Priče u fokusu

GLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU RS PRIHVATILA INICIJATIVU AKTIVISTA KOJI SE BORE PROTIV NELEGALNE EKSPLOATACIJE ŠLJUNKA

Da li su “Vode Srpske” postupile po preporukama revizora i u kojoj mjeri su ih realizovale saznaćemo nakon što Glavna služba za reviziju javnog sektora RS provede naknadni pregled preporuka iz Izvještaja revizije učinka „Eksploatacija riječnog materijala kao segment integralnog uređenja i zaštite vodotoka rijeke Drine“ i o tome objavi izvještaj.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske održala je obećanje dato aktivistima koji se bore protiv nelegalne eksploatacije šljunka u RS i u ovoj godini će izraditi izvještaj o Naknadnom pregledu preporuka iz Izvještaja revizije učinka „Eksploatacija riječnog materijala kao segment integralnog uređenja i zaštite vodotoka rijeke Drine“. Taj izvještaj, kojim je obuhvaćen vremenski period od 2017. do 2020. godine, objavljen je u decembru 2021. a preporuke se odnose na Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, JU “Vode Srpske”, Republičku upravu za inspekcijske poslove i jedinice lokalne samuprave iz sliva rijeke Drine.

“Zadovoljni smo što će Glavna služba za reviziju izraditi Izvještaj o Naknadnom pregledu preporuka iz Izvještaja revizije učinka za vodotok Drine, što smo mi, u vidu naše Inicijative posredstvom CCI, uputili skupštinskom Odboru za reviziju. Direktno smo još, posredstvom CCI-a, 17.11.2023. godine uputili inicijativu, Glavnoj službi za reviziju, da se provede revizija učinka i za ostale vodotoke u RS, u prvom redu za vodotok rijeke Bosne, a zatim i za druge, ukazavši im da, osim za rijeku Drinu, od perioda 2011-2014. godina GSRJS RS nije provodila reviziju učinka koja se odnosi na navedenu materiju, te da je od izuzetne važnosti i javnog interesa da se provede reviziju učinka i za ostale vodotoke u RS” – reakcija je iz NGG “Za legalnu i kontrolisanu eksploataciju šljunka u Republici Srpskoj”, nakon zvaničnog objavljivanja Plana revizorskih aktivnosti GSRJS RS za 2024. godinu.

Glavni zaključak izvještaja „Eksploatacija riječnog materijala kao segment integralnog uređenja i zaštite vodotoka rijeke Drine“ je da lokacije na kojima je vršena dislokacija i vađenje materijala iz vodotoka rijeke Drine nisu određivane na osnovu sagledavanja stanja vodotoka, utvrđenih potreba i prioriteta, niti su doneseni potrebni planski dokumenti.

“Postupak dodjele lokacija za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka karakterišu regulatorne nejasnoće, relativno dugo trajanje, prosječno 108 dana, visoke varijacije trajanja postupka u cjelini, od 44 do 268 dana, i njegovih pojedinih faza, nepostojanje konkurencije potencijalnih izvođača radova. Nadzor odnosno praćenje realizacije zaključenih ugovora o dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka rijeke Drine se svodio na povremene posjete zaduženih lica iz JU „Vode Srpske“ lokalitetima na kojima se izvode radovi bez jasnog pristupa šta se, kada i kako kontroliše, te čime se to dokumentuje. U prosjeku su izvršene dvije kontrole po ugovoru, odnosno kontrola je vršena jednom u 72 dana realizacije ugovora. Izvođenje radova u skladu sa elaboratima suštinski nije kontrolisano, niti su kontrolisane količine stvarno izvađenog riječnog materijala” – stoji u navedenom uzvještaju Glavne službe za reviziju.

Revizija je ustanovila i da ostvarenje utvrđenih ciljeva uređenja vodotoka i dislokacije i vađenja materijala nije praćeno, niti su utvrđivani efekti postojećeg načina eksploatacije riječnog materijala iz vodotoka rijeke Drine. Takođe, da se dislokacija i vađenje materijala iz vodotoka rijeke Drine provodi u okolnostima nekompletne i nedovoljno usaglašene regulative, te njene nepotpune primjene. Odnosno da nadležne institucije nisu uspostavile planski pristup dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka kao dijelu integralnog planiranja uređenja i zaštite vodotoka rijeke Drine.

Posebno je istaknuto da se dodjela lokacija za dislokaciju i vađenje materijala iz vodotoka rijeke Drine, što je nadležnost JU “Vode Srpske”, ne zasniva na planskim dokumentima, analizama stanja vodotoka, potrebama i prioritetima.

Zamjerke revizora bile su i da nadležne institucije ne prate i ne analiziraju uticaj eksploatacije riječnog materijala na stanje vodotoka i vodnog zemljišta i ostvarenje ciljeva dislokacije riječnog materijala i uređenja vodotoka rijeke Drine, niti utvrđuju ostvarene efekte provedenih aktivnosti.

U Preporukama za Javnu ustanovu „Vode Srpske“ revizija je navela da je potrebno uspostaviti organizovan proces planiranja održavanja riječnih korita i vodnog zemljišta i dislokacije i vađenja materijala iz vodotoka rijeke Drine i donijeti potrebne planske dokumente. Na osnovu utvrđenih prioriteta i povećanjem nivoa transparentnosti i efikasnosti postupka neophodno je da obezbijede pravovremenu dodjelu lokacija i izvođenje radova na dislokaciji i vađenju materijala iz vodotoka rijeke Drine.

Da li su “Vode Srpske” postupile po preporukama revizora i u kojoj mjeri su ih realizovale saznaćemo nakon što Glavna služba za reviziju javnog sektora RS provede naknadni pregled preporuka iz Izvještaja revizije učinka „Eksploatacija riječnog materijala kao segment integralnog uređenja i zaštite vodotoka rijeke Drine“ i o tome objavi izvještaj.

(Lj.Đ., Antikorupcija / Revizije info)