Regija i svijet

ERS: SMANJITI KOLIČINU PLASTIČNOG OTPADA – LAKŠE REĆI NEGO UČINITI (Pogotovo nakon zabrane izvoza otpada u zemlje izvan EU)

Tokom 2020. gotovo trećina plastičnog ambalažnog otpada koji je prijavljen kao otpad koji su reciklirale zemlje EU je, ustvari, radi recikliranja bio otpremljen izvan EU. Međutim, zbog strožih uslova nametnutih Baselskom konvencijom većina tih otprema plastičnog otpada zabranjena je od januara 2021. Pa je, tako, i BiH, nadati se, spašena od masovne pojave "genijalaca" kao što je načelnik opštine Vlasenica, koji je u "svom" gradu pokušao pokrenuti "biznis" hemijske i termičke obrade plastičnog otpada koji bi, u stotinama hiljada tona, uvozio iz cijele Evrope. Posla, kako pokazuju i nalazi revizora Evropskog revizorskog suda, ne bi falilo i mogao bi se "razvijati" do neslućenih razmjera. No, građani, predvođeni ekološkim aktivistima su, na masovnim protestima, odbili da svojim zdravljem i zagađenjem vazduha, vode i zemlje, plate bogaćenje lokalnog moćnika i njegovih stranačkih kolega sa republičkog nivoa. Jer, da je to unosan posao bez posljedica, ne bi stepen recikliranja u EU bio tako nizak i ovaj problem tretiran kao ozbiljan. Ili je neko pomislio da su vlasenički kabadahija i njegove stranačke kolege, koji su u odbranu ovog biznisa i gušenju građanskog bunta bili spremni i na skandalozni govor mržnje i provociranje nacionalne i vjerske netrpeljivosti, pametniji od cijele EU? Biće ipak da su pametni, zapravo, bili ekološki aktivisti, kao što su oni iz banjalučkog Centra za životnu sredinu, koji su još davno upozoravali: „U zadnjoj deceniji sve više se rade analize i povećava se znanje o štetnosti raznih tehnologija koje vrše hemijski i termički tretman otpada, zbog čega EU nameće sve veće restrikcije za tehnologije toga tipa. Moglo se očekivati upravo da te tehnologije dolaze kod nas, gdje nema znanja o opasnostima koje predstavljaju kao ni mehanizma za nadzor zagađenja, ni mehanizma za zaštitu građana i životne sredine.“. No,... vratimo se stanju u EU i kratkoj informaciji Evropskog revizorskog suda, u nastavku.

Zakonodavci EU trenutno nastoje radikalno promijeniti pravila Unije o ambalaži, kako bi se postigla veća održivost. Nova Uredba o ambalaži i ambalažnom otpadu ima za svrhu smanjenje količine otpada pomoću viših ciljnih vrijednosti za recikliranje i ponovnu upotrebu. Taj kontroverzni zakon, koji obuhvata više sektora ambalaže, smatra se važnom dionicom puta prema smanjenju količine plastičnog otpada. Riječ je o trnovitu putu, kako su revizori Suda utvrdili u 2020. godine objavljenom izvještaju o provedenoj reviziji na temu “Mjere EU-a za rješavanje problema plastičnog otpada”.

U pregledu mjera EU-a za rješavanje problema plastičnog otpada revizori Evropskog revizorskog suda su upozorili da postoji znatan rizik od toga da EU neće dostići svoje ciljne vrijednosti za recikliranje plastične ambalaže za 2025. (50 %) i 2030. (55 %). Otprilike 40 % sve upotrebljene plastike i preko 60 % plastičnog otpada koji nastaje u EU čini plastična ambalaža, kao što su čašice za jogurt ili boce za vodu. Plastična ambalaža ujedno je vrsta ambalaže s najnižom stopom recikliranja u EU (tek nešto više od 40 %).

U pregledu je također istaknuto da se za potrebe upravljanja plastičnim ambalažnim otpadom i u svrhu dostizanja ciljnih vrijednosti za recikliranje države članice oslanjaju na recikliranje u zemljama izvan EU. Tokom 2020. gotovo trećina plastičnog ambalažnog otpada koji je prijavljen kao otpad koji su reciklirale zemlje EU zapravo je radi recikliranja bio otpremljen izvan EU. Međutim, zbog strožih uslova nametnutih Baselskom konvencijom većina tih otprema plastičnog otpada zabranjena je od januara 2021. To je, u kombinaciji s nedostatkom kapaciteta za obradu tog otpada u EU, još jedna potencijalna prijetnja dostizanju ambicioznih ciljnih vrijednosti EU, upozorili su revizori.

Revizori su istovremeno pohvalili ambiciju EU u pogledu toga da gotovo udvostruči stopu recikliranja plastičnog otpada do 2030. te istakli ekonomske prilike koje donosi takva politika. EU bi primjenom svog novog pristupa mogla ostvariti određene prednosti kao pionir u području recikliranja plastične ambalaže i učvrstiti svoj položaj globalnog predvodnika u tom području.

(Revizije info)