Novosti

SUTRA, 18.02., KONFERENCIJA NA TEMU REVIZIJA UČINKA I AKTIVNOSTI INSTITUCIJA U FBIH NA SMANJENJU ZAGAĐENOSTI ZRAKA

Centri civilnih inicijativa najavili su, za sutra, 18. 02. 2021. godine, s početkom u 11 sati, održavanje konferencije: Revizija učinka „Aktivnosti nadležnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine na smanjenju zagađenosti zraka“.

Navedeno je da je cilj konferencije okupiti predstavnike relevantnih institucija koje mogu daljim postupanjem po revizorskim preporukama unaprijediti stanje unutar oblasti zagađenosti zraka. I, dodatno, ukazati na važnost revizija učinka te njihovog doprinosa boljem funkcionionisanju javnog sektora.

“Obzirom da je krajem 2019. godine Ured za reviziju institucija FBiH objavio izuzetno značajnu reviziju učinka na temu Aktivnosti nadležnih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine na smanjenju zagađenosti zraka, razgovarati će se o poduzetim aktivnostima na realizaciji preporuka i efektima koji su ostvareni. Istovremeno pažnja će se posvetiti potrebi značajnije saradnje i ozbiljnijeg pristupa postupanju po nalazima revizija učinka.”, kažu iz CCI-a.

Prema najavi, događaju će prisustvovati predstavnici Ureda za reviziju institucija u FBiH, Parlamentarne komisije odgovorne za reviziju Parlamenta FBiH, predstavnici federalnog i kantonalnih ministarstava nadležnih za okoliš, predstavnici Federalnog hidrometeorološkog zavoda, predstavnici federalne i kantonalnih uprava za inspekcijske poslove i mediji.

Konferencija će se održati na online video platformi ZOOM, te će se prenositi uživo na Facebook stranici CCI-a.

(Revizije info)