanja zakona. Na šta je neko nakalemio pogrešno interpretiranu narodnu izreku, zaključivši, “Bolje nikako nego ikako”, zbog čega u Brčko distriktu još uvijek niko nema uputstvo kako treba da se ponaša u vezi sa dobijenim revizorskim preporukama.

Mada je sama ideja da je za to potrebno uputstvo, blago rečeno čudna, jer se to uputstvo može svesti na jednu riječ: “Provedite!”. Kojoj se, eventualno, za one kojima se baš sve mora objasniti, može dodati još jedna: “Odmah!”. I jedino što još nedostaje je spisak sankcija, u slučaju neprovođenja.

Uglavnom, nakon malo “ping-ponga” sa odgovornošću za daljnje korake, trenutna je situacija da Kabinet Gradonačelnika očekuje od Kancelarije za reviziju, kojoj je početkom marta uputio zahtjev u vezi s tim, da mu dostavi prijedlog izmjena Zakona o reviziji, koje će omogućiti usvajanja Uputstva koje će vrijediti za sve subjekte revizije u Brčko distriktu.

“Mi još uvijek ništa nismo dobili od Kancelarije, ali siguran sam da kolege iz Kancelarije rade na tome.”, izjavio je za Revizije info Amir Softić, šef kabineta gradonačelnika Brčko distrikta.

(N.N., Revizije info)