Priče u fokusu

VLADAJUĆA VEĆINA ODLUČILA DA O REVIZORSKIM IZVJEŠTAJIMA NEĆE BITI DISKUSIJE NA SKUPŠTINI ZDK

zdk.ba
Sve zajedno govori o zabrinjavajućoj netransparentnosti. I o ignorisanju interesa građana. Među kojima je i interes za poboljšanjem kvaliteta rada javnih institucija, jačanja pravne države i posljedično povećanja kvaliteta života građana. Čemu zapravo, u suštini, i služe revizorski izvještaji i njihove preporuke. Ako, zbog ignorisanja vlasti, i od vlasti postavljenih direktora institucija, ne ostanu samo mrtvo slovo na papiru.

Danas, 22.10., je, prema najavama, održan Kolegij Skupštine Zeničko-dobojskog kantona na kojem je utvrđen dnevni red naredne sjednice Skupštine. Na dnevnom redu se, ponovo, nisu našli revizorski izvještaji, iako je od predstavnika kluba poslanika SDP-a bila pokrenuta inicijativa za njihovo uvrštavanje. Da ne spominjemo da Centri civilnih inicijativa već mjesecima pokušavaju da rukovodstvo Skupštine navedu na to da prihvate obavezu razmatranja revizorskih izvještaja i nadzora nad realizacijom revizorskih preporuka.

I pored izuzetne važnosti stavljanja ove tačke na dnevni red, pogotovo ukoliko se uzme u obzir da je Ured za reviziju institucija u FBiH objavio izvještaje o finansijskoj reviziji za 2020., ZDK, Ministarstva za privredu ZDK i Zavoda zdravstvenog osiguranja ZDK, u kojima nijedan od ovih revidiranih subjekata nije dobio pozitivno mišljenje za obje komponente finansijske revizije (ZZO je dobio mišljenje s rezervom za usklađenost sa zakonima i drugim propisima, a ostala dva mišljenje s rezervom i za usklađenost i za finansijske izvještaje), inicijativa za razmatranje revizorskih izvještaja je od ukupno 13 prisutnih poslanika dobila samo 4 glasa ZA. Dakle, bez obzira na to što su pronađene nepravilnosti u trošenju novca građana ovog kantona, o ovome se, bar zasad (a po odnosu rukovodstva Skupštine, možda i nikad) neće raspravljati na sjednicama Skupštine ZDK.

Od Mladena Simića, zamjenika predsjedavajućeg a inače člana SDP-a, smo, u telefonskom razgovoru, dobili informaciju da je Vedran Kaser, šef kluba SDP-a, pokrenuo inicijativu da se na narednoj sjednici razmatraju revizorski izvještaji, pogotovo zato što su svi materijali dostupni. U toj inicijativi ih je podržala i Amela Granić, predsjednica kluba Nezavisni blok. A nakon iznošenja inicijative nastala je žustra rasprava.

„Rekao sam da svaki zastupnik odlučuje sta će biti na dnevnom redu sjednice, i od predsjedavajućeg i sekretara Skupštine sam dobio repliku da se mora slušati Vlada i da se razmatranje revizorskih izvještaja ne može staviti na dnevni red sjednice, jer nije ispoštovana procedura koja podrazumijeva da svaka inicijativa mora dobiti odobrenje Vlade da da bi se našla na sjednici Skupštine. Ponovio sam tada da takva procedura ne piše u Poslovniku rada, već da je Kolegij dužan da donosi tačke na dnevni red, te sam postavio pitanje: Može li makar jedna tačka biti na sjednici bez mišljenje Vlade? I na to pitanje nisam dobio odgovor.“, naveo je Simić, u izjavi za naš portal.

Iako njihova inicijativa nije usvojena, klub poslanika SDP-a će je uputiti i formalno, kako bi prošla proceduru. Mladen Simić je još dodao:

„Ovaj saziv nikad neće staviti revizorske izvještaje na dnevni red, to je svima jasno. Pogotovo imajući na umu da u Kolegiju sjedi Omer Škaljo, koji je kao direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja predmet jednog od revizorskih izvještaja“.

Dakle, o tome da li će se o revizorskim izvještajima, u kojima su utvrđene nepravilnosti u radu Omera Škalje, direktora ZZO ZDK, raspravljati na sjednici Skupštine ZDK, odlučuje i Omer Škaljo – poslanik  Skupštine ZDK. Što je eklatantan primjer sukoba interesa, na koji niko ne reaguje.

Inicijativu da se revizorski izvještaji konačno stave na dnevni red sjednice Skupštine ZDK je podržao i Ismet Sarajlić, predsjednik Kluba SBB u Skupštini ZDK, koji u izjavu za portal Revizije info istakao: „Podržao sam ovu inicijativu ali smo od vladajuće većine dobili obrazloženje da već postoji odluka da se revizorski izvještaji razmatraju zajedno sa izvještajem o radu, no da se u praksi dešava da ti revizorski izvještaji kasnije budu objavljeni. Odnosno članovi vladajuće većine se formalno slažu da se razmatraju revizorski izvještaji, ali “neće protiv procedure”, uz obrazloženje da ti izvještaji redovno idu na Vladu. Moja primjedba je i tamo bila da je Skupština najviše zakonodavno tijelo i da Skupština može raspravljati o bilo čemu čak i kad nema dostupne materijale, što se nije jednom desilo kada je to bilo u interesu vladajuće većine.”

Opštepoznato je da se “sve može kad se hoće”. Ali, kome je u interesu da se revizorski izvještaji, u kojima je Ured za reviziju FBiH dao 60 preporuka za otklanjanje brojnih nepravilnosti, razmatraju na sjednici Skupštine? Vladajućoj većini očito nije. Kao ni direktoru i poslaniku, koji čeka odluku Tužilaštva, da vidi da li će ovim titulama dodati i onu – optuženog za kršenje zakona.

A u prilog tome da Skupština ZDK ima neka svoja pravila funkcionisanja govori i činjenica da njihove sjednice nisu javno dostupne putem elektronskih medija.

Sve zajedno govori o zabrinjavajućoj netransparentnosti. I o ignorisanju interesa građana. Među kojima je i interes za poboljšanjem kvaliteta rada javnih institucija, jačanja pravne države i posljedično povećanja kvaliteta života građana. Čemu zapravo, u suštini, i služe revizorski izvještaji i njihove preporuke. Ako, zbog ignorisanja vlasti, i od vlasti postavljenih direktora institucija, ne ostanu samo mrtvo slovo na papiru.

Dodajmo za kraj da izjave, ovom povodom, od predsjedavajućeg Skupštine Ćazima Huskića (SDA), kao ni njegovog zamjenika Ive Tadića (HDZ BiH), nakon održane sjednice kolegija, nismo mogli dobiti i pored više pokušaja i obećanja da će izjavu dati „kasnije“.

(D.R. i N.N., Revizije info)