Regija i svijet

Crna Gora: SKUPŠTINA POZIVA VLADU NA POŠTOVANJE I ISPUNJAVANJE SVIH PREPORUKA DRŽAVNE REVIZORSKE INSTITUCIJE

Važnosti realizacije preporuke svjesni su i u Skupštini Crne Gore. Kao i potrebe da se to Vladi naglasi posebnim upozorenjem, očito. Koje ne bi škodilo ni kad su vlade u BiH i institucije pod njihovom kontrolom u pitanju. (Revizije info)

Skupština Crne Gore je na Četvrtoj sjednici Drugog redovnog (jesenjeg) zasijedanja u 2022. godini, povodom razmatranja Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2021. godinu, Izvještaja o reviziji Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2021. godinu i Godišnjeg izvještaja o izvršenim revizijama i aktivnostima Državne revizorske institucije Crne Gore za period oktobar 2021 – oktobar 2022. godine, usvojila Zaključak kojim poziva Vladu Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije.

Shodno Zaključku, Skupština poziva Vladu Crne Gore na poštovanje i ispunjavanje svih preporuka Državne revizorske institucije datih u Izvještaju o reviziji Predloga zakona o Završnom računu Budžeta Crne Gore za 2021. godinu. Takođe, Vlada je dužna da prati realizaciju svih preporuka Državne revizorske institucije koje se odnose na pojedinačne revizije urađene u periodu oktobar 2021 – oktobar 2022. godine i preporuka koje se ponavljaju iz ranijeg perioda, i o tome kvartalno izvještava Skupštinu Crne Gore.

Zaključkom Skupštine Crne Gore utvrđuje se da Ministarstvo finansije evidentira transferne zajmove, koji nijesu planirani Zakonom o budžetu Crne Gore za 2022. godinu do visine njihovog ostvarenja. Ministarstvo finansija se ovlašćuje da za ove namjene otvori odgovarajuću poziciju u skladu sa ekonomskom klasifikacijom.

(DRI CG)