Komentari i analize

GLAVNA SLUŽBA ZA REVIZIJU JAVNOG SEKTORA RS NA KRITIKU REAGOVALA PROMPTNIM OBJAVLJIVANJEM 5 IZVJEŠTAJA. KOLIKO ĆEMO ČEKATI PREOSTALIH 13?

Nijedna od revidiranih institucija nije ni za jednu od komponenti finansijske revizije – ni za finansijske izvještaje ni za usklađenost sa zakonima i drugim propisima – dobila pozitivno mišljenje. Ali ni negativno.

Glavna služba za reviziju javnog sektora RS je, tek na naše prekjučerašnje upozorenje da je prošlo više od tri mjeseca od kako su objavili posljednji izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji neke institucije, iz ladice (ili iz šešira?) izvukla prvo, isti taj dan, tri, a onda sljedeći dan još dva izvještaja. Od 18 koliko ih, prema vlastitom planu za ovu godinu, treba realizovati u periodu od 1. septembra do 31. decembra.

Podsjećamo da je prvi dio plana, onaj do 31. avgusta, Glavna služba uspješno realizovala, objavivši svih 60 planiranih izvještaja.

No, upozorili smo da u, iako u drugom dijelu plana, za posljednja 4 mjeseca, ima provođenje prilično skromnog broja finansijskih revizija, u posljednje tri godine nije uspijevala da plan realizuje u predviđenom roku.

Uglavnom, 28. i 29.11. objavljeni su izvještaji o provedenim finansijskim revizijama za 2021. godinu za opštine Kupres i Jezero, JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske, te za JZU Dom zdravlja Višegrad i JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac.

Nijedna od ovih institucija nije ni za jednu od komponenti finansijske revizije – ni za finansijske izvještaje ni za usklađenost sa zakonima i drugim propisima – dobila pozitivno mišljenje. Ali ni negativno. Svih 5 revidiranih institucija, naime, dobile su za obje komponente finansijske revizije – mišljenje s rezervom.

Od 65 dosad revidiranih institucija, 25 ih je dobilo oba mišljenja s rezervom, 16 jedno mišljenje s rezervom a drugo pozitivno mišljenje, a 24 oba pozitivna mišljenja. Što znači da je broj pozitivnih mišljenja nešto manji od 50%. Ali, s druge strane, još uvijek mnogo viši nego u Federaciji.

5 institucija za koje su u prethodna 2 dana objavljeni izvještaji o provedenoj finansijskoj reviziji, ukupno su dobile 85 revizorskih preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti. Najviše JZU Dom zdravlja Višegrad – 21. Najmanje JZU Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske – 11, A ostali: Opština Kupres 20, Opština Jezero 18 i JZU Specijalna bolnica za psihijatriju Sokolac 16.

U sve tri pomenute javne zdravstvene ustanove revizija je vršena prvi put otkako postoji Glavna služba za reviziju javnog sektora RS, dok je u opštinama prethodno vršena 2018. Realizacija preporuka iz ove 2 opštine je katastrofalna. Od 15 preporuka datih nakon finansijske revizije za 2018. Opština Kupres u potpunosti je realizovala tek dvije (13%), a Opština Jezero, od 14 četiri (29%).

Do kraja godine je, dakle, Glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS ostalo da objavi još 13 izvještaja o finansijskoj reviziji za 2021.

(T.H., Revizije info)