Novosti

JOŠ NEOBJAVLJENA “PRESUDA”: KOMISIJA DONIJELA ODLUKU DA JE SELMA ŠADIĆ, GLAVNA REVIZORICA BRČKO DISTRIKTA U SUKOBU INTERESA.

Komisija, u svojoj odluci navodi da je prilikom izricanja sankcije vodila računa o težini povrede Zakona, posljedicama povrede Zakona, šteti koju je povreda nanijela integritetu javne funkcije koju Selma Sadić obavlja, odnosu imenovane prema kršenju odredaba Zakona kao i očiglednoj opredijeljenosti imenovane da nastavi postupati protivno datom mišljenju i uputama Komisije, odnosno protivno Zakonu. No, iz same izrečene sankcije se to ne vidi.

Dugo čekana odluka Komisije za odlučivanje o sukobu interesa Brčko distrikta, u postupku pokrenutom protiv glavne revizorice Distrikta Selme Šadić, donesena je u četvrtak 12. maja, ali još uvijek nije objavljena na zvaničnoj web stranici Komisije. Niti se njen sadržaj mogao dobiti od članova te Komisije.

Radi se o pomalo pretjeranoj opreznosti, zbog sklonosti bračnog para Šadić tužbama zbog proceduralnih razloga (prvo su sami članovi komisije optuženi da su u sukobu interesa i traženo njihovo izuzeće, a onda je “tužena” Komisija za izbor i imenovanje, koja je prethodni zahtjev ocijenila kao neosnovan, sa “argumentom” tužitelja da ta komisija nije nadležna za donošenje takvih odluka). Pa članovi Komisije nisu željeli ništa rizikovati (odnosno kompromitovati doneseno rješenje) “ishitrenim potezima”.

No, do rješenja Komisije portal Revizije info, u saradnji sa portalom Antikorupcija.info, došao je iz drugog izvora. A u Rješenju piše:

“Na osnovu člana 25. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brško distrikta Bosne i Hercegovine… Utvrđuje se da je Selma Šadić iz Brčkog, obavljanjem funkcije glavnog revizora u Kancelariji za reviziju javne uprave i institucija u Brčko distriktu Bosne i Hercegovine u periodu od dana imenovanja 22. decembra 2021. godine do danas, u isto vrijeme u kojem je član uže porodice bio član organa upravljanja, nadzora odnosno rukovođenja u pravnom licu osnovanom od strane organa i institucije Distrikta, postupila protivno odredbama člana 5. stav (5), (7) i (8) Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine.”

Gospođa Šadić je od strane Komisije pozvana je da otkloni razloge koji su doveli do kršenja odredaba Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, te, da o tome obavijesti Komisiju za odlučivanje o sukobu interesa bez odlaganja, a najkasnije u roku od 3 dana od dana prijema rješenja.

Pošto je čitav slučaj bio potpuno jasan (pa se i pokušaji pravnih intervencija nisu ticali suštine, odnosno pobijanja činjenice o sukobu interesa, nego su se bazirali na rupama u propisima i proceduralnim pitanjima) jedini diskutabilni momenat u odluci Komisije je izrečena sankcija.

“Za učinjeno kršenje odredaba Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine Selmi Sadić se, saglasno odredbama dlana 39. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, izriče novčana sankcija u iznosu od 3.000,00 KM, koju je imenovana dužna uplatiti na račun i u korist budžeta Brčko distrikta Bosne i Hercegovine, račun primaoca 552-000-18267624-57, vrsta prihoda 723113-novčane kazne i troškovi postupka, najkasnije u roku od 15 dana od dana dostave rješenja, pod prijetnjom prinudnog izvršenja.”, navodi se u Rješenju Komisije.

Iako Komisija, u svojoj odluci navodi da je prilikom izricanja sankcije vodila računa o težini povrede Zakona, posljedicama povrede Zakona, šteti koju je povreda nanijela integritetu javne funkcije koju Selma Sadić obavlja, odnosu imenovane prema kršenju odredaba Zakona kao i očiglednoj opredijeljenosti imenovane da nastavi postupati protivno datom mišljenju i uputama Komisije, odnosno protivno Zakonu, stava je da je izrečena sankcija odgovara težini kršenja Zakona.

No, izrečena sankcija je niža od jedne(!) mjesečne neto(!) plate generalne revizorice. A ona je već dobila 4 plate, odnosno uskoro će biti 5 mjeseci kako je imenovana na funkciju na kojoj je u sukobu interesa. Pa je to, bez sumnje i ne izgleda kao baš adekvatna sankcija.

Podsjetimo, član 38. Zakona o sprečavanju sukoba interesa u institucijama Brčko distrikta BiH propisuje da su sankcije koje se mogu izreći nosiocu javne funkcije za povrede ovog zakona:
a) novčana kazna;
b) prijedlog za razrješenje s javne funkcije;
c) poziv za podnošenje ostavke;
d) opomena;
e) javno objavljivanje odluke.

Ne očekuje se da bračni par Šadić nastavi sa iracionalnim insistiranjem da zadrži obje funkcije, koje Zakon tretira nespojivim (zapravo je nejasno zašto su to uopšte radili i zašto muž gospođe Šadić nije odmah podnio ostavku na mjesto člana Upravnog odbora JZU „Zdravstveni centar Brčko”, kad mu je supraga dobila tako prestižnu funkciju, nego je rizikovao i njen posao i profesionalni ugled). No, desili se to, Zakon predviđa krajnje zaoštravanje sankcija, odnosno prijedlog za razrješenje s dužnosti.

“Prijedlog za razrješenje s dužnosti nosioca javne funkcije Komisija podnosi organu nadležnom za izbor ili imenovanje nosioca javne funkcije u slučaju da nosilac javne funkcije odbije ili propusti da otkloni sukob interesa, odnosno njegove posljedice…”, navodi se u članu 41. Zakona.

U svakom slučaju, priča ovim nije završena. Narednih dana se očekuje reakcija bračnog para Šadić, u vezi donesene odluke Komisije. A postoji i mogućnost pokretanja upravnog spora, tužbom pred Osnovnim sudom u Brčko distriktu, što, međutim ne odlaže postupanje po rješenju Komisije, koje se smatra konačnim.

(N.N., Revizije info i Antikorupcija)