Regija i svijet

ET TU, BRUTE?: VRŠEĆI REVIZIJU EU AGENCIJA ERS KONSTATOVAO DA SU ZA MNOGE OD NJIH MANJKAVOSTI U JAVNIM NABAVKAMA ZABRINJAVAJUĆE

Bh. političari obožavaju nesavršenosti koje mogu isčačkati u djelovanju EU ili razvijenih zapadnih demokratija, koristeći ih kao opravdanje za svoju sklonost zloupotrebi položaja, korupciji i pljačci budžeta i prirodnih bogatstava. Ili u donošenju mjera kojim guše ljudska prava, slobodu javne riječi i djelovanja. Zanemarujući pritom, naravno, da ono što je u EU izuzetak protiv koga se oni sistemski bore, kod nas pravilo, pretvoreno u bolest sistema. Uglavnom… Evropski revizorski sud nas je ovih dana obavijestio da neke agencije EU prošle godine nisu upravljale svojim finansijama jednako dobro kao ranije. U svom godišnjem izvještaju o 43 agencije EU, revizori su potvrdili računovodstvenu dokumentaciju i prihode agencija i za 2022., no za četiri agencije nisu mogli dati pozitivno mišljenje kad je riječ o načinu na koji su potrošile sredstva EU. Za tri od tih agencija to je bila posljedica manjkavosti u nabavci robe i usluga u odnosu na primjenjiva pravila.

Trenutno postoje 43 agencije EU, koje su smještene u 23 države članice. Imaju veliki uticaj u ključnim područjima svakodnevnice evropskih građana, kao što su okoliš, zdravstvo, sigurnost i pravosuđe. Tokom 2022. sveukupno su upravljale iznosom od oko 35 milijardi eura (2021.: oko 27 milijardi). Imale su 15 775 zaposlenih (2021.: 14 431), što je oko 18 % svih članova osoblja EU. Na vrhu je liste Frontex, agencija EU za graničnu i obalnu stražu, koji ima više od 2 000 zaposlenih i budžet od gotovo 700 miliona eura.

„Finansijsko upravljanje u agencijama EU generalno je i dalje u dobrom stanju, no postigle su neznatno slabije rezultate”, izjavio je François-Roger Cazala, član Suda koji je predvodio ovu reviziju. „Uprkos dobrom računovodstvu, neke agencije EU mogle bi poraditi na trošenju u skladu s pravilima, a može se reći da su za mnoge od njih manjkavosti u javnoj nabavci i dalje zabrinjavajuće.”

Lokalni cinici bi rekli: Kad nas prime u EU imaće mnogo ozbiljnijih razloga za zabrinutost, od aktuelnih sitnih problema u par agencija.

Uglavnom, revizori su za plaćanja tokom 2022. izrazili pozitivno mišljenje za 39 agencija od njih 43. Kad je riječ o njih četiri koje nisu dobile prolaznu ocjenu (u usporedbi s jednom 2021. i tri 2020.), iznos pogrešno utrošenog novca bio je prevelik, sveukupno – oko 28,2 miliona eura. (Sad ovi naši na vlasti “umiru od smijeha”).

Tri od njih, Agencija za osposobljavanje u području izvršavanja zakonodavstva (CEPOL), Agencija za operativno upravljanje obimnim informacionim sistemima u području slobode, sigurnosti i pravde (eu-LISA) i Prevoditeljski centar za tijela EU (CdT), nisu na pravilan način dodijelile i provele ugovore. Za Evropski centar za sprječavanje i kontrolu bolesti (ECDC) radilo se o nedostacima u njegovim sistemima upravljanja i kontrole.

Cjelokupno gledajući, nedostatci u javnim nabavkama ove su godine u porastu među agencijama i predstavljaju glavni razlog zbog koga kod mnogih od njih izvršavanje plaćanja nije u skladu s pravilima.

Revizori su utvrdili razne nedostatke u javnim nabavkama u vezi s ugovorima 24 agencije (2020.: 14, 2021.: 22), zbog kojih nije osigurano ostvarivanje najveće moguće vrijednosti za uloženi novac. Npr. Frontex je povećao vrijednost početnog ugovora za psihološko testiranje novih stražara više od 10 puta preko granice od 50 %, a Ured EU za intelektualno vlasništvo (EUIPO) jednoj je putničkoj agenciji dodijelio ugovor u vrijednosti od 5 miliona eura bez objave poziva na nadmetanje.

Sveukupno, revizori su iznijeli 48 opažanja o praksama javne nabavke agencija (porast u odnosu na 18 za 2020. i 34 za 2021.) te su neke agencije opetovano prozvali zbog novih pogrešaka. Ta opažanja čine gotovo polovinu svih bilježaka o područjima u kojima su potrebna poboljšanja, npr. u javnoj nabavci, izradi budžeta, zapošljavanju i kontrolama, koje su revizori izdali za 36 agencija.

(Revizije info, Izvor: ERS)