Novosti Priče u fokusu

Ured za reviziju institucija u FBiH: VANREDNE MJERE NE SMIJU OTVORITI PUT ZLOUPOTREBI JAVNIH SREDSTAVA

Ured za reviziju institucija u Federaciji BiH javnosti se obratio saopštenjem „povodom stanja uzrokovanog pandemijom Covid-19“, kojim se stavlja do znanja da je Ured svjestan pojačanog rizika koje Pandemijska kriza donosi u sferu trošenja javnih sredstava. I u kome upozorava da organi i institucije koji donose odluke i upravljaju javnim sredstvima moraju biti svjesni da svaka odluka sa sobom nosi odgovornost i potrebu za transparentnošću, a da razne olakšice sa sobom nose rizike. I da će zbog toga donesene odluke i njihova implementacija biti pod nadzorom nadležnih institucija i javnosti.

U 17. 4. objavljenom saopštenju, Federalni Ured za reviziju informiše javnost da, nakon što se sagledalo stanje i izvršila procjena, Ured za reviziju nastavlja s radom, prilagodavajući se novonastalim okolnostima i vodeći računa o planiranim aktivnostima.

„Uvažavamo činjenicu da su svima prioritet aktivnosti koje su usmjerene na rješavanje trenutne situacije, ali trošenje javnih sredstava mora biti u skladu sa osnovnim principima dobrog upravljanja“, upozorava se u saopštenju.

Istaknuto je da je cilj Ureda za reviziju da se obavezne finansijske revizije završe u zakonskom roku i da se nadležnim institucijama dostave izvještaji, kako bi mogli poslužiti za donošenje efikasnijih i učinkovitijih odluka.

„Smatramo da je transparentnost, a samim tim i javna odgovornost na prvom mjestu, čak i u vanrednoj situacïji“, stav je Ureda.

„Vrhovne revizorske institucije imaju posebnu ulogu u jačanju javne odgovornosti i transparentnosti. Bogato iskustvo u vršenju finansijskih revizija i revizija učinka omogućava Uredu da ukaže na slabosti i da preporuke, koje su u ovakvim trenucima važne radi jačanja javne finansijske odgovornosti i očuvanja povjerenja gradana. Vlastima je prioritet suzbijanje pandemije, stabiliziranje ekonomije i očuvanje radnih mjesta. Medutim, to ne smije otvoriti put zloupotrebi javnih sredstava“.

Institucije javnog sektora upozorene su da olakšice, poput onih uvedenih u javnim nabavkama, donešene radi efikasnije borbe protiv pandemije ne smiju biti zloupotrebljene. Da se donošenje odluka mora zasnivati na principima transparentnosti, odgovornosti, fleksibilnosti i pravovremene informisanosti. I da je važno očuvati sistem internih kontrola kako bi se smanjila mogućnost korupcije. „Rad od kuće, dežurstva i drugi načini reorganizacije rada ne smiju ostavíti institucije podložnim rizicima pojave korupcije“.

Saopštenje, koje potpisuje generalni revizor Dževad Nekić, se završava zanimljivim komentarom: „Dezinfikovati ruke nije samo preporuka za borbu protiv COVID-19, već i protiv ’drugih virusa’ koje vladaju u društvu. Ko ima dobre namjere i čiste ruke može dobro i efikasno upravljati javnim sredstvima.“

(TH, revizija.info)