Novosti

CCI: POZIVAMO PARLAMENTARNU KOMISIJU ODGOVORNU ZA REVIZIJE U FBIH DA PROMPTNO ORGANIZUJE JAVNA SASLUŠANJA

"Trenutni saziv Komisije treba da organizuje saslušanja i uputi u Parlament FBiH Izvještaj o revizorskim izvještajima korisnika budžeta FBiH za 2021. godinu prije ljetne pauze, te da važna funkcija parlamentarnog nadzora nad javnom revizijom ne čeka novi saziv Komisije.", navodi se u saopštenju Centara civilnih inicijativa, koje objavljujemo u cjelosti.

Povodom objave prvog paketa revizorskih izvještaja Ureda za reviziju u FBiH, Centri civilnih incijativa (CCI) pozivaju Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju Parlamenta Federacije BiH da što prije zakaže javna saslušanja sa predstavnicima 14 revidiranih institucija koje nisu dobile pozitivno mišljenje i na finansijske izvještaje i na usklađenost, te omogući uključivanje Parlamenta FBiH kroz  upućivanje Izvještaja o provedenim saslušanjima i predmetnim revizorskim izvještajima.

Ured za reviziju objavio je 19 izvještaja finansijske revizije korisnika budžeta Federacije BiH za 2021. godinu, prema planu za ovu godinu. Ono što treba da uslijedi, jeste dalje postupanje nadležnih institucija, počev od nadležne Parlamentarne komisije. Dosadašnja praksa je pokazala da reakcija nadležnih dolazi uz veća kašnjenja, čime se rad revizora obesmišljava i propušta prilika da se kroz javni nadzor, osigura otklanjanje uočenih nepravilnosti u trošenju javnih sredstava. A propusta u radu i trošenju javnih sredstava od strane budžetskih korisnika je bilo. Ured za reviziju institucija FBiH u izvještajima je ukazao na brojne nepravilnosti u radu korisnika budžeta, te su institucijama dali 208 revizorskih preporuka, od kojih je 136 ponovljenih preporuka i 72 nove preporuke. Ukupno izvršenje budžeta revidiranih subjekata prelazi 2.1 milijardu KM.

O potrebi značajnije uloge Parlamenta FBiH u procesu javne revizije govori i činjenica da je u protekloj godini samo 30% preporuka potpuno realizovano od strane korisnika budžeta, a da neke institucije, kao što je Federalno ministarstvo okoliša i turizma, nisu dostavile odgovor o poduzetim radnjama Uredu za reviziju institucija FBiH, nakon izvršenih revizija, što je i zakonska obaveza.

Pozivamo Parlamentarnu Komisiju odgovornu za revizije da promptno i bez odlaganja, organizuje javna saslušanja i kreira Izvještaj za Parlament FBiH. Neophodno je da Komisija obavi proces saslušanja i dostavi Izvještaj Parlamentu FBiH za korisnike budžeta, obzirom da se mandat članova Komisije završava u oktobru ove godine. Praksa iz prethodne godine kada se čekalo više od 8 mjeseci za dostavljanje Izvještaja Parlamentu FBiH, ili čak i više od dvije godine nakon izbora 2018. godine, je neprihvatljiva. Trenutni saziv nadležne Komisije treba da organizuje saslušanja i uputi u Parlament FBiH Izvještaj o revizorskim izvještajima korisnika budžeta FBiH za 2021. godinu prije ljetne pauze, te da važna funkcija parlamentarnog nadzora nad javnom revizijom ne čeka novi saziv Komisije.

(CCI)