Komentari i analize

FEDERALNI URED ZA REVIZIJU DETEKTOVAO DA NIJEDNA NJEGOVA PREPORUKA NIJE ISPUNJENA U POTPUNOSTI I DA JE VLADA FBIH MINIRALA ZAKON O RADU

Primjena Vladine uredbe, kojom su propisane iznimke od obaveze zapošljavanja putem javnog oglašavanja, za posljedicu je imala da je, u periodu 2019-2020., u devet javnih preduzeća iz uzorka, od 1.500 primljenih novih radnika njih 330 ili 22% do radnog mjesta došlo bez konkursa.

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH upravo je objavio prvi izvještaj iz svog plana i programa rada za 2021. godinu.

Radi se o izvještaju o praćenju realizacije preporuka iz Izvještaja revizije učinka „Transparentnost zapošljavanja u javnim preduzećima FBiH“, objavljenog 2018. godine.

Prema Međunarodnim standardima, praćenje realizacije preporuka iz revizijskih izvještaja završna je faza u revizijskom ciklusu i provodi se kako bi se podstakli mehanizmi odgovornosti i dovelo do boljih odluka izvršne i zakonodavne vlasti, kao i funkcionera koji upravljaju javnim novcem.

Međunarodni standardi, na žalost, kod nas, vrlo često “ne piju vodu”. Pa je posljedica praćenja realizacije ranije datih preporuka često tek mogućnost da se još jednom uvjerimo koliko neodgovornu vlast imamo. Pa, tako…

Analizom dostupnih podataka, tim za reviziju, u sastavu Mirsada Čengić i Amela Balić, konstatovao je da su nadležne institucije i javna preduzeća u proteklom periodu preduzimala određene aktivnosti na realizaciji preporuka, ali da – niti jednu preporuku nisu u potpunosti realizovali svi subjekti.

U Izvještaju je dato ukupno jedanaest preporuka. Preporuke su, osim javnim preduzećima, date Parlamentu FBiH, Vladi FBiH, Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija, Federalnom ministarstvu energije, rudarstva i industrije, Federalnom ministarstvu rada i socijalne politike, Federalnom zavodu za zapošljavanje i kantonalnim službama za zapošljavanje.

Provedeno praćenje pokazalo je da aktivnosti subjekata na realizaciji preporuka nisu bile dovoljne za njihovu potpunu realizaciju. Od ukupno 11 datih preporuka, nijedna nije u potpunosti realizovana, devet preporuka je većina subjekata djelimično realizovala, dok za dvije nisu preduzimane nikakve konkretne aktivnosti kako bi se realizovale.

Kada su u pitanju iste preporuke koje su date većem broju subjekata, niti jednu od ovih preporuka nisu u potpunosti realizovali svi subjekti kojima su bile upućene.

Ključni zaključak je da javna preduzeća u Federaciji BiH i dalje dio zapošljavanja vrše bez javnog oglašavanja, čime nije u potpunosti ispoštovan princip transparentnosti.

Rezultati praćenja, naime, pokazali su da je donošenjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu unaprijeđen regulatorni okvir, s obzirom na to da je Zakonom propisana obaveza javnog oglašavanja prilikom zapošljavanja u javnom sektoru FBiH. Međutim, Vlada FBiH je naknadno donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru FBiH, kojom su propisane iznimke od obaveze zapošljavanja putem javnog oglašavanja. I time – svjesno ili ne – minirala pozitivne namjere zakonodavca.

Primjena ove Uredbe, naime, za posljedicu je imala da su gotovo sva preduzeća iz uzorka revizije u proteklom periodu koristila mogućnost zapošljavanja bez javnog oglašavanja. Naime, u periodu 2019-2020. godine u devet javnih preduzeća iz uzorka u radni odnos je primljeno ukupno 1.500 novih radnika. Od toga je 330 ili 22% primljeno bez konkursa/oglasa, pri čemu nije osigurana transparentnost u zapošljavanju.

Konstatovano je da nisu preduzimane konkretne aktivnosti kako bi se nadzor nad zapošljavanjem u javnim preduzećima jasnije propisao, iako je to bila obaveza iz Akcionog plana reformske agende (2015–2018).

Nadležna federalna ministarstva nisu izradila procedure koje bi omogućile efikasno provođenje nadzora, praćenje rada i monitoring u javnim preduzećima iz njihovog resora. Također, u posmatranim godinama nije vršena odgovarajuća kontrola načina i postupka zapošljavanja u javnim preduzećima.

“Rezultati su također pokazali da još uvijek nisu uspostavljene odgovarajuće regulatorne pretpostavke kako bi se osiguralo efikasno posredovanje u zapošljavanju. Nije uspostavljena proaktivna saradnja izmedu službi za zapošljavanje i javnih preduzeća u svrhu pribavljanja i transparentnog objavljivanja informacija o potrebama preduzeća za radnicima. Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH cijeni da nadležne institucije i javna preduzeća trebaju preduzeti dodatne aktivnosti kako bi se u potpunosti realizovale date preporuke i osiguralo transparentno zapošijavanje u javnim preduzećima FBiH.”, akcentirano je u, ovim povodom objavljenom, saopštenju, potpisanom od strane generalnog revizora Dževada Nekića.

Ovim izvještajem, inače, Ured za reviziju institucija u FBiH pridružio se, u objavi izvještaja iz ovogodišnjih programa rada, Glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS, koja je već objavila 8 izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji i 5 izvještaja o statusu preporuka datih prilikom finansijske revizije u prethodnim godinama. Državni ured za reviziju, kao ni Ured za reviziju institucija u Brčko distriktu, još nisu objavili nijedan izvještaj.

(T.H., Revizije.info)