Komentari i analize

AUTOGOL SKUPŠTINE BRČKO DISTRIKTA ili KAKO U TRENUTKU OBESMISLITI SVE DOSAD URAĐENO

Poluprazna i "nijema" sala Skupštine Brčko distrikta za vrijeme "rasprave" o revizorskim izvještajima, 26.06.2024. u 15 sati
Nešto što je imalo sve pretpostavke da bude označeno kao praksa za primjer drugima, u finalizaciji, na najznačajnijem segmentu, segmentu rasprave o izvještajima i donošenju zaključaka s ciljem pritiska na odgovorne za otklanjanje uočenih nedostataka i nezakonitosti, se pretvorilo u fijasko. Naime, niko(!) od prisutnih se nije javio za diskusiju, ni o jednom od revizorskih izvještaja, odnosno o iznesenim primjedbama i zaključcima o radu revidiranih institucija.

Bez ozbiljnog tretiranja revizorskih izvještaja od strane drugih institucija – prije svega skupština, vlada i tužilaštava, koje treba da obezbijede otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti u radu revidiranih subjekata i sankcionišu odgovorne – sav rad ureda za reviziju u BiH, u principu, biva obesmišljen. Jer njihova uloga je da analiziraju stanje, kreiraju zaključke i preporuke i o njima informišu nadležne. A nadležni su oni koji treba da preduzimaju određene mjere, u cilju popravljanja stanja u revidiranim subjektima i poboljšanja usluga koje one pružaju, te, u konačnici, poboljšanja kvaliteta života građana.

No, naravno, sa našim institucijama to ne ide baš tako. Što pokazuje i aktuelni primjer Skupštine Brčko distrikta.

Na drugom, završnom, nastavku 59. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta, održanom prošle srijede, 26.06.2024., na dnevnom redu su, između ostalog, bila i tri revizorska izvještaja – o finansijskim revizijama za 2023. JU Radio Brčko, JP Luka Brčko i Razvojno-garantnog fonda Brčko distrikta. Radi se o prvom setu izvještaja o provedenim finansijskim revizijama, objavljenom u 2024. godini – 29.05. Koji je ekspresno postavljen na dnevni red Skupštine, jer se, ranijih godina, gomilanje, zbog nepravovremenog razmatranja, pretvaralo u ozbiljan problem.

Osim ovog promptnog postavljanja izvještaja na dnevni red prve sjednice Skupštine nakon njihove objave, pozitivno je bilo i upozorenje poslanika predsjedniku Skupštine, Siniši Miliću, iz SNSD-a – koji je, odmah po dolasku ovih tačaka na dnevni red i kratkog obraćanja zamjenika Generalne revizorice Brčko distrikta, želio otvoriti raspravu o izvještajima – da je Skupština ranijih godina, suočena sa bezobrazlukom predstavnika revidiranih institucija i preduzeća, donijela zaključak da izvještaje institucija čiji predstavnici nisu prisutni na sjednici neće biti razmatrani. Stvarajući tako preduslove da se svako razmatranje revizorskih izvještaja pretvori u potencijalno javno saslušanje revidirane institucije pred Skupštinom.

“Ja ovdje samo vidim predstavnike Garantnog fonda, a ove dvije ostale institucije koje su predmet revizije koje nisu tu ja predlažem da skinemo sa dnevnog reda.”, rekao je poslanik Boro Ristić, iz Socijalističke partije.

Iz nejasnih razloga, predsjednik Skupštine, umjesto da, u skladu sa ranijim zaključcima, prihvati izrečeni prijedlog, stavio ga je na raspravu, sa obrazloženjem “Vidim da ima i nekih drugačijih stavova”. Mada su ti “drugačiji stavovi”, ispostaviće se, bili, zapravo, samo njegovi. A ponovno vraćanje davno apsolvirane teme i s razlogom donesenog zaključka na raspravu, svojevrsna zloupotreba položaja.

“Istina je da smo mi negdje, ne znam da li u formi zvaničnog zaključka Skupštine ili smo se to usmeno usaglašavali ovdje (??? – op.a.) o potrebi da bude i revidirani subjekat, odnosno njegov predstavnik prisutan. Ima i mišljenja da je dovoljno da bude samo Glavni revizor, jer je to njegov izvještaj.”, prodiskutovao je Predsjednik, da bi ga Ristić podsjetio da su ranije određene tačke dnevnog reda vezano za reviziju već skidali iz ovog razloga i upozorio:

“Ne bi trebalo da imamo dvostruke aršine, da pravimo ponovo diskriminaciju, da je neko zaštićen a neko nije  Ako je neko ispred određene institucije, prima za to platu, treba da bude danas prisutan ovdje.”

