Regija i svijet

ERS: ZEMLJE EU MOGU UPOTRIJEBITI 724 MILIJARDE EURA ZA OBNOVU SVOJIH EKONOMIJA, U ZAMJENU ZA REFORME I JAVNA ULAGANJA. ALI…

Evropski revizori pozivaju na poseban oprez u pogledu zaštite finansijskih interesa EU u vezi sa sredstva za oporavak od pandemije. U novom modelu potrošnje postoji nedostatak u pogledu garancija i odgovornosti – navodi se u saopštenju za javnost Evropskog revizorskog suda, koje objavljujemo u potpunosti.

U relativno kratkom roku Evropska komisija uspostavila je kontrolni sistem provjera za glavni fond EU za oporavak od pandemije bolesti COVID-19, Mehanizam za oporavak i otpornost (RRF), u okviru kojeg na raspolaganju stoje 724 milijarde eura. Evropski revizorski sud ispitao je strukturu tog sistema kontrole i utvrdio nedostatak u pogledu garancija i odgovornosti kad je riječ o zaštiti finansijskih interesa EU. Države članice obvezne su provjeravati jesu li ulagački projekti finansirani sredstvima iz RRF-a usklađeni s pravilima EU i nacionalnim pravilima, ali Komisiji je u okviru njenih aktivnosti dostupno malo provjerenih informacija o tome na koji se način te nacionalne provjere provode. Budući da izostaje garancija u pogledu usklađenosti s tim pravilima, na nivou EU postoji nedostatak odgovornosti.

Komisija u okviru RRF-a usmjerava finansijska sredstva na novi način: izvršava plaćanja zemljama EU nakon što utvrdi da su one dostizanjem ključnih etapa i ciljnih vrijednosti ispunile ciljeve koji su prethodno dogovoreni u njihovim nacionalnim planovima za oporavak i otpornost. U tu je svrhu Komisija uspostavila obiman kontrolni okvir kako bi provjerila podatke koje države članice dostavljaju kao dokaz ispunjenja tih ciljeva. Međutim, za razliku od ostalih programa finansiranja sredstvima EU, usklađenost ulagačkih projekata koji se finansiraju sredstvima iz RRF-a s pravilima EU i nacionalnim pravilima nije jedan od uslova za plaćanje. Usklađenost s tim pravilima nije obuhvaćena ni Komisijinim provjerama zahtjeva za plaćanje koje podnose države članice.

„Građani će novim načinima dodjele finansijskih sredstava EU vjerovati samo ako mogu biti sigurni da se njihov novac troši na pravilan način”, izjavio je predsjednik Suda Tony Murphy. „Trenutno postoji nedostatak u pogledu garancije koje Komisija može pružiti kad je riječ o glavnom fondu EU za oporavak od pandemije te izostanak odgovornosti na nivou EU.”

U nadolazećim godinama Komisija namjerava ispitati prikladnost kontrola koje provode pojedine zemlje EU. Komisija će se usmjeriti na procjenu toga mogu li se sistemima kontrole koje su uspostavile države članice spriječiti, otkriti i ispraviti prevara, korupcija, sukobi interesa i dvostruko finansiranje. Komisija ima ovlaštenja za povrat svih iznosa u slučajevima takvih nezakonitih aktivnosti u kojima zemlje nisu primijenile mjeru povrata.

Međutim, Komisija nije imala u planu ispitati na koji način zemlje provjeravaju da su ulagački projekti koji se finansiraju sredstvima iz RRF-a usklađeni s pravilima EU i nacionalnim pravilima. Zbog toga joj je dostupno malo provjerenih informacija, što utoiče na garancije koje može pružiti. Revizori upozoravaju na to da je neusklađenost s pravilima EU i nacionalnim pravilima, uključujući pravilima o javnoj nabavci, državnim podrškama i prihvatljivosti, raširena pojava u drugim programima potrošnje EU, te, čini ozbiljan rizik za finansijske interese EU. Pozivaju Komisiju da pronađe načine za otklanjanje nedostatka garancije na nivou EU.

Komisija nije izdala smjernice o tome što učiniti u slučaju da se mjera za koju su finansijska sredstva već dodijeljena ukine, što je slučaj u kojem je vjerojatnije da neće biti otkrivene povezane ključne etape i ciljne vrijednosti koje su poništene. Efekat takvog ukidanja nije jasan. Nadalje, Komisija je tek sada – gotovo na polovini perioda primjene RRF-a, koji je privremeni instrument – izračunala koliko bi novca trebalo biti zamrznuto ili neisplaćeno u slučaju da pojedina zemlja ne uspije u potpunosti dostići određenu ciljnu vrijednost ili ključnu etapu. Revizori su uočili i da u izvještavanju o prevarama ima prostora za napredak te da su potrebne dodatne smjernice u vezi s paušalnim ispravkama, koje bi se trebale na dosljedan način primjenjivati kad je riječ o nedostacima utvrđenima u sistemima kontrole pojedinih zemalja.

(ERS)