Regija i svijet

ERS, NAKON LJETNJE PAUZE, NAJAVLJUJE NOVE REVIZIJE NA AKTUELNE TEME – NASILJE NAD ŽANAMA, PLAVA ENERGIJA, SEKTOR VINA,…

Nakon poduže ljetnje pauze, Evropski revizorski sud nastavlja sa radom. Za septembar je najavio tri zanimljive revizije učinka.

11.09. planirana je objava izvještaja na temu “Iskorjenjivanje nasilja nad ženama i djevojčicama – je li globalna inicijativa EU korisna?”

Revizori su, naime, ispitali efikasnost globalne inicijative Spotlight koju je EU pokrenula 2017. godine, u partnerstvu s Ujedinjenim nacijama. Cilj joj je bio da se – sa svješću da je nasilje nad ženama i djevojčicama jedna je od najsistematičnije provođenih i najraširenijih povreda ljudskih prava – svim ženama i djevojčicama garantuje život bez izloženosti nasilju i štetnim praksama.

Procjenjuje se da je svaka treća žena bila žrtvom fizičkog ili seksualnog nasilja barem jednom nakon navršenih 15 godina života. Nasilje u obitelji, uključujući nasilje u intimnim partnerskim vezama, najčešći je oblik nasilja nad ženama i djevojčicama. Rodna ravnopravnost opštepriznato je ljudsko pravo i jedna od temeljnih vrijednosti EU. U okviru inicijative Spotlight EU je uložio dosad nezabilježenu količinu novca – 500 milijuna eura – u iskorjenjivanje svih oblika nasilja nad ženama i djevojčicama. Inicijativa se provodi u partnerskim zemljama u Africi, Aziji, Latinskoj Americi, na Pacifiku i Karibima.

Za 18.09. planirano je objavljivanje revizorskog izvještaja na temu “Može li EU bolje iskoristiti svoj potencijal plave energije?”

Jedan od strateških ciljeva EU u pogledu prelaska na čistu energiju, naime, je ostvarivanje punog potencijala plave energije, tj. energije dobivene iz mora i okeana. EU je odredio ambiciozne ciljne vrijednosti za taj sektor – povećanje raspoloživog kapaciteta s trenutnog nivoa od samo 16 GW na 61 GW do 2030. i 340 GW do 2050. Za dostizanje tih ciljnih vrijednosti bit će potrebna ulaganja u iznosu do 800 milijardi eura.

Proizvodnja plave energije mora se do 2050. u ogromnoj mjeri povećati da bi se dostigle ciljne vrijednosti EU u području klime. Čvrsti temelji već postoje: EU je trenutno svjetski predvodnik u proizvodnji energije vjetra na moru te na njegovo domaće tržište otpada više od četvrtine kapaciteta raspoloživog u svijetu. Taj je kapacitet koncentrisan u Njemačkoj (48 % kapaciteta EU), Holandiji (19 %) te Danskoj i Belgiji (obje po 14 %).

Treća za septembar najavljena revizija posvećena je sektoru vina u EU. U revizijskom izvještaju koje će se objaviti 25.09. procijenit će se efikasnost mjera EU u tom području.

Tokom 2021. na zemlje EU-a otpadalo je 46 % svjetskih vinogradarskih površina, 59 % svjetske proizvodnje, 48 % svjetske potrošnje i 67 % svjetskog izvoza vina. Oko 2,2 miliona poljoprivrednih imanja (približno četvrtina svih u EU) bavi se vinogradarstvom. Otprilike 80 % vina proizvedenoga u EU potiče iz Italije, Francuske i Španije. Zaštićenom oznakom izvornosti (ZOI) i zaštićenom oznakom zemljopisnog porijekla (ZOZP) – dvama glavnim evropskim sistemima kvalitete – obuhvaćeno je više od 80 % vinogradarskih površina. U okviru zajedničke poljoprivredne politike (ZPP) sektor vina snažno je reguliran i finansijski podržan.

Vinogradari u EU mogu primati novčana sredstva iz ZPP-a u svrhu restrukturiranja svojih vinograda kako bi postali konkurentniji. Zemlje EU podršku mogu upotrijebiti i za unaprjeđenje sistema održive proizvodnje te smanjenje ekološkog otiska vinogradarstva. Grožđe je trenutno jedan od usjeva za koje se pesticidi upotrebljavaju u najintenzivnijoj mjeri radi suzbijanja bolesti kao što je plijesan. Usto, globalno zagrijavanje u velikoj mjeri utiče na vinogradarstvo.

(T.H., Revizije info)