Komentari i analize

8 DANA DO ISTEKA ROKA OBJAVLJENA TEK 2 OD 12 IZVJEŠTAJA IZ PLANA GLAVNE SLUŽBE ZA REVIZIJU RS ZA PERIOD 1.9.-15.12.2021.

Objavljeni su izvještaji o provedenoj finansijskoj reviziji Opštine Donji Žabar i Javnog preduzeća "Zavod za udžbenike i nastavna sredstva" a.d. Istočno Novo Sarajevo. U oba, revizori su konstatovali kršenje Zakona o javnim nabavkama.

Glavna služba za reviziju javnog sektora Republike Srpske, nakon više od tri mjeseca pauze, juče, 7.12., konačno je nastavila sa objavljivanjem izvještaja o finansijskoj reviziji za 2020.

Podsjetimo, plan finansijskih revizija Glavne službe za reviziju javnog sektora RS sastoji se iz dva dijela. Jednog za period od početka godine do 31.08., a drugog za period od 1.9. do 15.12.2021.

Dok je prvi dio ovog plana, onaj do 31.08., koji sadrži obavezu provođenja i objavljivanja izvještaja o finansijskoj reviziji za 2020. godinu 60 institucija u RS, Glavna služba za reviziju uspješno realizovala, objavivši zadnji izvještaj iz ovog paketa (o finansijskoj reviziji Opštine Novi Grad) na posljednji dan planiranog perioda, sa realizacijom 12 izvještaja iz drugog dijela plana, ozbiljno kasni.

Juče su objavljeni izvještaji o provedenoj finansijskoj reviziji Opštine Donji Žabar i Javnog preduzeća “Zavod za udžbenike i nastavna sredstva” a.d. Istočno Novo Sarajevo.

I Opština i Javno preduzeće dobili su mišljenje s rezervom za obje komponente finansijske revizije – i finansijske izvještaje i usklađenost poslovanja sa zakonima i drugim propisima.

Kod Opštine Donji Žabar konstatovano je kršenje Zakona o javnim nabavkama, Zakona o računovodstvu i reviziji Republike Srpske, Zakona o budžetskom sistemu Republike Srpske, Zakona o radu, te nekoliko podzakonskih akata.

Izdvajamo kvalifikaciju u vezi javnih nabavki:

“Za nabavke u iznosu od 28.633 KM nisu provedene procedure javnih nabavki, a za nabavke postavljanja javne rasvjete provedena su dva direktna sporazuma ukupne vrijednosti od 8.093 KM i izvršene su nabavke usluga, roba i radova u vrijednosti od 5.086 KM, a da iste nisu planirane niti je donesena posebna odluka o pokretanju postupka javne nabavke, što nije u skladu sa članom 6. 15. stav (6) i 17. stav (1) Zakona o javnim nabavkama. Za dodatne radove na sanaciji i adaptaciji upravne zgrade u iznosu od 12.569 KM nije provedena procedura pregovaračkog postupka bez objave obavještenja o nabavci i zaključen ugovor, što nije u skladu sa članom 24. istog zakona.”

Načelniku i Skupštini Opštine Donji Žabar revizori su dali 19 preporuka za otklanjanje uočenih nedostataka, grešaka i nezakonitosti. To je povećanje od 58% u odnosu na broj preporuka datih prilikom prethodne revizije, za 2017. godinu. Od tada datih 12 preporuka realizovano je svega 4.

I kod JP “Zavod za udžbenike i nastavna sredstva” a.d. Istočno Novo Sarajevo takođe je konstatovano kršenje Zakona o javnim nabavkama, što je bio i razlog za izricanje mišljenja s rezervom za “Usklađenost”.

“Za nabavke usluga platnog prometa, overdraft kredita, smještaja i ugostiteljskih usluga u ukupnom iznosu od 33.029 KM nisu poštovane procedure javnih nabavki, što nije u skladu sa članom 6. Zakona o javnim nabavkama. Garancije za uredno izvršenje ugovora za nabavke goriva, pribora za crtanje, adaptacije knjižare u Bijeljini i školskih pernica ukupne vrijednosti ugovora od 202.420 KM nisu pribavljene, što nije u skladu sa tenderskom dokumentacijom.”, navedeno je u izvještaju.

Direktoru Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva, u koji su ove godine revizori “ušli” prvi put od kako postoji Glavna služba za reviziju u RS, dato je ukupno 11 preporuka.

Osam dana do isteka roka za realizaciju drugog dijela ovogodišnjeg plana (za period 01.09.-15.12.) Glavnoj službi za reviziju javnog sektora RS ostalo je da realizuje i objavi još 10 izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji za 2020. – za 6 jedinica lokalne samouprave, 3 javna preduzeća i Investiciono razvojnu banku RS.

Inače, juče su, osim dva izvještaja o provedenoj finansijskoj reviziji, objavljena i dva izvještaja o realizaciji preporuka iz izvještaja objavljenih ranijih godina – jednog za finansijsku reviziju (KPZ Bijeljina, za 2016.) i jednog za reviziju učinka (“Efektivnost ostvarivanja prava u socijalnoj zaštiti”).

(T.H., Revizije info)