Za riječ se javio i dilemu, svojim prijedlogom, presjekao poslanik PDP-a Siniša Golić, rekavši:

“Da bi poštovali sami sebe i sve zaključke ja bih predložio ili da se rasprava završi… a u svakom slučaju tražiću pauzu u ime tri poslanika 10 minuta, ako ćemo se držati Poslovnika o radu, imaćemo sada redovnu pauzu do 15 časova, a onda će u 15 časova doći, vjerujem, predstavnici svih institucija i moćemo normalno da radimo i poštovaćemo sve dosad donesene zaključke i imaćemo iste aršine prema svima.”

Predsjedavajući je uvažio zahtjev. I proglasio pauza do 15 sati.

No, onda se nešto što je izgledalo kao pristojna, poštovanja vrijedna skupštinska rasprava i odlučivanje, pretvorilo u farsu.

U 15 sati došli su, naime, od nekog u međuvremenu obavješteni, predstavnici revidiranih institucija. Ali… ne i poslanici. Odnosno gotovo polovina ih se nije vratila sa pauze na vrijeme da prisustvuje početku nastavka sjednice. Te je Predsjednik, uz nezainteresovanost poluprazne sale, tri tačke dnevnog reda o revizorskim izvještajima završio za nešto više od minut.

Naime, niko(!) od prisutnih se nije javio za diskusiju, ni o jednom od revizorskih izvještaja, odnosno o iznesenim primjedbama i zaključcima o radu revidiranih institucija. A otsutni su, s druge strane, valjda svojim ponašanjem takođe pokazali svoj stav.

Prethodno, u uvodu za ove tri tačke dnevnog reda, je zamjenik Glavne revizorice Brčko distrikta, Savo Grujić, nakon vrlo kratkog pretstavljanja izvještaja, uz napomenu da su oni prethodno dostavljeni svim poslanicima, naglasio da:

“Ako bude kakvih konkretnih pitanja, kolege iz timova koji su ovdje prisutni i ja potrudićemo se da damo odgovore.”.

No, pitanja nije bilo. I nije ovo prvi put i nisu poslanici Skupštine Brčko distrikta prvi koji su pokazali nedovoljnu ozbiljnost, svijest i odgovornost prema svojim obavezama, državi i građanima.

A nije da se nije imalo šta pitati. I da se ne bi pitalo, da su izbori bliže i da su stranački ili lični interesi bili izraženiji.

Podsjećamo Radio Brčko (ponovo!) nije dobio pozitivnu ocjenu ni za finansijske izvještaje ni za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima, dok su Luka i Razvojno-garantni fond za usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima dobili pozitivno, ali za finansijske izvještaje mišljenje s rezervom. Ured je ovim trima revidiranim institucijama, u cilju otklanjanja uočenih nepravilnosti, grešaka i nezakonitosti, dao značajan broj preporuka – Razvojno-garantnom fondu 13, Luci Brčko 19, a Radiu Brčko – čak 36. Pritom, nijedna od navedenih institucija nije realizovala više od 50% preporuka koje su joj date prethodne godine.

Uglavnom, nešto što je imalo sve pretpostavke da bude označeno kao praksa za primjer drugima, u finalizaciji, na najznačajnijem segmentu, segmentu rasprave o izvještajima i donošenju zaključaka s ciljem pritiska na odgovorne za otklanjanje uočenih nedostataka i nezakonitosti, se pretvorilo u fijasko. Džaba i promptno uključivanje izvještaja na dnevni red, džaba podsjećanje na ranije zaključke donesene s ciljem što boljih rasprava i njihovih efekata, džaba obezbjeđenje prisustva predstavnika revidirnih institucija i njihova raspoloživost za saslušanje, džaba prisustvo čitavog tima Ureda za reviziju. Kad se poslanicima nakon ručka spavalo.

Aktuelnim sportskim rječnikom – Skupština je, iako je imala sve preduslove za uspjeh, sebi, u sudijskom produžetku, na samom početku ovogodišnjeg takmičenja, zabila autogol. Šteta.

 (N.N., Revizije info)