Priče u fokusu Video

SAUČESTVOVANJE PARLAMENTA U NETRANSPARENTNOM TROŠENJU NOVCA I ZAŠTITI OD ODGOVORNOSTI INSTITUCIJA KOJE NE REALIZUJU REVIZORSKE PREPORUKE

Dnevnik 2 Federalne televizije, od 08.06.2020. analizirao je podatke Ureda za reviziju institucija u FBiH i odgovornost Federalnog parlamenta za višegodišnje ignorisanje tih podataka. "Federalne institucije u prošloj godini netransparentno su potrošile više od 250 miliona KM budžetskog novca. Revizori su utvrdili i izdali 307 preporuka. Sada bi parlamentarna komisija trebala poduzeti odgovarajuće mjere. Ali - ne poduzima." A ne poduzima jer već više od dvije godine, praktično ne postoji - u zadnjoj godini prethodnog mandata prestala je raditi na samom početku godine, a novi saziv Parlamenta, izabran na izborima u oktobru 2018. još uvijek nije imenovao sve članove te komisije i omogućio joj da radi. (revizije.info)