Regija i svijet

Hrvatska: DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU SABORU DOSTAVIO GOMILU IZVJEŠTAJA KOJI ĆE PREDSTAVLJATI DOBAR POVOD ZA OZBILJNU PARLAMENTARNU RASPRAVU

Na zvaničnoj web stranici Državnog ureda za reviziju Republike Hrvatske objavljena je kratka informacija o završenim izvještajima o provedenim revizijama, koji su poslani nadležnim institucijama i stavljeni na uvid javnosti.  

Državni ured za reviziju je, u skladu sa Zakonom o Državnom uredu za reviziju, dostavio Hrvatskom saboru, u zakonom propisanom roku, odnosno 14. lipnja 2024., Izvješće o obavljenoj reviziji Godišnjeg izvještaja o izvršenju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2023. godinu.

Osim toga, Saboru je dostavljeno i Objedinjeno izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji bolničkih zdravstvenih ustanova, u čijem je prilogu 56 pojedinačnih izvješća, Objedinjeno izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i korištenja skloništa za građane na području Republike Hrvatske, u čijem je prilogu 15 pojedinačnih izvješća, zatim 18 izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (županije Brodsko-posavska, Istarska, Koprivničko-križevačka, Osječko-baranjska, Požeško-slavonska, Primorsko-goranska, Splitsko-dalmatinska, Virovitičko-podravska i Zagrebačka, gradovi Karlovac, Osijek, Otočac i Požega te općine Berek, Preseka, Tisno, Vidovec i Vratišinec), te, devet izvješća o obavljenoj provjeri provedbe naloga i preporuka, i to za Agenciju za obalni linijski pomorski promet, Split te osam jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (Grad Novi Marof, općine Bednja, Breznički Hum, Cetingrad, Civljane, Draganić, Plitvička Jezera i Promina).

Sva izvješća istoga su dana dostavljena Državnom odvjetništvu Republike Hrvatske i objavljena na mrežnim stranicama Ureda.

(DUzR RH / Revizije info)