Regija i svijet

GLAVNI DRŽAVNI REVIZOR RSM: OPŠTINE MORAJU ODGOVORNO I ZA DOBROBIT GRAĐANA PREDUZETI DODATNE AKTIVNOSTI NA POVEĆANJU KVALITETA USLUGA KOJE NUDE

„Sopstveni prihodi opština za pružanje kvalitetnih usluga građanima tokom pandemije“, tema je kooperativne revizije koju provodi sedam članica EUROSAI Radne grupe za reviziju opština. To su vrhovne revizorske institucije Albanije, Crne Gore, Poljske, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Turske i Slovačke. Na žalost, bosanskohercegovačke entitetske VRI ne učestvuju u ovom projektu. No zaključak glavnog državnog revizora Republike Sjeverne Makedonija, iz naslova ovog teksta, vrijedi i za opštine u BiH.  

Državni ured za reviziju Republike Sjeverna Makedonija, u saradnji sa Westminsterskom fondacijom za demokratiju (WFD), 07.10.2022. je, uz prisustvo zamjenika ministra Ministarstva lokalne samouprave, kao i predstavnika međunarodnih i domaćih organizacija, državnih institucija, ambasada i nevladinih organizacija, održao panel diskusiju na temu „Sopstveni prihodi opština za pružanje kvalitetnih usluga građanima tokom pandemije“.

Diskusija je uglavnom bila usmjerena na predstavljanje informacija dobijenih istraživanjem javnog mnijenja o kvalitetu općinskih usluga u uslovima pandemije, kao i na razmjenu mišljenja i informacija u vezi sa efikasnim radom opština u uslovima pandemije i pružanjem kvalitetnih usluga građanima.

Marina Blaževska, pomoćnica glavnog državnog revizora na temu sopstvenih prihoda opština za pružanje kvalitetnih usluga građanima tokom pandemije, Ivana Ivanović i Jelena Ćetković Janeva iz tima Instituta održale su svoje prezentacije sa analizom ispitivanja javnog mnjenja o zadovoljstvu građana kvalitetom opštinskih usluga tokom pandemije i Borče Trenovski, profesor Ekonomskog fakulteta u Skoplju, sa svojim mišljenjem na temu Sopstvenih prihoda i finansiranja opština u uslovima pandemije.

Ovom prilikom, glavni državni revizor Maksim Ačevski je rekao da opštine moraju odgovorno i za dobrobit građana preduzeti dodatne aktivnosti na povećanju kvaliteta usluga koje nude.

Glavni državni revizor je naglasio da istraživanje ukazuje na potrebu da jedinice lokalne samouprave preduzmu dodatne mjere i aktivnosti na povećanju kvaliteta usluga u oblasti urbanizma, zaštite životne sredine, kao i u oblastima u kojima jedinice lokalne samouprave imaju nadležnosti.

Građani od opština očekuju transparentnost, odgovornost i odgovorno upravljanje, pouzdanost u pružanju usluga, kontinuitet i kvalitet usluga, dostupnost usluga i zaštitu korisnika.

Inače, „Sopstveni prihodi opština za pružanje kvalitetnih usluga građanima tokom pandemije“, tema je kooperativne revizije koju provodi sedam članica EUROSAI Radne grupe za reviziju opština (EUROSAI TFMA). To su vrhovne revizorske institucije Albanije, Crne Gore, Poljske, Sjeverne Makedonije, Rumunije, Turske i Slovačke.

Očekuje se da se revizije na nacionalnom nivou završe do kraja tekuće godine, dok se objavljivanje zbirnog izvještaja o kooperativnoj reviziji planira za kraj juna 2023. godine.

(T.H., Revizije info)