Komentari i analize

FEDERALNI REVIZORI IZREKLI NEGATIVNE OCJENE ZA 16 INSTITUCIJA I PREDUZEĆA U FEDERACIJI BIH

Generalni revizor FBiH Dževad Nekić (Foto: Abdulamir Albaldavi za Revizije info)
Revizori Republike Srpske, državni i revizori Brčko distrikta - nijednu.

U petak popodne, neposredno pred izbornu šutnju za u nedelju provedene opšte izbore, Ured za reviziju institucija FBiH objavio je zadnji „paket“ od 27 izvještaja o provedenim finansijskim revizijama za 2021. godinu.

Uzmemo li u obzir da je Ured, u maju ove godine, zbog skandaloznog odbijanja saradnje NTF-a i Vlade, bio prisiljen obustaviti reviziju ove firme, posljednjom objavom završen je rad na realizaciji 103 revizije planirane programom rada Ureda za ovu godinu.

Osim što se radi o zavidnom kvantitetu – podsjetimo, Ured je za samo 5-6 godina udvostručio broj revizija koje obavi na godišnjem nivou i postao prva i zasad jedina vrhovna revizorska institucija sa preko 100 realizovanih finansijskih revizija u jednoj godini – Ured za reviziju institucija u FBiH je, posljednjih godina prepoznat i kao najkritičkija revizorska institucija u zemlji. Koja ne bježi od profesionalnih kritičkih ocjena rada vlasti i institucija pod njenom kontrolom, a i ne povlači se pred napadima iz te vlasti i atacima na nezavisnost ureda za reviziju, koji su mogući samo zato što je BiH nerazvijena demokratija, čijim političarima je nepoznat pojam moralne odgovornosti i u kojoj je pravna država tek daleki cilj i nada, a ne stvarnost na koju bi se građani mogli osloniti.

Uglavnom, od 254 finansijske revizije za 2021., koliko su ih do sada realizovale 4 vrhovne revizorske institucije u BiH (državna, dvije entitetske i ured Brčko distrikta) 16 ih je završilo sa negativnom ocjenom za obje ili jednu od komponenti finansijske revizije (finansijske izvještaje i usklađenost sa zakonima i drugim propisima).

Za svih 16 negativne ocjene su izrekli revizori Ureda za reviziju institucija u FBiH.

Za 4 revidirane institucije – KJP „Sarajevo-šume“ d.o.o. Sarajevo, JP Šumsko privredno društvo ZDK d.o.o. Zavidovići, Binas d.d. Bugojno i JP „Međunarodni aerodrom Tuzla“ d.o.o. Živinice – negativno mišljenje je izrečeno i za finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima.

KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo, JP Međunarodna zračna luka – Aerodrom Mostar d.o.o. Mostar, „Energoinvest“ d.d. Sarajevo, Opština Kladanj, Opština Bosansko Grahovo, Opština Tomislavgrad, JU Kantonalna bolnica Zenica, Služba za zapošljavanje USK i Tehnički remontni zavod Hadžići d.d. – dobili su negativno mišljenje za finansijske izvještaje a mišljenje s rezervom za usklađenost sa zakonima. A JP ŠGD „Šume Hercegovačko-neretvanske“ d.o.o. Mostar, JP „Šume TK“ d.d. Kladanj i JP „Komunalno“ d.o.o. Livno, negativno mišljenje za usklađenost sa zakonima a mišljenje s rezervom za finansijske izvještaje.

Ukupan broj preporuka za otklanjanje revizijom detektovanih nepravilnosti, grešaka i nezakonitosti, koje je dobilo ovih 16 subjekata, je 348. Pojedinačno, najviše ih je dobila JU Kantonalna bolnica Zenica – 31. A najmanje JP Međunarodna zračna luka – Aerodrom Mostar d.o.o. Mostar – 12.

Inače, osim negativnih ocjena, razlika u odnosu prema profesionalnim standardima i ocjenama, između revizorskih institucija u BiH, vidljiva je i na broju subjekata revizije koji su dobili pozitivne ocjene za obje komponente finansijske revizije – i finansijske izvještaje i usklađenost sa zakonima i drugim propisima. Dok je od 102 revidirane institucije, Federalni ured za reviziji obje pozitivne ocjene izrekao samo za njih 11%, kod Glavne službe za reviziju javnog sektora RS taj procenat je 40% (24 od 60 dosad revidiranih), a kod državnog ureda za reviziju čak 88% (65 od 74).

(N.N., Revizije info)