Novosti

DOM ZDRAVLJA RIBNIK REALIZOVAO TEK POLOVINU REVIZORSKIH PREPORUKA, ZBOG ČEGA NIJE DOBIO POZITIVNU OCJENU REVIZORA

Revizori su u juče objavljenom izvještaju o realizaciji preporuka, ovoj ustanovi izrekli ocjenu “zaključak s rezervom”.

Od 26. avgusta, kada je objavila izvještaj o finansijskoj reviziji Opštine Nevesinje, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS nije objavila više nijedan izvještaj o provedenoj finansijskoj reviziji za 2021. A ostalo ih je 18, po njenom planu za ovu godinu.

Već smo spomenuli čudan “običaj” Glavne službe da prvi dio svog plana, onaj do 31.avgusta, realizuje efikasno, odnosno u predviđenom roku, a da u drugom, od 1. septembra, do kraja godine, dolazi do problema. I u tri posljednje godine do nerealizacije godišnjeg plana, do krajnjeg roka, u potpunosti.

Uglavnom, u dva posljednja mjeseca, Glavna služba za reviziju javnog sektora RS objavila je samo dva izvještaja o realizaciji preporuka iz finansijskih revizija provedenih u ranijim godinama – 13.10. objavljen je izvještaj o realizaciji preporuka datih JZU Dom zdravlja “Lopare” nakon provedene finansijske revizije za 2019. a 01.11. izvještaj o realizaciji preporuka datih JZU Dom zdravlja “Ribnik”, za istu godinu.

S obzirom na slabu disciplinu i odgovornost ovdašnjih institucija, odnosno njihovih čelnih ljudi, kontrola realizacije ranije datih preporuka, kakvu je u BiH prva počela raditi Glavna služba za reviziju RS – vjerovatno po uzoru na Državnu revizorsku instituciju Srbije – nužan je segment mjera kojim se pokušava povećati realizacija preporuka, odnosno otklanjenje uočenih grešaka, nepravilnosti i nezakonitosti u radu revidiranih institucija.

Dosad je, u 2022. godini, Glavna služba za reviziju, uz 60 izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji za 2020., objavila i 12 izvještaja o realizaciji ranije datih preporuka.

Posljednji objavljeni izvještaj, o JZU Dom zdravlja “Ribnik”, konstatovao je da je ova javna ustanova, koja je u finansijskoj reviziji za 2019. dobila mišljenje s rezervom i za finansijske izvještaje i za usklađenost sa zakonima i drugim propisima, od 12 tada datih joj preporuka, u potpunosti realizovala tek polovinu. Još tri je realizovala djelimično, a tri ni u kom obimu.

Dodatno, dostavljajući Odgovor o aktivnostima na otklaljanju nepravilnosti utvrđenih u izvještaju o provedenoj finansijskoj reviziji, nakon isteka roka od 60 dana od datuma dostavljanja joj izvještaja, JZU Dom zdravlja „Ribnik“ prekršio je Zakon o reviziji javnog sektora Republike Srpske.

S obzirom na navedene činjenice revizori su u juče objavljenom izvještaju o realizaciji preporuka, ovoj ustanovi izrekli ocjenu “zaključak s rezervom”.

(T.H., Revizije info)