Komentari i analize

222 DANA OD UPOZORENJA FEDERALNIH REVIZORA DA SU SPRIJEČENI DA PROVEDU REVIZIJU “UNION BANKE”

Podsjećamo, Federalni parlament je svojevremeno – u prethodnom mandatu – ovakve opstrukcije okarakterisao kao “rušenje pravnog sistema i poretka, nepoštivanje procedura i zakonskih propisa, te privatizacijom institucija i preduzeća koji su u vlasništvu Federacije BiH”. I zahtjevao od Vlade sankcionisanje odgovornih za takvo ponašanje.

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH 03.02.2023., suočen sa opstrukcijom uprave Union banke i Federalne vlade, odnosno s onemogućavanjem pristupa dokumentaciji Banke, donio je Zaključak o privremenoj obustavi finansijske revizije „Union banke“ d.d. Sarajevo, obavijestivši o tome Parlament FBiH, Parlamentarnu komisiju odgovornu za reviziju, Vladu FBiH, Federalno ministarstvo finansija i Kantonalno tužilaštvo Kantona Sarajevo.

Uprava ove banke u 97 postotnom vlasništvu Vlade FBiH, upustivši se u tumačenje zakona, Ured za reviziju je proglasila nenadležnim za vršenje revizije ove banke. A da bi skandal bio veći, podržani su od strane tadašnje ministrice finansija Jelke Miličević iz HDZ-a.

Federalno je ministarstvo finansija, naime, upravi banke, na njihovo obraćanje, uputilo svoje mišljenje u kojem je navedeno da od strane Ureda tražena dokumentacija nije u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka i da je Banka predmet supervizije Agencije za bankarstvo, zbog čega „ostaje upitna potreba za revizijom od strane Ureda za reviziju“.

Bez efekta je ostalo i upozorenje revizora, objavljeno i u saopštenju za javnost: „Tumačenje odredbi Zakona o reviziji nije u nadležnosti Banke niti Federalnog ministarstva finansija, koji su doveli u pitanje izvršenje planirane revizije i narušili operativnu nezavisnost Ureda za reviziju.”, uz citiranje Zakona o reviziji, u kome je jasno navedeno: “U slučaju sukoba ovog i odredbi drugog zakona primjenjuju odredbe Zakona o reviziji”.

No, ne samo da Vlada FBiH nije iskoristila svoj uticaj i omogućila revizorima da izvrše kontrolu Banke (a onda i sankcionisala one koji su reviziju pokušali opstruirati), nego je, uprkos svemu, čak donijela Odluku o davanju prethodne saglasnosti Nadzornom odboru „Union banke“ d.d. Sarajevo za ponovno imenovanje dva člana Uprave Banke koji su Uredu za reviziju onemogućili provođenje revizije.

Podsjećamo, Federalni parlament je svojevremeno – u prethodnom mandatu – ovakve opstrukcije okarakterisao kao “rušenje pravnog sistema i poretka, nepoštivanje procedura i zakonskih propisa, te privatizacijom institucija i preduzeća koji su u vlasništvu Federacije BiH”. I zahtjevao od Vlade sankcionisanje odgovornih za takvo ponašanje.

Uglavnom, kao i u slučaju sličnog skandala sa Naftnim terminalima Federacije, kada je “kontroverzni” direktor te firme ignorisao prvo zahtjeve Ureda za reviziju, a potom i Federalnog parlamenta, za dostavljanje dokumenata neophodnih za provođenje revizije – od čega je prošlo godinu i 4 mjeseca! – vlast pokazuje tešku neodgovornost, netransparentnost i sklonost zaštiti uskostranačkih interesa, nauštrb javnog. Kako u prethodnom, tako, izgleda, i u aktuelnom mandatu.

Promjena vlasti, naime, bar do sada, nije donijela nikakvu pozitivnu promjenu u ovom kontekstu. Možda zato što se radi o tek djelimičnoj promjeni (jer je HDZ, iz koga su i bivša ministrica i novi ministar finansija i dva od četiri člana Nadzornog odbora Banke, kao i direktor NTF-a, dio i nove vladajuće većine), a možda i zato jer je nova vlast (odnosno novi dio unutar te vlasti) prihvatila način rada svojih prethodnika, uključujući i odnos prema Uredu za reviziju.

Skandal sa stavljanjem Ureda za reviziju na listu institucija o čijem postavljanju rukovodilaca se stranke vladajuće koalicije međusobno dogovaraju, iako se radi o instituciji čija je nezavisnost garantovana i zakonom i međunarodnim standardima, te iako to “dogovaranje” ima elemente nezakonitosti, dodatno dovodi u pitanje pozitivnu promjenu vlasti u odnosu na Ured za reviziju.

A, podsjetimo, prethodna Vlada dotakla je dno svojim odnosom prema Uredu za reviziju – u više navrata atakujući na njegovu nezaviznost, vrijeđajući ga, optužujući i pokazujući želju za uvođenjem cenzure i određivanje čime bi on trebao a čime ne da se bavi. Uz ignorisanje premijera i čelnih ljudi ministarstva parlamentarnih saslušanja, povodom izvještaja o provedenim revizijama.

(R.I., Revizije info)