Novosti

DRŽAVNI URED ZA REVIZIJU ODRŽAO KONSULTATIVNI SASTANAK SA ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA – U FOKUSU REVIZIJE UČINKA

Sastanku je prisustvovalo 15 predstavnika iz 11 organizacija civilnog društva.

Nezavisnost ne znači samodopadnu izolaciju i nezainteresovanost za tuđe mišljenje i ideje. Pogotovo ne one koje dolaze od civilnog društva. Nezavisnost samo podrazumijeva odsustvo uticaja vlasti (ili Kapitala) na donošenje tvojih odluka i na profesionalne standarde koje si obavezan primjenjivati. S druge strane, niko ko dobro obavlja svoj posao, a pritom je još zainteresovan za poboljšanje svog rada, ne bježi od transparentnosti, nego insistira na njoj.

Negdje na tragu ovoga je i svojevremeno donesena odluka Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine da organizuje redovne godišnje sastanke sa organizacijama civilnog društva, radi upoznavanja ih sa svojim radom i planovima i razmjene mišljenja u tom kontekstu.

Posljednji takav održan je u utorak, 24.1.2023. I to – u skladu sa pozitivnim praksama proizašlim iz Pandemija – u virtuelnom obliku.

“Sastanak je imao za cilj upoznavanje predstavnica i predstavnika organizacija civilnog društva sa okvirnim temama koje čine godišnji program revizije učinka Ureda za 2023. godinu, identificiranje i diskusiju o društveno značajnim problemima za koje organizacije civilnog društva smatraju da bi mogli biti predmetom revizije učinka, uz uvažavanje mandata i nadležnosti samog Ureda.”, objavili su iz Ureda za reviziju.

Sastanku je prisustvovalo 15 predstavnika iz 11 organizacija civilnog društva – Transparency Internationala BiH, Centara civilnih inicijativa, Centra za promociju civilnog društva, Centra za zastupanje građanskih interesa, Vanjskopolitička inicijativa BH, Balkanska istraživačka mreža u BiH, Centra za istraživačko novinarstvo, Fonda otvoreno društvo, Udruženja za digitalnu transformaciju u BiH, Sarajevskog otvorenog centra/Inicijative za monitoring evropskih integracija i Fondacije Cure.

S obzirom da svaka od ovih organizacija može navesti po nekoliko zaista značajnih tema za koje bi bilo dobro da budu predmet interesovanja Ureda za reviziju, odnosno tema neke buduće revizije učinka, treba konstatovati da su kapaciteti Ureda za reviziju, u tom pogledu, ograničeni. Ured, naime, planira tek nekoliko revizija učinka godišnje – za 2023. naprimjer 4.

Bosanskohercegovačke revizorske institucije, naime, još uvijek fokus svog rada stavljaju na finansijske revizije. Nažalost, stanje u ovdašnjim institucijama i javnim preduzećima, taj pristup opravdava. A s obzirom da parlamenti, vlade i tužilaštva još uvijek ne pokazuju svijest o potrebi svog ozbiljnijeg doprinosa procesu revizije, u postizvještajnom periodu, koji bi trebao da stimuliše realizaciju revizorskih preporuka od strane subjekata kojima su date i sankcioniše detektovana ozbiljna kršenja zakona i ignorisanje datih preporuka, tako će biti još dugo.

U razvijenom svijetu, s druge strane, već duže vrijeme, međutim, fokus je upravo na revizijama učinka.

Pa je tako ovom virtuelnom sastanku prisustvovala i predstavnica međunarodne organizacije UN Women, koja pruža finansijsku, logističku i profesionalnu podršku realizaciji regionalnog projekta paralelne revizije učinka iz oblasti rodne ravnopravnosti, a u kome učestvuju državni i entitetski uredi za reviziju u BiH, te, DRI Srbije i DRI Crne Gore.

Inače, na sastanku su u ime Ureda za reviziju učestvovali glavni revizor Hrvoje Tvrtković, zamjenik glavnog revizora Jasmin Pilica, te, relevantno osoblje iz odjela revizije učinka i Odsjeka za međunarodnu suradnju i odnose s javnošću.

Učesnicima sastanka je, od strane predstavnika Ureda, ukratko opisan proces selekcije tema revizije učinka, kao i proces praćenja realizacije preporuka iz ranije objavljenih izvještaja revizije učinka. Revizori učinka prezentirali su oblasti koje će biti predmetom revizijskih studija tokom 2023. godine, te obrazložili motive i namjere provođenja ovih studija.

Slijedila je konstruktivna rasprava o prezentiranim oblastima, ranijim revizijskim istraživanjima, kao i prijedlozima civilnog društva za nove teme koje se smatraju značajnijim društvenim problemima.

“Ured će, u skladu sa internim procedurama, sve iskazane prijedloge uključiti u redovni proces planiranja, tj. aktivnosti analize potencijalnih područja revizije.”, saopšteno je iz Ureda za reviziju.

(T.H., Revizije info)