Komentari i analize

ERS: PAMETNI GRADOVI I NEPAMETNO NEISKORIŠTAVANJE POSTIGNUTIH REZULTATA

U okviru inicijative EU za istraživanje i inovacije „Lighthouse” u vrijednosti od 400 miliona eura, čiji je cilj pomoći evropskim gradovima da postanu pametniji, mnogim je gradovima pružena podrška u njihovim nastojanjima da primjenom tehnologije uštede resurse, smanje onečišćenje i poboljšaju gradske usluge, stoji u novom izvješću Evropskog revizorskog suda. Finansirani projekti uglavnom su ispunili očekivanja te su konkretna rješenja za pametne gradove uvedena u područjima kao što su kvaliteta zraka, energetska učinkovitost i e-mobilnost. Međutim, drugi gradovi možda neće imati koristi od tih inovativnih rješenja jer je inicijativa „Lighthouse” bila slabo usklađena s ostalim inicijativama EU te je privatno i javno finansiranje oskudno i rascjepkano. Stoga će biti potrebna bolja koordinacija kako bi 100 gradova EU kojima se trenutačno pruža podrška postiglo klimatsku neutralnost do 2030.

U razdoblju 2014. – 2020. Evropska komisija upravljala je raznim programima kojima su se podržavali projekti pametnih gradova. U okviru jednog od njih, inicijative „Lighthouse” koja je dio programa za istraživanje i inovacije Obzor 2020., pružila se podrška za 120 gradova koji se nalaze u 24 države članice, uključujući Barcelonu, Dresden, Rotterdam i Beč. Kad je riječ o razdoblju 2021. – 2027., tu je inicijativu naslijedila misija za klimatski neutralne i pametne gradove u okviru programa za istraživanje i inovacije Obzor Evropa, čiji je cilj do 2030. dostići brojku od 100 klimatski neutralnih gradova i zagarantovati da svi gradovi EU do 2050. slijede njihov primjer.

„Kako bi se gradovima EU pomoglo u tome da primjenom tehnologije postanu pametniji i zeleniji, EU bi trebao bolje iskoristiti potencijal za ponavljanje rezultata koji su već bili postignuti”, izjavila je Ildikó Gáll-Pelcz, članica Suda zadužena za ovaj izvještaj. „Pozitivno je to što možemo vidjeti konkretna rješenja proizašla iz inicijative Lighthouse, no rascjepkanost koči njihovo šire usvajanje.”

Revizori su utvrdili da je inicijativa „Lighthouse” bila dobro osmišljena, da su njome ispunjene potrebe gradova te da je bila prikladna za demonstriranje tržišno orijentisanih tehnologija iz različitih područja. U okviru finansiranih projekata u gradovima sudionicima uvedeno je nekoliko stotina rješenja za pametne gradove, koji su se većinom odnosili na energiju, npr. energetski učinkovite zgrade i javna rasvjeta te pametne mreže. Pregledom uzorka dovršenih projekata revizori su utvrdili da su u njima oko dvije trećine postavljenih ciljnih vrijednosti bile dostignute ili premašene.

Međutim, u okviru inicijative ne finansira se ponavljanje primjene tih rješenja, odnosno rješenja osmišljenih u sklopu prethodnih inicijativa za istraživanje i inovacije, u drugim gradovima, što je upravo jedan od načina kojima se u okviru misije nastoji podržati postizanje klimatske neutralnosti. Na taj bi se način provođenjem misije projektna rješenja iz inicijative „Lighthouse” mogla u potpunosti iskoristiti ili ponovno primijeniti. Međutim, to nije slučaj jer te dvije inicijative nisu dobro koordinisane, zbog čega su stečena iskustva ujedno nedovoljno iskorištena. Revizori sada pozivaju Komisiju ne samo da procijeni ponavljanje rješenja iz inicijative „Lighthouse” nego da i bolje koordinira obje inicijative.

Izostanak učestvovanja građana, pogotovo njihov otpor ili protivljenje, može dovesti do neuspjeha rješenja za pametne gradove. Revizori ističu da se ostvarivanje učestvovanja građana pokazalo ključnim, ali često otežanim. Za mnoge projekte u okviru inicijative „Lighthouse” nastali su veliki izazovi u pogledu uključivanja građana te je u fazi uvođenja planiranih rješenja za tri četvrtine tih projekata navodno došlo do otpora građana ili izostanka njihovog učestvovanja. Revizori pozivaju Komisiju da garantuje dovoljno učestvovanje građana u budućim urbanim demonstracijskim projektima.

Finansijska sredstva EU pokazala su se dragocjenima za gradove, kojima, međutim, nedostaje sigurnosti kad je riječ o cjelokupnom iznosu finansijskih sredstava EU koji je zapravo na raspolaganju. To se posebno odnosi na resurse koje će Komisija staviti na raspolaganje gradovima kojima se pruža podrška u okviru misije. Revizori smatraju da bi Komisija trebala procijeniti finansijski kapacitet gradova sudionika misije te pružiti podršku gradovima koji imaju poteškoće u vezi s finansiranjem tako da ostvari sinergije s nacionalnim i regionalnim izvorima finansiranja i privatnim ulaganjima.

(ERS / Revizije info)