Priče u fokusu

RUDNIK U BANOVIĆIMA POD LUPOM ISTAŽITELJA ZBOG SUMNJI U PRIVREDNI KRIMINAL – JEDAN OD POVODA SU NALAZI I NEGATIVNA OCJENA REVIZORA

Poslovanje Rudnika mrkog uglja u Banovićima trenutno je pod lupom istražnih organa, zbog sumnje da je bivša uprava počinila privredni kriminal. Kao jedan od argumenata, koristi se i negativno mišljenje revizora izraženo za finansijsku reviziju ovog rudnika za 2017. godinu. Dobro bi bilo da policija i tužilaštva (u cijeloj državi) revizorske izvještaje ozbiljno shvataju i njihove nalaze dodatno istražuju, u cilju pokretanja tužbi protiv prekršilaca zakona, uvijek, a ne samo u slučajevima kad se radi o bivšim(!) upravama i bivšim članovima vladajućih političkih stranaka i slučajevima kojima u pozadini stoje politički sukobi i borba za kontrolu nad javnim resursima. Ovako, naime, imamo situaciju da se negativne revizorske ocjene njihovog rada kod nekih koriste kao argument za pokretanje istraga, a kod drugih se ignorišu ili čak politički nagrađuju. (Revizije.info)

 

A.K., Klix

Kako je potvrđeno za Klix.ba, Federalna uprava policije, Federalna finansijska policija i Ministarstvo unutrašnjih poslova TK već su izuzeli dokumentaciju, a Kantonalno tužilaštvo u Tuzli je formiralo nekoliko predmeta u kojima se vode predistražne radnje.

Proteklih dana službenici Federalne uprave policije i Federalne finansijske policije izuzeli su materijalnu dokumentaciju iz Rudnika mrkog uglja u Banovićima, a koja se odnosi na prodaju uglja domaćim i stranim kupcima te poslovanje rudnika u protekle dvije godine. Naime, postoji sumnja da je bivši menadžment počinio privredni kriminal uz zloupotrebu položaja, što još uvijek nije dokazano.

Kako je za Klix.ba potvrđeno iz Tužilaštva Tuzlanskog kantona, vezano za Rudnik mrkog uglja u Banovićima formirana su četiri predmeta, a intenzivirane su i predistražne radnje koje obuhvataju kompletno poslovanje rudnika.

Obrazloženja predmeta

Glasnogovornik Tužilaštva TK Admir Arnautović nam je kazao da je ova pravosudna institucija u jednom od predmeta primila izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji BiH o finansijskoj reviziji RMU Banovići za 2017. godinu, u kojem je navedeno negativno mišljenje revizora.

“U izvještaju su navedene određene nepravilnosti u finansijskom poslovanju rudnika vezane za javne nabavke (nabavka goriva i nabavka eksploziva). Po nalogu postupajućeg tužioca pripadnici MUP-a TK su izuzeli određenu materijalnu dokumentaciju koja se vezuje za ove nabavke, ali je nakon njihove analize utvrđeno da je potrebno izuzeti i dodatnu dokumentaciju, što je u toku. Dakle, u toku su provjere MUP-a i Tužilaštva TK kako bi se utvrdilo da li nepravilnosti koje je naveo Ured za reviziju imaju elemente nekog krivičnog djela. U predmetu nije donesena tužilačka odluka”, precizirao nam je Arnautović.

Preostala tri predmeta su u ovom Tužilaštvu formirana u posljednjih nekoliko mjeseci, što, prema Arnautovićevim riječima, predstavlja ranu fazu rada u kojoj se vrše provjere prijavljenih radnji.

“Radi se o tri prijave koje su dostavljene od Sindikalne organizacije rudnika, a prijavljeni su članovi menadžmenta i Nadzornog odbora rudnika. Prijave se odnose na navodnu bespravnu uzurpaciju imovine rudnika, nepoštivanje presude Vrhovnog suda vezane za radne odnose, kao i na imenovanje članova Nadzornog odbora i nezakonitosti u radu Nadzornog odbora”, naveo je Arnautović.

Inače, aktuelni menadžment nakon preuzimanja rukovođenja rudnikom od nadležnih institucija zatražio je ispitivanje navodnih nepravilnosti koje su utvrđene za period u kojem je djelovala ranija uprava ovog dioničarskog društva.

Nabavka nafte i eksploziva bez tendera

Vršilac dužnosti direktora Rudnika mrkog uglja Banovići Fadil Kudumović za portal Klix.ba kaže da su utvrdili nepravilnosti u nekoliko segmenata djelovanja ranije uprave, a riječ je o sumnjivim nabavkama eksploziva i nafte bez tendera, zatim pomoćne mehanizacije te protežiranja određenih stranih kupaca uglja.

“Prvenstveno je sporna nabavka nafte bez tendera. Naime, 2014. potpisan je ugovor na dvije godine s kompanijom Polo iz Kalesije u iznosu od 46,7 miliona KM i tu je bilo riječi o okvirnom sporazumu. Naknadno su po isteku okvirnog sporazuma sklopili još jedan ugovor 1. decembra 2016. na 10,3 miliona KM, što nije prijavljeno sistemu Agencije za javne nabavke, a bila je dužnost”, tvrdi Kudumović.

Menadžment je također nadležne istražne organe upozorio i na štetne nabavke eksploziva, a koji je, prema njihovim tvrdnjama, bio znatno skuplji nego u ostalim rudnicima, a također nisu provedene ni javne nabavke.

“Tender za nabavku eksploziva nije proveden od 2012. godine, a sve se vršilo u postupku s firmom EU Explosive koja je pružala usluge. Ciljano se na tu kompaniju išlo jer je jedina u našem okruženju imala kamion i mogla je pružati usluge usipavanja eksploziva u bušotine. Postoje indicije da se stavljalo i više eksploziva, ali te se provjere dodatno vrše. Mi smo sada, shodno svim procedurama, objavili novi tender kako bi se na njega mogli prijaviti svi proizvođači, a razdvojena je nabavka eksploziva od usluge”, navodi Kudumović.

Na moguće kriminalne radnje vezano za eksploziv ukazivali su ove godine i radnici, a koji su o svemu upoznali i Komisiju za sigurnost Zastupničkog doma Parlamenta FBiH. Ovo tijelo je zatražilo postupanje Federalne uprave policije i Tužilaštva FBiH zbog mogućeg nezakonitog transporta eksploziva koji je bio namijenjen za Rudnik mrkog uglja u Banovićima, o čemu smo ranije pisali.

Aktuelni menadžment rudnika istražiteljima je ustupio i dokumentaciju vezano za protežiranja određenih stranih kupaca uglja, uglavnom iz Srbije, a sumnjive su i nabavke radnih mašina, odnosno damper kamiona. Naime, kako nam je kazao Kudumović, jedan od primjera je i taj da je dobavljač kamion po cijeni od 700.000 KM prodao u Ugljeviku, a banovićkom rudniku je isti prodao u iznosu od milion i po maraka.