Novosti

7 DANA NAKON PREDSTAVNIČKOG DOMA I NJEGOVE KOMISIJE ZA FINANSIJE I BUDŽET O ISTIM TEMAMA U DOMU NARODA DRŽAVNOG PARLAMENTA

Nakon što su početkom prošle sedmice (i istovremeno, početkom februara) održane prvo sjednica Komisije za finansije i budžet Predstavničkog doma, a dva dana kasnije i Predstavničkog doma, u ovoj sedmici održaće se i sjednice istoimene komisije Doma naroda i Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH.

Komisija za finansije i budžet Doma naroda PS BiH trebala bi svoju 17. sjednicu održati danas, 08.02., s početkom u 12 sati.

A na dnevnom redu, koji ima 9 tačaka, trebale bi se naći i 4 u vezi sa radom Ureda za reviziju institucija BiH. Iste one koje je već usvojila Komisija Predstavničkog doma.

Radi se o 2 revizije učinka, finansijskom izvještaju Ureda za prvih 9 mjeseci 2020., te, programu rada s godišnjim planom revizija Ureda za reviziju institucija Bosne i Hercegovine za 2021. godinu.

Na sjednici Komisije za finansije i budžet Doma naroda, kao i 7 dana ranije na sjednici Komisije Predstavničkog doma, biće razmotreni i izvještaj o radu Komisije za 2020. godinu, te Prijedlog orijentacionog radnog plana Komisije za 2021. godinu.

Za dva dana, 10.02., s početkom u 11 sati, prema najavi, održaće se 15. sjednica Doma naroda državnog parlamenta. Među 23 tačke planiranog dnevnog reda su i Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi „Digitalizacija TV signala u BiH“, te, Izvještaj o izvršenoj reviziji učinka o temi „Planiranje i provođenje obuka zaposlenih u institucijama BiH“.

Oba, 7 dana ranije, usvojena u Predstavničkom domu.

(TH, Revizije.info)